środa, 25 listopada 2020 r.
szukaj
Gabinet zabiegowy

W ofercie około 1000 badań

Badania laboratoryjne są wykonywane w laboratorium medycznym Diagnostyka

          Pobór materiału do badań od  8:00 do 11:00   ( od poniedziałku do piątku)

Badania ogólne krwi i moczu

Badania serologiczne: grupa krwi + RH + alloprzeciwciała odporności

Hormony: TSH,FT3,FT4,T3,T4,Estradiol, progesteron,testosteron,prolaktyna,BHCG, parathormon,androstendion,DHEA-S, LH,FSH i inne.

Autoimmunologia:  P/ciała p/jadrowe,  P/ciała kardiolipinowe, ANA profil, P/ciała dsDNA

P/ciała gliadynowe , osteokalcyna, kalcytonina

Koagulologia: APTT, INR, Fibrynogen, D-Dimery, Antytrombina III

 

Pasożyty: glista, lamblie, owsiki.

Biochemia: Cholesterol + frakcje,próby watrobowe,lipaza,amylaza,jonogram,krzywa cukrzycowa, Hba1C, Proteinogram, ASO,RF,CRP,USR,VDRL, Fosfotaza i inne.

Markery nowotworowe: CEA, Ca 125, Ca 15-3, Ca 19-9, TPS, AFP, PSA, PSA-wolny.

Choroby zakaźne: Borelia, CMV, Toxoplasma,Różyczka,Chlamydia,Mycoplasma,Odra

Grypa, Świnka, Mononukleoza, Helicobacter, Opryszczka i inne.    

    

Alergeny: IgE całkowite, Panel oddechowy, pokarmowy,pediatryczny i inne.

Badania w kierunku żółtaczki: HBS antygen, P/ciała anty HBS, P/ciała anty HCV i inne.

Leki, Narkotyki: Kwas walproinowy, kokaina, morfina, amfetamina i inne.

Bakteriologia: Posiew moczu, Wymazy z nosa,  z gardła, z rany, Posiew nasienia i inne.

 

Metale: Ołów, Miedź, Lit, Cynk.Badania pokrewieństwa, molekularne metodą PCR

 

 

 

 

  CENNIK PEŁNOPŁATNY      
Numer badania Nazwa podstawowa badania CENA 2020 Materiał do badania Wynik (dni robocze). Dni mają charakter orientacyjny, mogą ulegać zmianie. 
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
1 Mocz - badanie ogólne 11,00 mocz 1
2 OB 9,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) lub cytrynian (kolor korka czarny- lab. Bytom, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Głubczyce) 1
3 Morfologia krwi (pełna , 25 parametrów) 12,50 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 1
4 Morfologia krwi (podstawowa, 18 parametrów) 10,50 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 1
71 Morfologia CBC (8 parametrów)  10,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 1
84 Morfologia krwi (pełna) z parametrami retikulocytarnymi (32 parametry)  22,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 1
89 Morfologia krwi włośniczkowa 12,50 krew włośniczkowa EDTA (kolor korka różowy) 1
5 Rozmaz krwi (manualnie) 11,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 2
85 Retikulocyty 12,50 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 1
86 Płytki krwi (manualnie) 12,50 osocze cytrynian (kolor korka jasnoniebieski)+krew EDTA (kolor korka fioletowy)Probówki związać gumką 1
585 Leukocytoza 5,50 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 1
6 PT (INR) 10,00 osocze cytrynian (kolor korka jasnoniebieski) 1
7 APTT 10,00 osocze cytrynian (kolor korka jasnoniebieski) 1
8 Fibrynogen 14,50 osocze cytrynian (kolor korka jasnoniebieski) 1
9 D-dimer, ilościowo 44,00 osocze cytrynian (kolor korka jasnoniebieski) 1
222 Czas trombinowy 12,50 osocze cytrynian (kolor korka jasnoniebieski) odwirować do 2 godz., zamrozić;  5
10 Glukoza 8,00 osocze fluorek sodu (kolor korka szary) 1
11 Elektrolity (Na, K) 20,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
3646 Elektrolity (Na, K, Cl) 24,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
12 Sód 11,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
13 Potas 11,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
14 Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 32,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
15 Cholesterol całkowity 8,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
16 Cholesterol HDL 8,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
17 Cholesterol LDL met. bezpośrednią 12,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
3493 Oksydowane LDL (oxLDL) 214,50 Osocze EDTA(kolor korka fioletowy) Zamrozić 26
18 Trójglicerydy (TG) 8,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
19 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) 32,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
20 ALT 9,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
21 AST 9,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
22 Fosfataza zasadowa (ALP) 8,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
23 Bilirubina całkowita 8,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
24 Bilirubina związana (bezpośrednia) 11,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
25 Bilirubina wolna (pośrednia) 12,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
26 GGTP 8,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
27 Cholinoesteraza 16,50 surowica (kolor korka czerwony)  2
28 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 16,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
3582 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) w płynie z jam ciała 16,50 płyn z jam ciała 1
30 Lipaza 16,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
31 Amylaza 9,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
3581 Amylaza w płynie z jam ciała 9,00 płyn z jam ciała 1
32 Mocznik 8,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
33 Kreatynina 9,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
34 Klirens kreatyniny 16,50 surowica (kolor korka czerwony)  + mocz DZM 1
35 Cystatyna C 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
36 Kwas moczowy 9,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
37 Białko całkowite 9,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
942 Białko w PMR 14,50 PMR 1
38 Albumina 11,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
928 Albumina w płynie z jam ciała 22,00 płyn z jam ciała 3
3571 Albumina w PMR 33,00 PMR 1
39 Proteinogram 25,50 surowica (kolor korka czerwony)  4
40 Żelazo 9,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
41 Ferrytyna 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
42 Wapń całkowity 8,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
43 Wapń zjonizowany 11,00 heparyna litowa (kolor korka zielony) 1
3412 Wapń zjonizowany met. ISE 11,00 surowica (kolor korka czerwony) LAB. BYTOM heparyna litowa (kolor korka zielony) 1
44 Chlorki 13,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
45 Fosfor nieorganiczny 8,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
46 Magnez 10,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
244 Mukoproteiny 18,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
565 Hemoglobina wolna we krwi 18,00 surowica (kolor korka czerwony)  2
950 Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) 18,00 osocze fluorek sodu (kolor korka szary) 1
951 Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) 26,00 osocze fluorek sodu (kolor korka szary) 1
952 Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g, 1h) 18,00 osocze fluorek sodu (kolor korka szary) 1
953 Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) 18,00 osocze fluorek sodu (kolor korka szary) 1
954 Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) 18,00 osocze fluorek sodu (kolor korka szary) 1
955 Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) 26,00 osocze fluorek sodu (kolor korka szary) 1
956 Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h) 18,00 osocze fluorek sodu (kolor korka szary) 1
958 OGTT w ciąży obciążenie 75g glukozy (0, 1, 2 h) 24,50 osocze fluorek sodu (kolor korka szary) 1
966 Test obiążenia laktozą 27,50 osocze fluorek sodu (kolor korka szary) 1
3702 Próba tymolowa 11,00 surowica (kolor korka czerwony)  3
592 Mielogram 110,00 szpik kostny 10
3919 Omega Test 374,00 Krew pełna włośniczkowa pobrana na bibułę 20
3256 Krioglobuliny 7,00 surowica (kolor korka czerwony)  2
3903 Kinaza Pirogronianiowa w krwince czerwonej (PK) 132,00 5 ml Krew pełna ACD( specjalna probówka do zamówienia w magazynie po umówieniu pacjenta na pobranie) 18
3598 Dehydrogenaza Glutaminianowa GLDH 132,00 Surowica (kolor korka czerwony) 18
3539 Korekcja APTT 132,00 osocze cytrynian (kolor korka jasnoniebieski) 4
11073 Magnez w erytrocytach 66,00 Osocze heparyna litowa(kolor korka zielony) 12
11074 Kwas foliowy w erytrocytach 132,00 krew EDTA(kolor korka fioletowy) 12
BADANIA KAŁU
48 Adenowirusy w kale 33,00 kał 1
49 Rotawirusy w kale 33,00 kał 1
50 Kał - badanie ogólne (barwa, konsystencja, woń, odczyn, krople tłuszczu, ziarna skrobi, komórki roślinne, włókna mięsne) 27,50 kał 3
3756 Kał - badanie ogólne + ciała redukujące (barwa, konsystencja, woń, odczyn, ciała redukujące, kryształy kwasów tłuszczowych, tłuszcze obojętne, ziarna skrobi, komórki roślinne, włókna mięsne) 27,50 kał (do 24 h w temp. 2-8˚C, później zamrozić) pobieranie poniedziałek lub piątek do 5
58 Kał - rota i adenowirusy 60,50 kał 2
51 Kał - resztki pokarmowe 13,50 kał 1
52 Kał - pasożyty (1 ozn.) 16,50 kał 1
3234 Kał pasożyty - Parasept SF (1 ozn.) - metoda dekantacji przy użyciu probówki o specjalnej budowie 22,00 kał pobrany z trzech miejsc 1
53 Owsiki (wymaz parazytologiczny) 12,50 celofan + szkiełko/wymaz 1
54 Kał - G. lamblia met. ELISA 33,00 kał 1
583 Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, antygen w kale met. immunochromatograficzną 93,50 kał (do 24 h w temp. 2-8˚C, później zamrozić) 4
55 Kał - krew utajona (bez diety) 24,50 kał 1
56 Krew w kale met. Ilościową (FIT-OC) 55,00 kał Max 24h od pobrania (specjalny pojemnik do 14 dni) 3
57 Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (nosicielstwo) 137,50 kał - wymaz na podłożu transportowym + zlecenie,  pon.-śr. 14
10005 Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (nosicielstwo 2 próbka) 0,00 kał - wymaz na podłożu transportowym+ zlecenie,  pon.-śr. 0
10006 Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (nosicielstwo 3 próbka) 0,00 kał - wymaz na podłożu transportowym+ zlecenie,  pon.-śr. 0
59 Kał - norowirusy 88,00 kał w jałowym pojemniku 4
3194 Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale 60,50 kał ( >6h zamrozić) 3
582 Elastaza trzustkowa w kale 176,00 kał 10
584 Kalprotektyna w kale met. ELISA 176,00 kał max do 72 h od pobrania, 2-8 st.C 4
3483 Kalprotektyna we krwi 176,00 Surowica (kolor korka czerwony) odwirować specjalnie max do 3h od pobrania 16
589 M2-PK w kale met. ELISA ( oznaczenie stężenia dimerycznej formy izoenzymu kinazy pirogronianowej) 214,50 kał (pon-śr) max do 24 h od pobrania 14
590 Laktoferyna w kale met. ELISA 176,00 kał (pon-śr) max do 24 h  od pobrania 36
1101 Kał posiew (bad.bakter.) 46,50 kał - wymaz na podłożu transportowym do 7  
2101 Kał posiew (bad. mykol.) 46,50 kał - wymaz na podłożu transportowym do 7  
1252 Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (bad. bakter.) 77,00 kał- wymaz na podłożu transportowym do 7
1600 Salmonella serotypowanie 60,50 kał- wymaz na podłożu transportowym 3
1254 Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli ( EPEC) 46,50 kał - wymaz na podłożu transportowym 7
1256 Posiew kału w kierunku Campylobacter 143,00 kał 5
1260 Campylobacter antygen w kale 60,50 kał (pojemnik jałowy) 3
1262 Toksyna Shiga w kale 99,00 kał  7
1270 Clostridioides difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale 132,00 kał 3
1273 Clostridioides difficille-toksyna B,toksyna binarna,obecność szczepu hiperepidemicznego (DNA) met. Real Time-PCR 385,00 kał (pojemnik jałowy)- materiał zamroxić w tem -20˚C 7
3222 Clostridioides difficile w kale, met. Real-Time PCR 352,00 Kał Płynny 1-2 dni w temp.   2-4C 2
4586 Clostridioides difficille oznaczenie genu GDH, toksyna A, toksyny B oraz toksyny szczepu toksynotwórczego metodą amplifikacji kwasów nukleinowych (NAAT) binarnej wykrycie 220,00 Kał Płynny stabilnośc materiału 12 hJałowy pojemniklub płytka agarowa 4
3235 Kał, hodowla w kierunku nicieni 82,50 kał/pon-śr/ (pobierane tylko w wybranych PP) 14
3236 Kał - pasożyty tropikalne 187,00 kał/pon-śr/ 6 tyg.
3237 Rodzaj pasożyta w materiale biologicznym 99,00 plwocina, skóra, kał, mocz/pon-śr./ 14
3217 Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP) 93,50 kał (do 24 h w temp. 2-8˚C) pon-śr 14
3239 Kryptosporydioza (Cryptosporidium spp.) oocyty w kale 55,00 kał/pon-śr/ 14
3232 KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału (Escherichia coli, Escherichia coli biovare, Proteus spp., Pseudomonas spp., inne bakterie proteolityczne z rodziny Enterobacteriaceae (w skład której wchodzą: Klebsiella spp, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp.), Enterococcus spp., Bifidobacterium spp., Bacteroides spp., Lactobacillus spp., Lactobacillus spp. wytwarzający nadtlenek wodoru, Clostridium spp., ogólna liczba bakterii; grzyby drożdżopodobne oraz pleśnie) 440,00 kał (pojemnik min. 150ml) (przechowywać w temp. 8-20˚C) pon-śr 14
3221 KyberKompakt PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału- (Escherichia coli, Escherichia coli biovare, Proteus spp., Pseudomonas spp., inne bakterie proteolityczne z rodziny Enterobacteriaceae (w skład której wchodzą: Klebsiella spp, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp.), Enterococcus spp., Bifidobacterium spp., Bacteroides spp., Lactobacillus spp., Lactobacillus spp. wytwarzający nadtlenek wodoru, Clostridium spp., ogólna liczba bakterii, Akkermansia muciniphila i Faecalibacterium prausnitzii; grzyby drożdżopodobne oraz pleśnie) 682,00 kał (pojemnik min. 150ml) (przechowywać w temp. 8-20˚C) pon-śr 20
3428 Profil aminokwasów 363,00 5 ml Mocz Zamrozić/ Surowica (kolor korka czerwony) Zamrozić 21
3763 Zonulina w kale met. ELISA 385,00 kał 30
3978 Bilans tłuszczowy w kale 220,00 Kał zbierany przez 3 doby, zważyć całość, następnie pobrać około 2-3 g z kilku miejsc temp. 2-8C 18
5128 Panel infekcji układu pokarmowego, 25 patogenów (wirusy, bakterie, pasożyty), met. Real Time PCR, jakościowo 759,00 Kał - zestaw pokarmowy ZPIUP 7
5129 Panel pasożytów układu pokarmowego, 9 patogenów, met. Real Time PCR, jakościowo 352,00 Kał - zestaw pokarmowy ZPIUP 7
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
60 hs CRP 20,00 surowica (kolor korka czerwony)  3
61 CRP,ilościowo 21,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
63 Prokalcytonina, ilościowo 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  (do 24h zamrozić po odwirowaniu) 2
65 ASO, ilościowo 19,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
67 RF, ilościowo 19,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
69 Odczyn Waalera-Rosego 18,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
70 anty-CCP 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  2
3430 Czynnik reumatoidalny RF IgG 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  17
3431 Czynnik reumatoidalny RF IgM 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  17
3432 Czynnik reumatoidalny RF IgA 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  17
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
75 CK – kinaza kreatynowa 18,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
76 CK-MB, aktywność 18,00 surowica (kolor korka czerwony)  3
77 CK-MB, mass 33,00 surowica (kolor korka czerwony)  3
74 hs Troponina I 44,00 surowica (kolor korka czerwony) / heparyna litowa (kolor korka zielony) do 2
79 hs Troponina T 44,00 surowica (kolor korka czerwony)/ heparyna litowa (kolor korka zielony- lab. Olkusz, Głubczyce) 2
80 Mioglobina 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  2
81 NT pro-BNP 132,00 surowica (kolor korka czerwony)   4
82 BNP 88,00 osocze EDTA (kolor korka fioletowy) mrożone  4
83 Homocysteina 66,00 surowica (kolor korka czerwony) 3
SEROLOGIA
90 Grupa krwi 41,00 EDTA  (kolor korka różowy) opisana danymi pacjenta oraz datą i godziną pobrania+ zleceniedla BYTOM (kolor korka fioletowy) do 3
91 Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 ozn.) 68,50 EDTA  (kolor korka różowy) opisana danymi pacjenta oraz datą i godziną pobrania+ zlecenie BYTOM (kolor korka fioletowy) 14
92 Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 ozn.) 44,00 EDTA  (kolor korka różowy) opisana danymi pacjenta oraz datą i godziną pobrania+ zlecenie BYTOM (kolor korka fioletowy) 14
94 P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) 33,00 EDTA  (kolor korka różowy) opisana danymi pacjenta oraz datą i godziną pobrania+ zlecenie BYTOM (kolor korka fioletowy) do 3
95 Bezpośredni test antyglobulinowy 33,00 EDTA  (kolor korka różowy) opisana danymi pacjenta oraz datą i godziną pobrania+ zlecenie BYTOM (kolor korka fioletowy) do 3
992 Badanie konsultacyjne - badanie w celu oznaczenia grupy krwi i identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK w celu wydania ostatecznego wyniku 275,00 Dorośłi (10 ml na skrzep + 5 ml na EDTA) Dzieci (5 ml na skrzep+ 2 ml na EDTA) Noworodki i niemowlęta do 4 miesiąca życia (około 1 ml na EDTA) 5
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
100 TSH 21,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
101 FT4 22,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
102 FT3 22,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
103 T4 22,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
104 T3 22,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
105 anty-TPO 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
106 anty-TG 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
107 P/c. p. receptorom TSH (TRAb) 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  4
108 Tyreoglobulina 49,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
3345 Odwrotna trójodotyronina (rT3) 165,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
109 TSI-immunoglobuliny stymulujące tarczycę 60,50 Probówka z aktywatorem wykrzepiania temp. 2-8 C powyżej 24h zamrozić 10
3449 Prealbumina 93,50 surowica (kolor korka czerwony) wiek + płeć  9
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
110 FSH 27,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
111 LH 27,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
112 Estradiol 27,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
113 Progesteron 27,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
114 Prolaktyna 27,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
116 Beta-HCG 33,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
118 Estriol wolny 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
119 PAPP-A 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
117 HCG wolna podjednostka beta 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
3340 PAPP-A (Roche) 49,50 surowica (kolor korka czerwony)  2
3341 HCG- wolna podjednostka Beta (Roche) 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  2
3322 PAPP-a (KRYPTOR) 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
3321 HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR) 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
3374 PAPP-A + HCG wolna podjednostka beta (DELFIA) 77,00 surowica (kolor korka czerwony) 5
120 Prisca - raport 66,00 inny (wywiad) do 3
121 DHEA S04 49,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
122 DHEA 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  (zamrożona po odwirowaniu) do 7
123 Androstendion 44,00 surowica (kolor korka czerwony), powyżej 24h zamrozić 3
124 Testosteron 27,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
125 Testosteron wolny 49,50 surowica (kolor korka czerwony) , po 24 h zamrozić do 7
3342 Dihydrotestosteron (DHT) 132,00 surowica (kolor korka czerwony) temp 2-8C do 24h powyżej zamrozić -10C 12
126 SHBG 42,00 surowica (kolor korka czerwony)  3
127 17-hydroksyprogesteron 46,50 surowica (kolor korka czerwony) , po 24 h zamrozić do 5
130 Kariotyp, badanie cytogenetyczne 418,00 heparyna litowa (kolor korka zielony) + zlecenie+zgoda pacjenta/ wymaz z policzka specjalna instrukcja pobieramy pon.-śr. 40
131 Cytologia ginekologiczna 33,00 wymaz cytologiczny 14
132 Biocenoza pochwy 27,50 wymazówka bez podłoża + rozmaz na szkiełku 2
133 Seminogram – badanie ogólne nasienia 66,00 nasienie 1
136 Cytologia cienkowarstwowa (LBC) 93,50 fiolka BD Sure Path+ RC Brush na zamówienie 12
5042 LBC + HPV met. PCR 220,00 fiolka BD Sure Path+ RC Brush+gotowy zestaw 15
5043 LBC + Chlamydia Trachomatis met. PCR 192,50 fiolka BD Sure Path+ RC Brush+gotowy zestaw 15
5044 LBC + HPV met. PCR + Chlamydia Trachomatis met.PCR 302,50 fiolka BD Sure Path+ RC Brush+gotowy zestaw 15
137 AMH (Hormon anty Müllerowski) 165,00 surowica (kolor korka czerwony)  3
3329 Inhibina A 198,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 1 h od pobrania zamrozi. Podać info kliniczne: stan menopauzalny/ nowotwór 70
138 Inhibina B 165,00 surowica (kolor korka czerwony)  (zamrożona po odwirowaniu) 16
139 Makroprolaktyna (BB – Prolaktyna) 110,00 surowica (kolor korka czerwony)    12
3248 Profil limfocytarny podstawowy (T, B, CD3, CD4,CD8,Komórki NK, T pom., T supr.) 495,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + specjalne skierownie. Pacjent musi umówić się na termin badania w PP Katowice Paderewskiego 32C 8
3323 Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF 110,00 inny (wywiad) do 6
3327 PlGF (łożyskowy ludzki czynnik wzrostu - oznacza się w celu oceny ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego (preeklampsji)) 165,00 surowica (kolor korka czerwony) , zamrozić do 8h 10
3353 Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) 33,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
3835 Badanie polimorfizmu APA 1 w genie IGF 2 385,00 Krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (od pon do  czwartku) pon-śr  22
3841 Zespół łamliwego chromosomu X - prescreening (badanie regionu zawierającego powtórzenia CGG w genie FMR1) 412,50 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)/+ zgoda 20
3900 Harmony Test ( przesiewowe badanie prenatalne w kierunku Trisomii 21, 18, 13, płeć, analiza XY)  2860,00 krew pełna (specjalny zestaw)+ procedura 14
3920 Harmony Test ( przesiewowe badanie prenatalne w kierunku Trisomii 21, 18, 13) 2530,00 krew pełna (specjalny zestaw)+ procedura 14
3921 Harmony Test ( przesiewowe badanie prenatalne w kierunku Trisomii 21, 18, 13, płeć płodu) 2640,00 krew pełna (specjalny zestaw)+ procedura 14
4058 Harmony Test (Trisomia 21, 18, 13, płeć, monosomia X) 2530,00 krew pełna (specjalny zestaw)+ procedura 14
4957 SANCO RhD Test 385,00 Krew pełna (zestaw pobraniowy Sanco Test RhD) 4 tyg
4959 SANCO Test Prenatalny 2310,00 Krew pełna (zestaw pobraniowy Sanco) 6
4960 SANCO PLUS Test Prenatalny 2860,00 Krew pełna (zestaw pobraniowy Sanco) 12
4965 SANCO Test Prenatalny oraz czynnik RhD płodu 2651,00 Krew pełna (zestaw pobraniowy Sanco Test RhD) + Krew pełna (zestaw pobraniowy Sanco) 4 tyg
4966 SANCO PLUS Test Prenatalny oraz czynnik RhD płodu 3201,00 Krew pełna (zestaw pobraniowy Sanco Test RhD) + Krew pełna (zestaw pobraniowy Sanco) 4 tyg
3909 Krwinki płodowe (HbF+) ilościowo met. cytometrii przepływowej 451,00 krew pełna EDTA (2ml)+ specjalne skierowanie /pobierane tylko w PP Diagnostyki/ 7
3911 HPA-1, konflikt płytkowy, bad. przesiewowe 93,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) 14
3283 P/c. blokujące – test MLR 715,00 Kobieta 10ml EDTA(kolor korka fioletowy)+ 5 ml skrzep(kolor korka czerwony) + Mężczyzna 10 ml EDTA (kolor korka fioletowy) + specjalne skierowanie. Pacjent musi umówić się na termin badania w PP Katowice Paderewskiego 14
3458 Ocena równowagi cytokin Th1/Th2 - test CBA 528,00 Kobieta 5ml EDTA(kolor korka fioletowy)+ specjalne skierowanie. Pacjent musi umówić się na termin badania w PP Katowice Paderewskiego 32c. 10
3868 Polimorfizm 4g/5g w genie PAI-1 (SERPINE1) 220,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)/świadoma zgoda/po pobraniu należy niezwłocznie przesłać do laboratorium wraz z wkładami chłodzącymi. 12
11069 17-hydroksypregnenolon 220,00 surowica (kolor korka czerwony)  12
3328 Indeks (sFlt-1/PIGF) 242,00 Surowica (kolor korka czerwony) temp 2-8 C do 8h Powyżej zamrozić 8
3440 Adiponektyna 231,00 Surowica (kolor korka czerwony) Zamrozić 20
DIAGNOSTYKA ANEMII
140 Transferyna 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
141 Witamina B12 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
142 Kwas foliowy 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
143 Erytropoetyna 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  2
144 TIBC 9,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
145 UIBC 9,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
146 Rozpuszczalny receptor  transferyny 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  (1ml) 10
3754 Kwas metylomalonowy (MMA) 297,00 surowica (kolor korka czerwony) Jak najszybcziej od pobrania zamrozić 28
3901 Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa w krwince czerwonej (G-6-PD) 363,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)Stabilne 3-4 dni w temp 4-8C nie zamrażać 18
3423 Izoformy transferyny 231,00 surowica (kolor korka czerwony) Po pobraniu max do 4h materiał odwirować, odciągnąć surowice i zamrozić 18
3904 Test Ema 368,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)temp 2-8 C stabilna do 48h NIE ZAMRAŻAĆ 7
3902 Heksokinaza w krwince czerwonej (HK) 330,00 5 ml Krew EDTA (kolor korka fioletowy)Nie zamrażać 24
3491 Holotranskobalamina 220,00 Surowica (kolor korka czerwony) temp. 2-8C do 7 dni 12
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
150 Hemoglobina glikowana met. HPLC 38,50 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 3
151 Hemoglobina glikowana met. Immunoturb. HbA1c 33,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 1
152 Fruktozamina 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  18
153 Insulina 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
886 Insulina po obciążeniu (50g glukozy, 0,1,2) 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
887 Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 0,1,2) 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
890 Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 0,1) 64,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
154 C-peptyd 40,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
156 P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 110,00 surowica (kolor korka czerwony) Po pobraniu materiał odwirować i oddzielić surowicę od skrzepu 35
157 P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG, ilościowo 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
149 Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR 46,50 Surowica (kolor korka czerwony) + osocze fluorek sodu(kolor korka szary) związane gumką 1
3436 Proinsulina 242,00 surowica (kolor korka czerwony) do 1 h od pobrania zamrozić 34
158 P/c. p. transporterowi cynku ( ZnT8Ab) 275,00 Surowica (kolor korka czerwony) 13
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
160 Parathormon (intact) 38,50 surowica (kolor korka czerwony) 1
161 Kalcytonina 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  (zamrożona po odwirowaniu) 1
162 Osteokalcyna 55,00 oscze heparynowe (kolor korka zielony)/surowica (kolor korka czerwony) do 3
163 Fosfataza kwaśna 11,00 surowica (kolor korka czerwony)  zakwaszona 2
164 Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 18,00 surowica (kolor korka czerwony)  3
165 C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
166 Pyrylinks D w moczu 82,50 mocz 3
167 Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 209,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
168 Witamina D3 metabolit 25(OH) 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  2
3697 PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I), marker tworzenia kości 121,00 surowica (kolor korka czerwony)  16
3447 Beta-Crosslaps (beta-CTX) 121,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)powyżej 72h zamrozić 2
3492 Bor we krwi 66,00 probówka DB do analizy pierwiastków śladowych z K2EDTA – kolor korka granatowy 13
INNE HORMONY I METABOLITY
170 ACTH 44,00 osocze EDTA (kolor korka fioletowy) mrożone 2
171 Kortyzol 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
172 Kortyzol w DZM 38,50 mocz DZM 7
3355 Kortyzol – test stymulacji synacthenem 33,00 surowica (kolor korka czerwony)  (osobne kody, godzina pobrania materiału na zleceniu) 1
3356 Kortyzol – test hamowania deksametazonem 33,00 surowica (kolor korka czerwony)  (osobne kody, godzina pobrania materiału na zleceniu) 1
173 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 60,50 mocz DZM 60 ml + środek konserwujący 6 M HCL 10
174 17-ketosterydy w DZM 55,00 mocz DZM 60 ml + środek konserwujący 6 M HCL 10
175 Aldosteron 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
176 Aldosteron w DZM 77,00 mocz DZM 14
177 Aktywność reninowa osocza 88,00 osocze EDTA (kolor korka fioletowy) mrożone 14
188 Renina 49,50 Krew Pełna EDTA mrożone pobieranie w godzinach 7.00-10.00 należy odnotować godz. Pobrania i pozycje ciała 10
178 Enzym konwertujący angiotensynę 126,50 surowica (kolor korka czerwony)  Można zamrozić 17
180 Katecholaminy 187,00 Osocze EDTA(kolor korka fioletowy) 2x2ml zamrozić do godziny od pobrania 14
181 Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC 187,00 DZM + HCl 10 ml 14
182 Metoksykatecholaminy   187,00 Osocze EDTA (kolor korka fioletowy) Oddzielić i zamrozić osocze jak najszybciej. Krew pobierać po 30-minutowym odpoczynku w pozycji leżącej. Przez 5 dni poprzedzających badanie nie spożywać: bananó, pomarańczy, ananasów, sera, słodyczy, dżemó, lodów, napojów gazowanych, alkoholu, kawy, herbaty. Nie należy również palić tytoniu ani przyjmować leków: adrenaliny, inhibitorów MAO, leków przeciwnadciśnieniowych i uspokajających, lewodopy, nitrogliceryny, rezerpiny, sulfonamidów, teofiliny, tetracyklin. 18
183 Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt)(metanefryny, normetanefryny i 3-metoksytyraminy) 176,00 20 ml DZM zakwaszona 6 N HCL ( 10 ml 6 N HCL / 1 L moczu) 14
184 Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM 82,50 mocz DZM + HCl 10 ml 14
185 Kwas wanilinomigdałowy (MHM) w DZM 82,50 mocz DZM + HCl 10 ml 14
3469 Metabolity katecholamin (VMA, HVA, 5-HIAA) w DZM 275,00 mocz DZM + HCl 10 ml ZAMROZIĆ 16
186 Chromogranina A 110,00 surowica (kolor korka czerwony) oddzielić surowicę od skrzepu i natychmiast zamrozić 16
190 Hormon wzrostu 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  zamrożona 3
191 IGF-BP3 115,50 surowica (kolor korka czerwony) 4-8C powyżej 48h zamrozić 5
192 IGF-1 66,00 surowica (kolor korka czerwony) , po  12h zamrozić do 6
193 Gastryna 66,00 surowica (kolor korka czerwony) , do 4h zamrozić 7
194 Leptyna 88,00 surowica (kolor korka czerwony) po 24  godz. zamrozić 14
195 Serotonina 66,00 surowica (kolor korka czerwony) , do 6 h zamrozić 18
196 Serotonina w DZM 66,00 mocz DZM + HCl 10 ml 18
3330 Adrenalina 88,00 osocze (EDTA) (kolor korka fioletowy),do 6h zamrozić 18
3331 Adrenalina w DZM 88,00 mocz DZM + HCl 10 ml 18
3332 Noradrenalina 110,00 osocze (EDTA) (kolor korka fioletowy), do 6h zamrozić 18
3333 Noradrenalina w DZM 88,00 mocz DZM + HCl 10 ml 18
3334 Metanefryna w DZM 88,00 mocz DZM + HCl 10 ml 18
3335 Normetanefryna w DZM 88,00 mocz DZM + HCl 10 ml 18
3336 Profil steroidowy w DZM 495,00 mocz z DZM 10 ml Zamrozić do 3 mies.
3350 Wazopresyna 275,00 5 ml krew EDTA + Aprotinina (probówka dostarczana przez podwykonawce) pobrać do schłodzonej na lodzie próbówki. Zamrozić do 1h od pobrania  Przyjmują tylko PP przy laboratorium 19
3380 Witamina A (retinol) 93,50 surowica (kolor korka czerwony) po wykrzepianiu jak najszybciej odwirować, surowice odciągnąć;
i zamrozić (<-20°C).
Chronić próbki przed światłem słonecznym (np.
zabezpieczyć folią aluminiową)
20
3381 Witamina B1 (tiamina) 137,50 osobna probówka krew EDTA (kolor korka fioletowy)chronić przed światłem, do 1 h od pobrania Zamrozić 20
3382 Witamina B2 (ryboflawina) 137,50 osobna probówka krew EDTA (kolor korka fioletowy)chronić przed światłem, do 1 h od pobrania Zamrozić 17
3184 Witamina B3 (niacyna, kwas nikotynowy) 297,00 surowica (kolor korka czerwony)  15
3344 Witamina E w surowicy (tokoferol) 154,00 surowica (kolor korka czerwony) po wykrzepianiu jak najszybciej odwirować, surowice odciągnąć
i zamrozić (<-20°C).
Chronić próbki przed światłem słonecznym (np.
zabezpieczyć folią aluminiową)
8
3399 Panel witamin A i E 198,00 surowica (kolor korka czerwony) po wykrzepianiu jak najszybciej odwirować, surowice odciągnąć
i zamrozić (<-20°C).
Chronić próbki przed światłem słonecznym (np.
zabezpieczyć folią aluminiową)
8
3346 Witamina C 176,00 heparyna litowa (kolor korka zielony) do 1 godziny odwirować (powyżej 24h zamrozić surowicę lub osocze )próbkę owinąć folią aluminiową 7
3383 Witamina B5 (kwas pantotenowy) 203,50 surowica (kolor korka czerwony) Chronić przed światłem. Jak najszybcziej od pobrania zamrozić 17
3384 Witamina B6 (pirydoksyna) 137,50 osobna probówka krew EDTA (kolor korka fioletowy)chronić przed światłem, do 1 h od pobrania Zamrozić 20
3394 Panel witamin A, C, E 330,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)chronić przed światłem, do 1 h od pobrania odwirować, odciągnąć i zamrozić 16
3385 Witamina H (biotyna) 137,50 surowica (kolor korka czerwony)  15
3386 Witamina K1 137,50 surowica (kolor korka czerwony)  Chronić przed światłem Zamrozić 14
3494 Witamina K2 MK7 176,00 Surowica (kolor korka czerwony) do 1 godziny od pobrania odciągnąć, chronić przed światłem, zamrozić. 12
3426 Kwas homogentyzynowy (HGA) w DZM 275,00 mocz DZM + HCl 10 ml 16
3722 Amyloid A 165,00 surowica (kolor korka czerwony) 12
3723 Alfa-2 makroglobulina 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 11
3753 Koenzym Q10 (Ubichinon) 170,50 surowica (kolor korka czerwony)  30
3349 Glukagon 209,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy).Materiał musi do 1 godz. zostać odwirowany i zamrożony 20
3895 Histamina 253,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) Do 2 h w temp pokojowej póżniej zamrozić 12
3894 Diaminooksydaza (DAO) aktywność 253,00 surowica (kolor korka czerwony) Po pobraniu materiał jak najszybciej odwirować  i zamrozić 18
3980 Kwas hydroksymasłowy 132,00 surowica (kolor korka czerwony) Po pobraniu materiał odwirować, oddzielić surowicę od skrzepu i zamrozić 4
4925 Metylotransferaza Tiopurynowa (TPMT) 209,00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)/heparyna litowa(kolor korka zielony) 12
179 Dopamina w DZM 71,50 DZM+ środek konserwujący 16
11041 Kwas fitanowy 154,00 Osocze EDTA (kolor korka fioletowy) zamrozić do godziny od pobrania 21
3347 Beta Karoten 187,00 Surowica (kolor korka czerwony) chronić przed światłem.   10
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
198 ROMA 137,50 surowica (kolor korka czerwony)  4
199 HE 4 99,00 surowica (kolor korka czerwony)  2
200 PSA całkowity 30,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
201 PSA wolny 41,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
3700 PSA panel (PSA, fPSA, wskaźnik fPSA/PSA) 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
203 Fosfataza kwaśna sterczowa 18,00 surowica (kolor korka czerwony)  zakwaszona 2
204 CEA 40,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
205 AFP 40,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
206 CA 125 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
207 CA 15-3 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
208 CA 19-9 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
3375 CA-50 198,00 surowica (kolor korka czerwony) Zamrozić 16
209 TPS 60,50 surowica (kolor korka czerwony)  8
210 SCC Ag 99,00 surowica (kolor korka czerwony)    14
211 Cyfra 21-1 71,50 surowica (kolor korka czerwony)  8
212 CA 72-4 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
213 Beta-2-mikroglobulina 49,50 surowica (kolor korka czerwony)  5
214 Beta-2-mikroglobulina w moczu 71,50 mocz (2ml) pon-śr 10
215 Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe 16 mutacji w genie BRCA1  385,00 wymaz z policzka (aplikator do pobierania wymazów firmy HAGMED) lub krew EDTA (kolor korka fioletowy) powyżej 72h zamrozić (pon.śr), zgoda 17
896 Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe 3 mutacji w genie BRCA2 352,00 wymaz z policzka (aplikator do pobierania wymazów firmy HAGMED) lub krew EDTA (kolor korka fioletowy) (pon.śr), zgoda 17
893 Rak piersi - analiza patogennej mutacji w genie  PALB2  308,00 wymaz z policzka (aplikator do pobierania wymazów firmy HAGMED) lub krew EDTA (kolor korka fioletowy) (pon.śr), zgoda 17
3857 Rak piersi i/lub jajnika - panel podsatwowych mutacji w genach BRCA1 oraz BRCA2  495,00 wymaz z policzka (aplikator do pobierania wymazów firmy HAGMED) lub krew EDTA (kolor korka fioletowy) (pon.śr), zgoda 17
3858 Rak piersi i/lub jajnika - panel podstawowych mutacji BRCA1, BRCA2, PALB2  715,00 wymaz z policzka (aplikator do pobierania wymazów firmy HAGMED) lub krew EDTA (kolor korka fioletowy) (pon.śr), zgoda 17
4538 Rak piersi i/lub jajnika, analiza delecji/duplikacji w genie BRCA1 metodą MLPA 715,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy)  (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) 22
4565 Rak piersi - analiza 2 patogennych  mutacji  w genie  PALB2  308,00 3-4 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy) powyżej 72h zamrozić , + zgoda 16
3776 BRCA-NGS-badanie mutacji germinalnych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w DNA z krwi obwodowej 2090,00 3-4 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy) powyżej 48h zamrozić , + zgoda 34
3775 BRCA-NGS-badanie mutacji germinalnych i somatycznych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w materiale nowotworowym 2090,00 wycinek utrwalony w bloczku parafonowym.  Dołaczyć rozpoznanie histopatologiczne, Specjalne skierownie + zgoda 34
4582 Rak piersi i/lub jajnika – badanie  14 mutacji w  genie BRCA1 319,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy)stabilność 72h/ wymaz z policzka HAGMED stab. 5 dni w lodówce + ZGODA  15
4583 Rak piersi i/lub jajnika - panel BRCA1 (14 mutacji) oraz BRCA2 429,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy)stabilność 72h/ wymaz z policzka HAGMED stab. 5 dni w lodówce + ZGODA  15
3935 Nowotwory u mężczyzn - panel podstawowy (BRCA1, BRCA2, HOXB13, CHEK2, NBN) 1265,00 3-4 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy) max 48h powyżej zamrozić + zgoda 25
3936 Nowotwory u kobiet - panel podstawowy (BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, NBN) 1265,00 3-4 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy) max 48h powyżej zamrozić + zgoda 25
3927 Nowotwory u mężczyzn - panel rozszerzony (BRCA1, BRCA2, HOXB13, CHEK2, NBN,CDKN2) 1705,00 3-4 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy) max 48h powyżej zamrozić + zgoda 25
3928 Nowotwory u kobiet - panel rozszerzony (BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, NBN, CDKN2A) 1705,00 3-4 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy) max 48h powyżej zamrozić + zgoda 25
217 Panel przeciwciał onko- i anty-neuronalnych met. IIF, Immunoblot (onkoneuronalne i antyneuronalne) 187,00 surowica (kolor korka czerwony)  22
218 S100 (czerniak złośliwy) 121,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
219 NSE (neuroswoista enolaza) 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  5
3337 Kwas homowanilinowy 187,00 10 ml DZM Specjalny Pojemnik na mocz ze środkiem konserwującym – 10-15 ml 6 M HCL. ZAMROZIĆ 16
3343 Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  25
3818 Septyna 9 (diagnostyka raka jelita grubego i odbytnicy – nieinwazyjna alternatywa dla kolonoskopii) 715,00 Krew EDTA(kolor korka fioletowy) 5 probówek + zgoda na badanie genetyczn. Specjalna procedura wirowania. Zamrozić do 1 h od pobrania 38
3898 TPA - Tkankowy antygen polipeptydowy 143,00 surowica (kolor korka czerwony)  (odwirować od razu po wykrzepieniu, oddzielić i zamrozić do 1h od pobrania) 12
3899 PCA w moczu (diagnostyka raka prostaty, ocena agresywności nowotworu) 2255,00 Mocz (zestaw dostarczany na zamówienie po umówieniu pacjenta na badanie+ specjalny formularz R30-INTGB 30
3672 RAS - badanie mutacji w genach RAS (KRAS i NRAS) 814,00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3764 BRAF V600 - badanie mutacji V600 genu BRAF 528,00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3766 ALK-FISCH - badanie rearanżacji genu ALK 660,00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3767 EGFRmut - badanie mutacji genu EGFR 550,00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3769 KIT - badanie mutacji genu KIT 550,00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3774 BRAF - badanie mutacji w eksonie 15 genu BRAF 275,00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3777 CHEK2 –badanie mutacji del5395, IVS2+1G>A, 1100delC w genie CHEK2 495,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej  48h zamrozić + zgoda 36
3778 IDH - badanie mutacji genów IDH1 i IDH2 385,00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3779 KRAS - badanie mutacji w genie KRAS 462,00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3780 MGMT - badanie metylacji promotora genu TERT 660,00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3781 MSI - badanie niestabilności mikrosatelitarnej DNA 660,00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3782 NRAS - badanie mutacji w genie NRAS 462,00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3783 PGGFRA - badanie mutacji genu PDGFRA w GIST 462,00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3784 PD-L1 - badanie ekspresji antygenu PD-L1 396,00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3786 ROS1-FISH - badanie rearanżacji genu ROS1 660,00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3787 TERT - badanie mutacji promotora genu TERT 275,00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3790 RAS/BRAF - badanie mutacji w genach RAS (KRAS i NRAS) oraz BRAF 990,00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3823 Her - 2 met FISH 770,00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3933 Badanie pojedyńczej mutacji BRCA1/2 - met. Sekwencjonowania 550,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej  48h zamrozić lub materiał nowotworowy w bloczku parafinowym. W celu weryfikacji rodzinnego obciążenia dostarczyć pozytywny wynik BRCA członka rodziny 18
3934 EGFR (ctDNA) - badanie mutacji EGFR w wolnokrążącym DNA (płynna biopsja) 880,00 10ml krew pełna, probówka do wolnokrążącego DNA w płynach ustrojowych np.: STRECK Cell-Free DNA BCT. Probówkę po pobraniu owinąć ręcznikiem papierowym lub folią bąbelkową i umieścić w styropianowym opakowaniu ochronnymStabilnośc do 48 h Nie zamrażać 18
4946 ALK - badanie mutacji metodą sekwencjonowania 660,00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym + rozpoznanie histopatologiczne 14
4948 MMR - badanie eksprecji antygenów MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 440,00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3773 1p/19q - badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH) 990,00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3768 KIT/PDGFRA - badanie mutacji genu KIT i PDGFRA 880,00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
4947 HOXB13 - podstawowe badanie mutacji 330,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej  48h zamrozić + zgoda 26
4949 NBN - podstawowe badanie mutacji 330,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej  48h zamrozić + zgoda 26
4954 EGFR T790M (ctDNA) - badanie mutacji T790M EGFR w wolnokrążącym DNA (płynna biopsja) 924,00 10ml krew pełna, probówka do wolnokrążącego DNA w płynach ustrojowych np.: STRECK Cell-Free DNA BCT. Probówkę po pobraniu owinąć ręcznikiem papierowym lub folią bąbelkową i umieścić w styropianowym opakowaniu ochronnymStabilnośc do 48 h Nie zamrażać 9
4955 EGFRmut T790M - badanie mutacji T790M genu EGFR 539,00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 9
4926 Wazoaktywny polipeptyd jelitowy (VIP) 374,00 Osocze EDTA (kolor korka fioletowy) + Aprotinina(dostarczana za zamówienie) do godziny od pobrania zamrozić Pobierane tylko w PP przy laboratorium 18
3453 NMP 22 236,50 Mocz- specjalny zestaw do zamówienia w magazynie 31
4961 OncoLung Dx - Płuca 676,50 Surowica (kolor korka czerwony) + krew pelna EDTA (kolor korka fioletowy)jak najszybciej odwirować i oddzielić surowice oraz osocze 10
4962 OncoOvarianDx - Jajniki 605,00 Surowica(kolor korka czerwony) Jak najszybciej odwirować i oddzielić surowice 10
4963 OncoCup Dx - ognisko pierwotne - dla mężczyzn 946,00 Surowica (kolor korka czerwony) + krew pelna EDTA (kolor korka fioletowy)jak najszybciej odwirować i oddzielić surowice oraz osocze 10
4964 OncoCup Dx - ognisko pierwotne - dla kobiet 946,00 Surowica (kolor korka czerwony) + krew pelna EDTA (kolor korka fioletowy)jak najszybciej odwirować i oddzielić surowice oraz osocze 10
3464 ProGRP 132,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)powyżej 72h zamrozić 2
3470 4K score - ocena ryzyka raka prostaty 2079,00 Surowica(3 probówki) Specjalna procedura pobrania materiału. Pobranie tylko w PP przy laboratoriach 21
3471 Select MDx - płynna biopsja prostaty 1870,00 Mocz  - Dedykowany zestaw UrNCollect Max do 5 dni musi dotrzeć na pracownie w Holandii + specjalne zlecenie 4 tyg.
3476 P/c. p. amfifizynie 275,00 Surowica (kolor korka czerwony) lub PMR temp. 4-8C 21
3479 Polipeptyd trzustkowy (PP) 176,00 surowica (kolor korka czerwony)   do 2 h od pobrania odwirować, odciągnąć surowice i zamrozić 38
3490 VEGF 330,00 Surowica (kolor korka czerwony) 5 tyg
3462 EarlyCDT-Lung 1320,00 Surowica (kolor korka czerwony) 35
3390 Marker uszkodzenia DNA, 8-hydroksy-2-deoksyguanozyna 286,00 Mocz (niezwłocznie owinąć folią aluminiową i zamrozić) 15
3861 Rearanżacja genu TCRG 660,00 10 ml Krew EDTA(kolor korka fioletowy) lub szpik do jałowej probówki. Do 24h od pobrania dostarczyć na pracownie 14
3860 Badanie mutacji w eksonie 9 genu CARL 385,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C max 72 h + zgoda 14
3863 Badanie mutacji W515K/L w genie MPL 385,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C max 72 h + zgoda 14
4593 BRAF - badanie rearanżacji genu BRAF 770,00 Materiał utrwalony w bloczku parafinowym. Dołączyć rozpoznanie histopatologiczne 12
4891 Badanie genów fuzyjnych ALK, NTRK, RET, ROS1 w raku płuc 5390,00 Materiał utrwalony w bloczku parafinowym. Dołączyć rozpoznanie histopatologiczne 32
4892 HRRm - badanie mutacji genów rekombinacji homologicznej (uzupełniające do BRCA-NGS) 2420,00 Materiał utrwalony w bloczku parafinowym. Dołączyć rozpoznanie histopatologiczne 32
4893 Glejak - badanie mutacji w genach ATRX, H3F3A, IDH1, IDH2, PIK3CA, PTEN, TP53 tech. NGS 2189,00 Materiał utrwalony w bloczku parafinowym. Dołączyć rozpoznanie histopatologiczne 32
4894 FGFR3 - badniae mutacji genu FGFR3 429,00 Materiał utrwalony w bloczku parafinowym. Dołączyć rozpoznanie histopatologiczne 12
4895 MET amplifikacja - badanie amplifikacji genu MET techniką FISCH 605,00 Materiał utrwalony w bloczku parafinowym. Dołączyć rozpoznanie histopatologiczne 12
4896 FGFR geny fuzyjne - badanie rearanżacji genów FGFR2 i FGFR3 1089,00 Materiał utrwalony w bloczku parafinowym. Dołączyć rozpoznanie histopatologiczne 12
3463 P1NP całkowity 110,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)  2
5278 Dziedziczny rozlany rak żołądka (HDGC) – badanie predyspozycji - test NGS 2420,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 72h 35
5279 Zespół Gorlina-Goltza – badanie predyspozycji - test NGS 2420,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 72h 35
CHOROBY UKŁADU KRZEPNIĘCIA
3751 FibroTest badania 132,00 surowica (kolor korka czerwony)  (odwirować jak najszybciej po pobraniu) do 7
3751+3651 FibroTest badania + raport 627,00 surowica (kolor korka czerwony)  2 probówki 6ml (odwirować do 2h) do 7
3752 FibroMax badania 154,00 surowica (kolor korka czerwony)  2 probówki 6ml (odwirować do 2h) do 7
3752+3652 FibroMax badania + raport 786,50 surowica (kolor korka czerwony)  2 probówki 6ml (odwirować do 2h) do 7
224 Czynnik krzepnięcia II, aktywność 88,00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) do 18
225 Czynnik krzepnięcia V, aktywność 88,00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) do 18
226 Czynnik krzepnięcia VII, aktywność 88,00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) do 18
227 Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność 88,00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) do 18
228 Czynnik krzepnięcia IX, aktywność 88,00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) do 18
229 Czynnik krzepnięcia X, aktywność 88,00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) do 18
230 Czynnik krzepnięcia XI, aktywność 88,00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) do 18
231 Czynnik krzepnięcia XII, aktywność 88,00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) do 18
233 Czynnik von Willebranda, stężenie 88,00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) do 18
3373 Czynnik von Willebranda, aktywność 110,00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) 14
235 Antytrombina III, aktywność 49,50 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) 2
237 Białko C, aktywność 88,00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) do 10
238 Białko S wolne 88,00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) 14
3371 Białko S, aktywność 132,00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) 35
239 Czynnik V Leiden ( met.PCR) choroba zakrzepowo-zatorowa 242,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp 4-8C do 72H +ZGODA  NIE ZAMRAŻAĆ 7
241 Termolabilny wariant MTHFR (C677T A1298C) 286,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy), zgoda do 15
240 Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) 275,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp 4-8C do 72H  NIE ZAMRAŻAĆ 12
3368 Oporność na aktywne białko C 198,00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) 10
3820 Diagnostyka genetycznie uwarunkowanej policytemii, trombocytemii i mielofibrozy - Mutacja JAK2 V617F 396,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 5 ml + zgoda 16
3821 Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 G-A genu protrombiny met. PCR) 385,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) Materiał przyjmowany tylko do czwartku, zgoda 14
3859 Nadkrzepliwość panel rozszerzony 605,00 krew EDTA(kolor korka fioletowy)+zgoda temp.2-8°C 11
3854 Metaloproteinaza ADAMTS 13, aktywność    <wrodzona lub nabyta zakrzepowa plamica małopłytkowa> 407,00 2 probówki na cytrynian (kolor korka jasnoniebieski), osocze mrożone, na czczo!,  35
3855 Metaloproteinaza ADAMTS 13, przeciwciała  <wrodzona lub nabyta zakrzepowa plamica małopłytkowa> 407,00 2 probówki na cytrynian (kolor korka jasnoniebieski), osocze mrożone, na czczo!;  35
3929 Przeciwciała przeciwko kompleksowi heparyna-PF4(HIT II) 308,00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) opisana  imieniem, nazwiskiem pacjenta, datą i godziną pobrania.Po pobraniu odwirować,odciągnąć, zamrozić 14
3930 MTHFR - badanie wariantów 677C>T i 1298A>C MTHFR met. Sekwencjonowania 286,00 krew pełna 3-4 ml (powyżej 48 godz. Zamrozić w -20ºC) pon-śr + zgoda 21
3486 Plazminogen 275,00 osocze cytrynian(kolor korka niebieski) zamrozić 14
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
245 Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA 63,00 surowica (kolor korka czerwony)  2
246 IgG 24,50 surowica (kolor korka czerwony)  2
247 IgM 24,50 surowica (kolor korka czerwony)  2
248 IgA 24,50 surowica (kolor korka czerwony)  2
3573 IgG w PMR 77,00 PMR 7
3830 IgD 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  18
4993 Przeciwciała anty-C1q 264,00 surowica (kolor korka czerwony)  11
4992 Dopełniacz składowa C1q 170,50 surowica (kolor korka czerwony) Zamrozić 15
4991 Dopełniacz składowa C2 170,50 surowica (kolor korka czerwony) Zamrozić 15
249 Dopełniacz, składowa C-3c 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  3
250 Dopełniacz, składowa C-4 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  3
251 Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  16
252 Antygen HLA B27 met. PCR - jakościowo 187,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)- materiał przyjmowany tylko do czwartku, zgoda 10
3645 Antygen HLA - B57 418,00 krew EDTA(kolor korka fioletowy) 4-8C max do 72h  6
253 Kompleksy immunologiczne (C1q) 55,00 surowica (kolor korka czerwony) , do 6h zamrozić;   10
254 Alfa-1-antytrypsyna 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  5
3870 Deficyt alfa 1-antytrypsyny, mutacje w genie SEPRINA1 (AAT) 330,00 3-4 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy) 4-6C po 48h zamrozić + zgoda 18
256 Alfa-1-kwaśna glikoproteina (orozomukoid) 27,50 surowica (kolor korka czerwony)  6
257 Ceruloplazmina 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  3
258 Haptoglobina 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
259 C1 inhibitor, aktywność 126,50 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) 10
260 C1 inhibitor, stężenie 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  15
261 Łańcuchy lekkie kappa 99,00 surowica (kolor korka czerwony)  12
262 Łańcuchy lekkie kappa w moczu 99,00 mocz 12
263 Łańcuchy lekkie lambda 99,00 surowica (kolor korka czerwony)  12
264 Łańcuchy lekkie lambda w moczu 99,00 mocz 12
3250 Stosunek wolnych  lekkich  łańcuchów kappa/lambda 214,50 surowica (kolor korka czerwony)  8
3258 Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy 121,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
3259 Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
265 Białko Bence'a Jonesa w DZM 7,00 mocz-DZM 1
266 Immunfiksacja (A,G,M,kap,lam) 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
267 Immunfiksacja (A,G,M,kap,lam) w DZM 132,00 mocz-DZM 14
268 Proteinogram białek w DZM 110,00 mocz-DZM 7
3572 Proteinogram białek w PMR 110,00 PMR 7
269 Wolne kwasy tłuszczowe 110,00 surowica (kolor korka czerwony) , zamrozić po odwirowaniu do 30
3425 Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA 495,00 surowica (kolor korka czerwony)  (na czczo!), zamrozić do 5h 21
3461 Komórki NK (Natural Killers) 330,00 krew pełna EDTA(pon-śr) 7
274 Lipoproteiny, rozdział elektroforetyczny 165,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
273 Lipoproteina Lp(a) 154,00 surowica (kolor korka czerwony) do 3 dni  tem 2-8C powyżej zamrozić 9
576 Aldolaza 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  14
3091 Acetylocholinoesteraza krwinkowa (AChe) 154,00 Krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp 4C transport w izolowanych pojemnikach max do 48h 4
3241 IgG 1, podklasa 192,50 surowica (kolor korka czerwony) + wiek i płeć 10
3242 IgG 2, podklasa 192,50 surowica (kolor korka czerwony) + wiek i płeć 10
3243 IgG 3, podklasa 192,50 surowica (kolor korka czerwony) + wiek i płeć 10
3244 IgG 4, podklasa 192,50 surowica (kolor korka czerwony)  do 30
3245 IgG 1,2,3,4, zestaw podklas 440,00 surowica (kolor korka czerwony) + wiek i płeć 12
11068 Deaminaza adenozyny (ADA) 121,00 PMR / Płyn opłucny / Surowica (kolor korka czerwony) temp. 2-8C 18
BADANIA Z MOCZU
275 Białko w DZM 7,00 mocz DZM 1
276 Glukoza w DZM 7,00 mocz DZM 1
277 Wapń w DZM 11,00 mocz DZM (20-30 ml roztworu o stężeniu 6 mol/l kwasu HCL.) 1
278 Fosfor nieorganiczny w DZM 8,00 mocz DZM ( próbkę po zbiórce należy zakwasić kwasem solnym ph<3) 1
279 Magnez w DZM 8,00 mocz DZM 1
280 Mocznik w DZM 8,00 mocz DZM 1
281 Kreatynina w DZM 8,00 mocz DZM 1
282 Kwas moczowy w DZM 8,00 mocz DZM 1
283 Sód i potas w DZM 18,00 mocz DZM 1
284 Chlorki w DZM 20,00 mocz DZM 1
285 Białko w moczu 8,00 mocz 1
286 Glukoza i ketony w moczu, jakościowo 8,00 mocz 1
287 Wapń w moczu 8,00 mocz 1
288 Fosfor nieorganiczny w moczu 8,00 mocz 1
289 Magnez w moczu 8,00 mocz 1
290 Mocznik w moczu 8,00 mocz 1
291 Kreatynina w moczu 8,00 mocz 1
292 Kwas moczowy w moczu 8,00 mocz 1
293 Sód i potas w moczu 18,00 mocz 1
294 Chlorki w moczu 13,50 mocz 1
295 Amylaza w moczu 9,00 mocz 1
296 Albumina w DZM 27,50 mocz DZM 1
297 Liczba Addisa w DZM 11,00 mocz DZM 1
299 Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) 24,50 mocz 1
543 Osmolalność moczu 27,50 mocz 5
548 Szczawiany w DZM 93,50 DZM zakwaszony HCL 16
549 Cytrynianu w moczu 49,50 mocz zakwaszony HCL 14
5038 Cytryniany w DZM 49,50 DZM  18
5039 Szczawiany w moczu 93,50 Mocz zakwaszony HCL 18
566 Hemoglobina wolna w moczu 16,50 mocz 2
948 Kamienie moczowe - analiza chemiczna 41,00 kamień nerkowy probówka 10 ml/ torebka strunowa z opisem "kamień" 7
3262 Jod, ilościowo 275,00 mocz DZM, min 10 ml pojemnik niezawierający metali Temp. 2-8C 18
3270 Albumina w moczu 22,00 mocz 1
3427 Cystyna w DZM, ilościowo 154,00 DZM, mocz zamrożony do 27
3661 Sód w DZM 18,00 DZM 1
3719 α1-mikroglobulina w moczu 99,00 mocz 5
3663 Potas w DZM 18,00 DZM 1
577 Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS 313,50 mocz (10 ml) Zamrozić 15
539 Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo 99,00 Mocz na koniec dnia 10 ml 15
3974 Test metaboliczny w moczu - scrining 22,00 Mocz 9
WZW
300 HBs antygen 21,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
301 HBs przeciwciała 33,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
302 HBe antygen 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  5
303 HBe przeciwciała 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  5
304 HBc przeciwciała całkowite 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
305 HBc przeciwciała IgM 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  5
306 HBV met. PCR, ilościowo 495,00 krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym powyżej 72 h zamrozić 12
307 HBV met. PCR, jakościowo 165,00 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA powyżej 72h zamrozić 10
308 HBV DNA met. PCR, genotypowanie 489,00 Krew EDTA 9kolor korka fioletowy) 2-8C max 72h 12
309 HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę 521,00 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA powyżej 72h zamrozić 10
3170 HBV met. PCR, lekooporność entekawir 548,90 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA 10
3749 p/ciała anty-HDV (anty-delta) 165,00 surowica (kolor korka czerwony)  18
310 HCV przeciwciała 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
311 HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo 385,00 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA powyżej 72h zamrozić 10
312 HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo 165,00 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA powyżej 72h zamrozić 10
313 HCV RNA met. real time RT- PCR, genotypowanie 407,00 krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym temp. 2-8C powyżej 72h zamrozić 12
314 HCV przeciwciała, test potwierdzenia met. ImmunoBlot 181,50 surowica (kolor korka czerwony)  7
317 HAV przeciwciała całkowite 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  6
318 HAV przeciwciała IgM 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  6
499 HBs antygen, test potwierdzenia 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
3534 HCV ilościowo + genotypowanie met. PCR 495,00 krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym temp. 2-8C powyżej 72h zamrozić 15
5007 HCV met. PCR, ilościowo + jakościowo 440,00 krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym temp. 2-8C powyżej 72h zamrozić 8
5008 HBV met. PCR, ilościowo + jakościowo 440,00 krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym temp. 2-8C powyżej 72h zamrozić 8
5009 HCV met. PCR, jakościowo + genotypowanie 495,00 krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym temp. 2-8C powyżej 72h zamrozić 8
5010 HBV met. PCR, jakościowo + lekooporność na lamiwudynę (YMDD) 550,00 krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym temp. 2-8C powyżej 72h zamrozić 8
5011 HBV met. PCR, ilościowo + lekooporność na lamiwudynę (YMDD) 605,00 krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym temp. 2-8C powyżej 72h zamrozić 8
5012 HBV met. PCR, jakościowo + lekooporność entekavir 550,00 krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym temp. 2-8C powyżej 72h zamrozić 8
5013 HBV met. PCR, ilościowo + lekooporność entekavir 605,00 krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym temp. 2-8C powyżej 72h zamrozić 8
5215 HEV IgG 165,00 Surowica (kolor korka czerwony)  8
3744 HEV IgM 165,00 Surowica (kolor korka czerwony)  8
3193 HDV RNA met. Real-Time PCR, ilościowo 198,00 Surowica (kolor korka czerwony) temp 2-8C powyżej 5 dni zamrozić 21
INFEKCJE  ,  PASOŻYTY
320 HIV Ag/Ab (Combo) 46,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
321 Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2 275,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
322 HIV-1 met. PCR - ilościowo 484,00 osocze EDTA z żelem separującym- odwirowana  temp. 2-8C powyżej 72h zamrozić 10
323 HIV-1 met. PCR - jakościowo 484,00 osocze EDTA z żelem separującym- odwirowana powyżej 72h zamrozić 10
324 HTLV I/II, przeciwciała 165,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
330 USR 12,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
331 USR- testy potwierdzenia 143,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
332 FTA 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
333 FTA ABS IgG 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 12
334 FTA ABS IgM 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 12
335 TPHA 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
336 VDRL  12,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
337 FTA ABS 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
338 Kiła IgG/IgM  (Treponema pallidum) 12,50 surowica (kolor korka czerwony)  4
3191 Kiła (Treponema pallidum), FTA w PMR 55,00 PMR 7
340 Toksoplasma gondii IgG 33,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
341 Toksoplasma gondii IgM 33,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
497 Toxoplasma gondi , przeciwciała IgG, IgM   55,00 surowica (kolor korka czerwony)  2
342 Toksoplasma gondii IgA 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  18
343 Toksoplasma gondii IgG, awidność 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
344 Toxoplasma gondii met. PCR, jakościowo 220,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy), Płyn owodniowy, PMR 10
3138 Toksoplazmoza IgG, IgM w PMR 220,00 PMR 11
348 Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgG matki i dziecka, met. Western Blot 423,50 surowica (kolor korka czerwony)  matki oraz surowica  dziecka lub surowica  matki i płyn owodniowy 100 µl (probówka plastikowa na płyn owodniowy) pon-śr 14
349 Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgM matki i dziecka, met. Western Blot 423,50 surowica (kolor korka czerwony)  matki oraz surowica dziecka lub surowica matki i płyn owodniowy 100 µl (probówka plastikowa na płyn owodniowy) pon-śr 14
359 Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgA matki i dziecka, met. Western Blot 423,50 surowica (kolor korka czerwony)  matki oraz surowica  dziecka lub surowica matki i płyn owodniowy 100 µl (probówka plastikowa na płyn owodniowy) pon-śr 14
11050 Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy surowica - płyn oczny IgG, IgM 836,00 surowica (kolor korka czerwony) / płyn oczny 10
345 Różyczka (Rubella virus) IgG 34,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
346 Różyczka (Rubella virus) IgM 34,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
347 Różyczka (Rubella virus) IgG awidność 170,50 surowica (kolor korka czerwony) powyżej 3 dni zamrozić 10
350 CMV (Cytomegalovirus) IgG 40,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
351 CMV (Cytomegalovirus) IgM 40,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
352 CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  6
353 CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo 484,00 krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym (pobrane probówki odwirować) temp 2-8C powyżej 72h zamrozić/ mocz noworodka w jałowym pojemniku powyżej 24h zamrozić 7
354 CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo 231,00 krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym (pobrane probówki odwirować) temp 2-8C powyżej 72h zamrozić/ mocz w jałowym pojemniku powyżej 24h zamrozić 7
918 CMV IgG  w PMR 121,00 PMR 15
919 CMV IgM w PMR 121,00 PMR 15
3180 CMV DNA w moczu met. PCR, jakościowo 115,50 mocz pobrany do jałowego pojemnika i przelany do podłoża płynno-transportowego multi-Collect Specimen Collection+ specjalne skierowanie 7
355 HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
356 HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
358 HSV DNA (Herpes simplex virus)  typ 1 i 2 różnicowanie met. real time PCR, jakościowo 220,00 Krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym(po pobraniu odwirować), Wymazy należy pobierać za pomocą zestawu multi colect Abbot,PMR oraz płyny z jam ciała – jałowa probówkapowyżej 72h zamrozić 12
913 HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR 162,00 PMR temp. 2-8C 12
914 HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR 162,00 PMR temp. 2-8C 12
3487 Herpes simplex virus 1 (HSV-1) IgG 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
4940 HHV6 Herpeswirus typu 6 wykrywanie DNA met. PCR jakościowo 220,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp 2-10 C Stabilna do 48h NIE ZAMRAŻAĆ 7
3173 EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM profil met. IIF 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
360 EBV (Epstein-Barr virus) IgG 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  4
361 EBV (Epstein-Barr virus) IgM 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  4
362 Mononukleoza zakaźna, jakościowo 23,50 surowica (kolor korka czerwony)  1
363 EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo 495,00 Krew pełna pobrana na próbówkę EDTA  żelem separującym -odwirowana 10
364 EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo 220,00 Krew pełna pobrana na próbówkę EDTA  żelem separującym -odwirowana powyżej 72h zamrozić 10
365 EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
366 EBV EA (Epstein-Barr virus) IgG 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
3200 EBV(Epstein-Barr virus) IgG, awidność 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  9
367 Mycoplasma hominis - jakościowo PCR 187,00 Wymaz pobrany na podłoże płynne-transportowe multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 7
370 Mycoplasma pneumoniae IgG 35,50 surowica (kolor korka czerwony)  4
371 Mycoplasma pneumoniae IgM 35,50 surowica (kolor korka czerwony)  4
3142 Mycoplasma pneumoniae IgA 49,50 surowica (kolor korka czerwony)  10
373 Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo 176,00 wymaz z gardła/popłuczyny oskrzelowe Podłoże płynne -transportowe Multi-Collect Speciman Collection Kit firmy Abbott 8
3209 Mycoplasna pneumonia IgM met. Immunochromatograficzną 55,00 surowica (kolor korka czerwony) lub krew EDTA (kolor korka fioletowy) 4
379 Mycoplasma genitalium met. PCR 176,00 Wymaz pobrany na podłoże płynne-transportowe multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 7
380 Chlamydia pneumoniae IgG 49,50 surowica (kolor korka czerwony)  4
381 Chlamydia pneumoniae IgM 49,50 surowica (kolor korka czerwony)  4
382 Chlamydia pneumoniae IgA 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
384 Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo 165,00 wymaz z gardła/popłuczyny oskrzelowe Podłoże płynne -transportowe Multi-Collect Speciman Collection Kit firmy Abbott 8
386 Chlamydia trachomatis IgG 49,50 surowica (kolor korka czerwony)  4
387 Chlamydia trachomatis IgM 49,50 surowica (kolor korka czerwony)  4
388 Chlamydia trachomatis IgA 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
3674 Chlamydia psittaci, przeciwciała klasy IgG, IgM 566,50 surowica (kolor korka czerwony) powyżej 48h zamrozić  15
391 Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo 154,00 Wymazy pobrany na podłoże płynne-transportowe multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 12
5014 Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo 269,50 wymaz z gardła/popłuczyny oskrzelowe Podłoże płynne -transportowe Multi-Collect Speciman Collection Kit firmy Abbott 8
1303 Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met.IIF 60,50 wymaz pobrany na szkiełko
mikroskopowe z zaznaczonym okienkiem
do 10
1304 Wymaz z cewki moczowej w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met.IIF 60,50 wymaz pobrany na szkiełko
mikroskopowe z zaznaczonym okienkiem
do 10
1305 Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met.IIF 60,50 wymaz pobrany na szkiełko
mikroskopowe z zaznaczonym okienkiem
do 10
392 Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) met.PCR, jakościowo 148,50 Wymazy pobrany na podłoże płynne-transportowe multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 12
393 U. urealyticum/U. parvum met. PCR, jakościowo 148,50  Multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 10
394 HPV DNA 30 typów genotypowanie:6,11,16,18,26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59,61,66,68,70,72,73,81,82,89 met.mikromacierzy 308,00 Wymaz na podłoże płynne-transportowe Cervi - Collect Specimen Collection Kit firmy Abbott 14
5017 HPV DNA 2 typy niskoonkogenne, genotypowanie: 6/11  269,50 wymaz suchy typu PURITAN lub Multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 8
397 HPV mRNA (Human papillomavirus) met. PCR 363,00 Podłoże płynne NORCHIP PreTect TM solution (zestaw NUCLEAGENA) 23
396 HPV DNA HR, 14 typów 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)   <wynik jakościowy dodatni/ujemny> 170,50 Podłoże płynne-transportowe Multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 12
3160 HPV DNA HR 12 typów, genotypowanie:   31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68  (Badanie dozlecane do badania 396) 159,50 Podłoże płynne-transportowe Cervi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 17
3207 HPV DNA 12 typów z genotypowaniem: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52 ,56, 58, 59, 66 159,50 Podłoże płynne-transportowe Cervi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 7
3161 HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44  <wyróżnione poszczególne typy> 275,00 Podłoże płynne-transportowe Cervi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT  do 17
3162 HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 165,00 Podłoże płynne-transportowe Cervi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT do 17
3196 P16 i Ki67 - ekspresja białek (Cintec PLUS) 330,00 Podłoże płynne BD SUREPATH firmy Becton Dickinson 16
398 Helicobacter pylori - test oddechowy 275,00 wydychane powietrze (2 woreczki)+ Oświadczenie pacjenta+ na skierowaniu waga i wzrost pacjenta do 7
400 Helicobacter pylori IgG 42,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
401 Helicobacter pylori IgA 49,50 surowica (kolor korka czerwony)  10
403 Helicobacter pylori IgM 49,50 surowica (kolor korka czerwony)  12
402 Helicobacter pylori w kale 35,50 kał 2
404 Helicobacter pylori  w kale (antygen met. CLIA) 87,00 Kał   (Pon - śr)                          2-8C max do 72h 5
405 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
406 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
407 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
3223 Krztusiec (Bordatella pertussis, Bordatella parapertussis), różnicowanie met. PCR, jakościowo 219,00 Wymaz  na zestaw z wymazówką oraz podłożem płynnym  COPAN, Popłuczyny oskrzelowe, plwocina    Temp. 2-8C do 48h 10
409 Pneumocystis carinii IgG + IgM met. IIF 154,00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne skierowania od podwykonawcy do 8
413 Pneumocystis jiroveci wymaz 33,00 wymaz na szkiełku 1
414 Grypa typ A IgG 121,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
415 Grypa typ A IgM 121,00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne skierowanie 15
416 Grypa typ B IgG 121,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
417 Grypa typ B IgM 121,00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne skierowanie 15
426 Paragrypa typ 3 IgG 132,00 surowica (kolor korka czerwony) 8
5213 Paragrypa typ 1 IgG 132,00 surowica (kolor korka czerwony) 8
5214 Paragrypa typ 2 IgG 132,00 surowica (kolor korka czerwony) 8
3199 Wirus ZIKA IgM i IgG met. ELISA 319,00 surowica (kolor korka czerwony) 16
420 Odra (Morbilli virus) IgG 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  17
421 Odra (Morbilli virus) IgM 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  17
422 Ospa (Varicella zoster virus) IgG 56,00 surowica (kolor korka czerwony) Po pobraniu niezwłocznie odwirować i odciągnąć surowicę. 7
423 Ospa (Varicella zoster virus) IgM 56,00 surowica (kolor korka czerwony) Po pobraniu niezwłocznie odwirować i odciągnąć surowicę. 7
424 Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  15
425 Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  15
427 Grypa typ A i B antygeny 55,00 sucha wymazówka jałowa   1
428 Wirus grypy typ A, subtyp A/H1N1/pdm09, typ B - RNA metodą real time PCR 275,00 Zestaw z wymazówką oraz podłożem płynnym COPAN. Opisać GRYPA nie zamrażać 10
3201 Grypa A, B, RSV (RNA)-profil, met. RT-PCR 352,00 wymaówka z podłożem płynnym Xpert Viral (3ml z podłożem transportowym) 4
476 Tężec (Clostridium tetanii) IgG 209,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
435 Bruceloza IgG  44,00 surowica (kolor korka czerwony)  16
436 Bruceloza IgM 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  16
3175 Bruceloza odczyn aglutacyjny Wrighta (OA) 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  18
430 Borelioza IgG 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  2
431 Borelioza IgM 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  2
432 Borelioza IgG met. western-blot 121,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 7
433 Borelioza IgM met. western-blot 121,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 7
434 Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 165,00 2 probówki krew EDTA (kolor korka fioletowy) lub PMR max 72 h nie zamrażać 10
916 Borelioza IgG w PMR 82,50 PMR 7
917 Borelioza IgM w PMR 82,50 PMR 7
3574 Borelioza IgM w PMR met. western-blot 110,00 PMR+ surowica (kolor korka czerwony)pobrana w tym samym czasie 14
3575 Borelioza IgG w PMR met. western- blot 110,00 PMR+ surowica (kolor korka czerwony)pobrana w tym samym czasie 14
3576 Borelioza IgG wskaźnik PMR/surowica met. ELISA 110,00 surowica (kolor korka czerwony) +PMR 10
3141 Borelioza CD57 220,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy), pobieramy pon-środa 7
50150 Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo z kleszcza 187,00 kleszcz 14
3205 Borelia Burgdorferi - rozbicie krążących kompleksów immunologicznych western-blot 407,00 Surowica(kolor korka czerwony) minimum 2 ml surowice po pobraniu odwirować i odciągnąć powyżej 48h Zamrozić 7
3103 Borelioza IgG w surowicy i PMR, met. Western Blot 203,50 surowica (kolor korka czerwony)  i PMR  7
3104 Borelioza IgM w surowicy i PMR, met. Western Blot 203,50 surowica (kolor korka czerwony)  i PMR 7
3213 Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia 132,00 surowica (kolor korka czerwony)  15
3107 Panel koinfekcji w boreliozie IgG ( B.microti, A.phagocytophilum,B.Henselae, B. Quintana,E. chaffeensis) met IIF 352,00 osocze ( probówka z żelem separującym)pon-śr. 14
3108 Panel koinfekcji w boreliozie (M.pneum. IgM/IgG, Ch.pneum. IgM/IgG, Y.enter.IgA/IgG) met ELISA i  IIF 363,00 osocze ( probówka z żelem separującym)pon-śr. 14
3109 Panel koinfekcji w boreliozie met. ELISA, IIF (Bartoneloza IgG, Babeszjoza IgG, Anaplazmoza IgG, Jersinioza IgG, Chlamydioza IgG, Mykoplazmoza IgG i IgM) 550,00 surowica (kolor korka czerwony)  17
3212 Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B. Burgdoferi, A. phagocytophillum, E. chaffeensis, E. muris) met. PCR 275,00 kleszcz 16
3143 Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgM met. IIF 137,50 surowica (kolor korka czerwony) powyżej 72h zamrozić 14
3144 Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgG met. IIF 137,50 surowica (kolor korka czerwony) powyżej 72h zamrozić 14
3120 Bartoneloza (B.henselae, b.quintana) IgG met. IIF 165,00 surowica (kolor korka czerwony) 10
3121 Bartoneloza (B.henselae, b.quintana) IgM met. IIF 165,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
449 Bartoneloza (B.henselae, b.quintana) IgM, IgG met. IIF 275,00 surowica (kolor korka czerwony) 10
3145 Babesia microti IgG met. IIF 165,00 surowica (kolor korka czerwony) powyżej 72h zamrozić 14
3146 Babesia microti IgM met. IIF 165,00 surowica (kolor korka czerwony) powyżej 72h zamrozić 14
438 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgM met. ELISA 132,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
3584 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgG met. ELISA 132,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
3562 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgG met. ELISA w PMR 203,50 PMR 15
3579 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA w PMR 231,00 PMR 8
440 Listerioza, jakościowo 99,00 surowica (kolor korka czerwony) temp 2-8C 18
441 Listeria spp. Met. PCR, jakościowo 330,00 5 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy)/ 1 ml PMR /wydzielina jałowy pojemnik / wymaz z dróg rodnych 2-8C max 32h 6
1264 Wymaz w kierunku Listeria monocytogenes 38,50 wymaz 7
3473 Listeria monocytogenes, IgM met. IIF 60,50 Surowica(kolor korka czerwony) 14
3139 Listeria monocytogenes, IgG met. IIF 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  26
448 Yersinia spp. IgG, IgM, IgA 186,00 surowica (kolor korka czerwony)  23
3148 Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG, IgM, IgA met. ELISA 187,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
3151 Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG met. ELISA 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  12
3152 Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgM met. Elisa 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  12
3153  Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgA met. ELISA 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  12
3746 Yersinia spp. IgG met. Immunoblot 198,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
3747 Yersinia spp. IgM met. Immunoblot 198,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
3748 Yersinia spp. IgA met. Immunoblot 198,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
454 Salmonella spp.IgG,IgM,IgA (łącznie) 198,00 surowica (kolor korka czerwony)  17
459 Parvowirus B19, IgG i IgM met. ELISA 165,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 7
3171 Parvowirus B19, IgG met. ELISA 99,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
3172 Parvowirus B19, IgM met. ELISA 99,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
466 RSV (Respiratory syncytial virus)  IgG met. IIF 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  16
467 RSV (Respiratory syncytial virus)  IgM met. IIF 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  16
1249 RSV (Respiratory syncytial virus), antygen 44,00 popłuczyny, wymaz na suchej wymazówce do  10
464 Coxsackie wirusy przeciwciała  B1-B6 IgG, IgM 154,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
468 Coxsackie typ A i B IgG met. IFF 165,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
469 Coxsackie typ A i B IgM met. IFF 165,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
3435 Coxsackie IgA 154,00 Surowica(kolor korka czerwony) 12
471 Mycobacterium tuberculosis jakościowo 33,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
480 Toksokaroza (Toxocara canis)  IgG 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  6
339 Toksokaroza (Toxocara spp.)  IgG, met. Western Blot 313,50 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 14
3206 Toksokaroza canis i cati IgG (ELISA) 165,00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie powyżej 72h zamrozić  14
3224 Toksokaroza canis i cati IgA (ELISA) 137,50 surowica (kolor korka czerwony)  12
3195 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG, awidność 330,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
3150 Przeciwciała przeciw gliście ludzkiej IgG 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
485 Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy <giardioza> 104,50 surowica (kolor korka czerwony)  10
3210 Giardia lamblia IGA  75,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
698 Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
482 Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
483 Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot 330,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
487 Bąblownica (Echinococcus multilocularis), met Western Blot 313,50 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 14
488 Cryptococcus neoformans - antygen krążący, jakościowo 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
484 Czerwonka pełzakowata (Ameboza) IgG 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
489 Candida- antygen krążący 165,00 surowica (kolor korka czerwony) / osocze EDTA (kolor korka fioletowy)/heparyna litowa(kolor korka zielony) do 10
3218 Candida spp. przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo 220,00 surowica (kolor korka czerwony)  17
496 Aspergillus-antygen krążący 198,00 surowica (kolor korka czerwony)  15
493 Aspergillus fumigatus IgG 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  20
494 Aspergillus fumigatus IgM 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  20
495 Aspergillus fumigatus IgA 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  20
876 Badania serologiczne w kierunku choroby "płuco farmera" 176,00 surowica (kolor korka czerwony)  (na czczo) 23
879 Badania serologiczne w kierunku choroby " hodowców ptaków" 176,00 surowica (kolor korka czerwony)  (na czczo) 23
920 Płyn mózgowo-rdzeniowy badanie ogólne (barwa, przejrzystość, odczyn Pandiego, białko, glukoza, cytoza, barwa po wirowaniu, przejrzystość po wirowaniu) 22,00 PMR 2
921 Płyn z jam ciała badanie ogólne 22,00 płyn z jam ciała 2
3130 Legionella pneumophila, antygen 220,00 mocz stabiln. 2-8 C do 24h powyżej zamrozić  6
3131 Legioneloza (Legionella pneumophila) IgG 198,00 surowica (kolor korka czerwony)  30
3132 Legioneloza (Legionella pneumophila) IgM 198,00 surowica (kolor korka czerwony)  30
3133 Legioneloza (Legionella pneumophila) IgA 198,00 surowica (kolor korka czerwony)  30
3134 Legioneloza (Legionella pneumophila) IgG, IgM, IgA 462,00 surowica (kolor korka czerwony)  30
5015 Panel infekcji urogenitalnych: HPV 14 typów, Ch. trachomatis, M. hominis, U. urealyticum/U.parvum, met. PCR 275,00 wymaz na podłożu płynnym Multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 8
3119 Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae) 385,00 wymaz na podłożu płynnym Multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 12
3127 Panel infekcji urogenitalnych HPV, Ch.Trachomatis, M.genitalium, U.urealyticum/U.parvum 297,00 wymaz na podłożu płynnym Multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 14
3128 Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum, met. PCR 242,00 wymaz na podłożu płynnym Multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 14
3158 Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M.genitalium, M. hominis, U. urealyticum/U.parvum met. PCR 242,00 wymaz na podłożu płynnym Multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 14
4902 Panel urogenitalny: Ch. trachomatis, N. gonorrhoeae met. real time PCR, jakościowo 198,00 wymaz/mocz, podłoże  płynne transportowe Multi-Collect Specimen Collection Kit Abbot 10
3168 Hantawirus  IgM met ELISA 99,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 14
3169 Hantawirus  IgG met. ELISA 99,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 14
3174 Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA 242,00 surowica (kolor korka czerwony)  (pon-czw.) 16
3176 Enterowirusy IgM met. IIF 132,00 surowica (kolor korka czerwony)  17
3177 Enterowirusy IgG met. IIF 132,00 surowica (kolor korka czerwony)  17
3202 Enterowirusy w PMR, met. Rt-PCR 495,00 PMR (pojemnik jałowy) specjalna torebka S14UK do zamówienia w magazynie Zamrozić 12
457 Enterowirusy met. PCR, jakościowo 203,50 5 ml Krew EDTA (kolor korka fioletowy)/ 1 ml PMR jałowy pojemnik 2-8C max 32h 6
3750 HIV 1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe met. NAT 330,00 krew pełna EDTA
(perłowy korek)
9
3761 Dyskryminacja patogenu HIV 1/2, HCV, HBV do badania przesiewowego met. NAT 407,00 krew pełna EDTA
(perłowy korek)/ lub materiał zabezpieczony z badania 3750
14
3446 Interleukina 6 82,50 surowica (kolor korka czerwony) (powyżej 24h zamrozić) 5
3444 Interleukina 1 beta 253,00 surowica (kolor korka czerwony) Jak najszybcziej od pobrania zamrozić 4 tyg
443 Leptospiroza 220,00 surowica (kolor korka czerwony)+zlecenie sanepid WROCŁAW 8
3211 Motylica wątrobowa( Fasciola hepatica) przeciwciała całkowite 308,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
477 Panel TORCH 10 patogenów IgG 275,00 surowica (kolor korka czerwony) po pobraniu odwirować i surowice przenieśc do probówki plastikowej  10
461 Adenowirusy met. PCR, jakościowo 231,00 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA po 72h zamrozić / mocz (jałowy pojemnik powyżej 24h Zamrozić  8
5016 Adenowirus (ADV) met. PCR, ilościowo 220,00 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA po 72h zamrozić / mocz (jałowy pojemnik powyżej 24h Zamrozić  8
3192 Poliomawirus (JCV) we krwi met. PCR, ilościowo 269,50 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA temp 2-8 C powyżej 72h zamrozić 8
3182 Poliomawirus (BKV) met. PCR, ilościowo 275,00 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA temp 2-8 C powyżej 72h zamrozić 8
460 Parwowirus B19 met. PCR, ilościowo 275,00 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA temp 2-8 C powyżej 72h zamrozić/ płyn owodniowy powyżej 24h zamrozić 8
3188 Parwowirus B19 met. PCR, jakościowo 220,00 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA temp 2-8 C powyżej 72h zamrozić/ płyn owodniowy powyżej 24h zamrozić 8
462 Poliomawirus BK (BKV) met. PCR, jakościowo 176,00 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA temp 2-8 C powyżej 72h zamrozić 7
3204 Monitorowanie odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu przeciwko KZM (Anty-TBE "Vienna" IgG) 121,00 surowica (kolor korka czerwony)do 3 dni w tem 2-8C później zamrozić  21
3673 Aktywność beta-glukozydazy - diagnostyka choroby Gauchera i choroby Wolmana 440,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)10 ml  do 12 hod momentu pobrania w temeraturze okojowej Nie chłodzić Nie zamrażać 9
475 Błonica ( Corynebacterium diphtheriae) IgG 236,50 Surowica (kolor korka czerwony) temp 2-8C 20
912 Białko Oligoklonalne 440,00 Surowica(kolor korka czerwony)/ PMR 12
3203 Infekcje układu oddechowego, 26 patogenów (wirusy, bakterie), met. Real Time PCR, jakościowo 715,00 Zestaw z wymazówką oraz podłożem płynnym COPAN. Opisać GRYPA nie zamrażać 10
3477 Adenowirus typ2 IgG 110,00 Surowica (kolor korka czerwony) powyżej 24h zamrozić 18
3478 Adenowirus typ2 IgM 110,00 Surowica (kolor korka czerwony) powyżej 24h zamrozić 18
3480 Leptospiroza p. ciała IgM 132,00 Surowica (kolor korka czerwony)  18
3876 Białko 14-3-3 w PMR 770,00 PMR zamrożony+ specjalny formularz R33-INTGB-FRC_Protein_14.3.3. 31
3387 Poliovirus Typ 1 i 3 przeciwciała całkowite 352,00 Surowica (kolor korka czerwony)  17
5211 Chikungunya IgG 132,00 Surowica (kolor korka czerwony)  8
5212 Chikungunya IgM 132,00 Surowica (kolor korka czerwony)  8
MEDYCYNA PODRÓŻY, PASOŻYTY
697 Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot 313,50 surowica (kolor korka czerwony)  (pon-śr) 6 tyg.
3101 Babesia spp. Parazytemia, badanie mikroskopowe krwi 115,50 krew EDTA (kolor korka fioletowy)/pon-śr/ 14
3102 Filarioza, badanie mikroskopowe krwi 187,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)/pon-śr tylko w wybranych PP/ 14
3129 Malaria,jakościowo (ELISA) 49,50 krew pełna EDTA - pon-śr do 6
3155 Malaria (Plasmodium spp.) parazytemia, badanie mikroskopowe krwi  110,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)/pon-śr pobierane tylko w wybranych PP/ 16
3163 Malaria - Plasmodium falciparum, przeciwciała IgG 88,00 Surowica (kolor korka czerowny) 13
3156 Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA 203,50 surowica (kolor korka czerwony)  8
3157 Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG, met. ELISA 203,50 surowica (kolor korka czerwony)  8
11049 WCMP- Schistosomoza IgG, met. Elisa 209,00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 10
3159 Schistosomoza IgG, met. Western Blot 313,50 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 10
3165 Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met Western Blot 313,50 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 14
11045 WCMP- Gorączka Denga IgG, IgM met Elisa 242,00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 10
11063 WCMP- Wykrywanie przeciwciał wirusa Zika, gorączki Denga, zakażenia Chikungunya w surowicy met. Western Blot 583,00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 10
3215 Leszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot 330,00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 14
3231 Pneumocystoza (Pneumocystis jiroveci), oocyty w plwocinie met. DIF 306,00 popłuczyny oskrzelowe, plwocina/pon-śr./ 14
3238 Pasożyty tropikalne w moczu 187,00 mocz - zbiórka moczu w godz. 10-14, cała objętość / pon-śr./ 6 tyg.
11064 WCMP- Rozmaz szpiku (mielogram): leiszmanioza trzewna, babeszjoza, choroba Chagasa 297,00 Szpik 10
1602 Odczyn Widala 187,00 Surowica(kolor korka czerwony) powyżej 48h zamrozić 4
3166 Wirus dengi IgM 132,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
3167 Wirus dengi IgG 132,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
5219 Leishmania infantum IgG + IgM 98,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
KORONAWIRUS
4860 Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, półilościowo  150,00 Surowica (kolor korka czerwony) 2
4861 Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgA, półilościowo  150,00 Surowica (kolor korka czerwony) 2
4865 Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM lub IgA, półilościowo  260,00 Surowica (kolor korka czerwony) 2
4866 Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM, test immunochromatograficzny 99,00 Surowica (kolor korka czerwony) 1
4868 SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR 534,00 Diag Pack 2
TOKSYKOLOGIA-  LEKI
500 Lit, ilościowo 27,50 surowica (kolor korka czerwony)  2
501 Karbamazepina (CBZ), ilościowo 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  2
502 Kwas walproinowy, ilościowo 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  2
4920 Lamotrygina w surowicy, ilościowo 126,50 surowica (kolor korka czerwony) temp 4-8C do 72 h dostarczyć na pracownie 9
503 Fenytoina(DPH), ilościowo 69,50 surowica (kolor korka czerwony)  2
504 Fenobarbital, ilościowo 33,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
505 Digoksyna, ilościowo 44,00 surowica (kolor korka czerwony) , po 24h zamrozić 4
508 Paracetamol, ilościowo 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  2
509 Salicylany, ilościowo 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  lub mocz 2
510 Teofilina, ilościowo 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  2
511 Cyklosporyna A, ilościowo 132,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 6
512 Metotreksat, ilościowo 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  3
513 Takrolimus, ilościowo 132,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) 6
515 Amiodaron w surowicy 209,00 surowica (kolor korka czerwony), skierowanie 4
517 Wankomycyna 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  5
518 Gentamycyna 49,50 surowica (kolor korka czerwony) /heparyna litowa (kolor korka zielony) 5
519 Sirolimus (Rapamycyna), ilościowo 275,00 krew pełna EDTA(kolor korka fioletowy) + specjalny formularz R13-INTGB 12
3027 Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościowo 44,00 mocz 2
3364 Dabigatran, stężenie 275,00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) odwirować i zamrozić  do 1h od pobrania)Podać dzienną dawkę Pradaxy dawkowanie i godzine pobrania 9
3365 Rywaroksaban, stężenie 181,50 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) odwirować i zamrozić  do 1h od pobrania)Podać dzienną dawkę Xarelto dawkowanie i godzine pobrania 9
3372 Aktywność anty-Xa 165,00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) 7
3595 6-metylmerkaptopuryna i 6-tioguanina, ilościowo 264,00 4 ml krew EDTA(kolor korka fioletowy) Specjalne zlecenie 8
4919 Lewetyracetam w surowicy 341,00 surowica (kolor korka czerwony) Do 8h od pobrania zamrozić + specjalny formularz R13-INTGB  12
4921 Tioguanina we krwi, ilościowo 264,00 krew EDTA(kolor korka fioletowy) transport w temperaturze pokojowej. Dołaczyć wynik z morfologii najlepiej z dnia ponrania krwi.  6
506 Propafenon, ilościowo 275,00 surowica (kolor korka czerwony) Zamrozić do 4 h od pobrania + specjalny formularz R13-INTGB 18
4922 Infliximab w surowicy 374,00 Surowica(kolor korka czerwony) Zamrozić do godziny od pobrania  23
3475 Mesalazyna 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  21
3726 Okskarbazepina 126,50 surowica (kolor korka czerwony) powyżej 48h zamrozić  4
12005 Somatostatyna 220,00 Osocze EDTA+Aprotitina (próbówka dostarczana na życzenie przez  podwykonawcę) Zamrozić max do godziny od pobrania 42
4941 L-Karnityna 176,00 Osobna Probówka 4 ml Osocze heparynowe(nie używać probówek z żelem) Zamrozić do 1 h 12
4942 L-Karnityna w moczu 330,00 10 ml mocz poranny. Zamrozić  42
4972 Kwetiapina, ilościowo 88,00 Surowica (kolor korka czerwony) temp 4-8C do 72h 9
4973 Wenlafaksyna, ilościowo 93,50 Surowica (kolor korka czerwony) temp 4-8C do 72h 9
11071 Topiramat 275,00 Surowica (kolor korka czerwony)
OSOBNA PRÓBÓWKA+ specjalny formularz (R13-INTG) ZAMROZIĆ
24
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI
520 Panel narkotykowy w moczu, jakościowo (amfetamina, THC-marihuana, metaamfetamina, benzodiazepina, kanabionoidy, barbiturany, kokaina, morfina, ekstazy) 154,00 mocz 2
521 Amfetamina w moczu, jakościowo 33,00 mocz 1
522 Metaamfetamina w moczu, jakościowo 33,00 mocz 1
523 Ecstasy w moczu, jakościowo 33,00 mocz 1
525 Kokaina w moczu, jakościowo 33,00 mocz 1
527 Morfina w moczu, jakościowo 33,00 mocz 1
528 Kanabinoidy (THC/marihuana) w moczu, jakościowo 33,00 mocz 1
3065 Opiaty w moczu jakościowo 33,00 mocz 1
3076 Benzodiazepiny w moczu, jakościowo 33,00 mocz 1
3077 Barbiturany w moczu - jakościowo 33,00 mocz 2
TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE
530 Etanol, ilościowo 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  lub krew pełna  heparyna (korek zielony) lub  EDTA(korek fioletowy) 1 do 3
534 Glikol etylenowy w moczu, ilościowo 220,00 mocz 14
535 Fenol w moczu, ilościowo 77,00 mocz poranny po stwierdzeniu zatrucia  lub DZM 8
3089 Profil alkoholowy (etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton) ilościowo 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  4
3090 Profil alkoholowy w moczu (etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton) ilościowo 44,00 mocz ( pon-śr) 4
4200 Kwas mrówkowy we krwi 82,50 krew pełna (korek fioletowy), osocze, surowica (kolor korka czerwony), do 24 H, w temp. 4°C, jak najszybciej dostarczyć do laboratorium 3
4201 Kwas mrówkowy w moczu 82,50 mocz 20 ml., pojemnik opisany imieniem i nazwiskiem pacjenta, do 48 h w temp.  4°C, jak najszybciej dostarczyć do laboratorium Pobranietylko w systemie próżniowym 3
TOKSYKOLOGIA- METABOLITY I METALE
546 Mleczany, ilościowo 44,00 osocze fluorek sodu (kolor korka szary) odwirować do 15 min od pobrania i odciągnąć osocze. Badanie dostępne tylko w laboratoriach przy ul.Paderewskiego 32c Katowice, ul. Markiefki 87 Katowice,ul. Wawel 15 Sosnowiec,ul. Żeromskiego Bytom, ul. Piłsudskiego 16 Tarnowskie Góry, al. Jana Pawła II 7 Jastrzębie Zdrój, Ul. Sienkiewicza 1 Głubczyce 1 do 3
551 Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach 49,50 krew pełna EDTA 7
567 Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
553 Kwas hipurowy w moczu 165,00 min 10 ml moczu (pobrany na koniec dnia) temp. 2-8C 13
554 Cynk w moczu, ilościowo 49,50 probówka na mocz bez środka konserwującego - kolor korka żółty do 8
555 Cynk, ilościowo 49,50 Probówka do analizy pierwiastków śladowych z aktywatorem krzepnięcia - kolor korka granatowy z czerwonym paskiem do 10
556 Miedź, ilościowo 49,50 Probówka do analizy pierwiastków śladowych z aktywatorem krzepnięcia - kolor korka granatowy z czerwonym paskiem do 10
557 Miedź w DZM ilościowo 49,50 probówka na mocz bez środka konserwującego - kolor korka żółty do 10
558 Ołów we krwi, ilościowo 60,50 probówka DB do analizy pierwiastków śladowych z K2EDTA – kolor korka granatowy do 10
559 Ołów w moczu, ilościowo 55,00 probówka na mocz bez środka konserwującego - kolor korka żółty do 10
3264 Rtęć we krwi, ilościowo 165,00 krew pełna na próbówkę do pierwiastków śladowych Temp 2-8C 12
560 Rtęć w moczu, ilościowo 165,00 mocz  poranny lub DZM 20 ml  powyżej 72h zamrozić 30
561 Kadm we krwi 66,00 probówka DB do analizy pierwiastków śladowych z K2EDTA- kolor korka granatowy do 10
562 Kadm w moczu ilościowo 66,00 probówka na mocz z korkiem – 10 ml bez środka konserwującego- kolor korka: żółty do 10
572 Kwas delta-aminolewulinowy w moczu 38,50 mocz 20 ml w sreberku 20
573 Porfiryny całkowite w moczu 154,00 mocz + DZM zabezpieczyć przed światłem 7
575 Koproporfiryna 49,50 mocz 40 ml w sreberku 16
3083 Chrom w moczu 176,00 mocz (min. 5 ml) Pojemnik niezawiezający metali 12
3098 Chrom w surowicy 176,00 surowica poprana do próbówki do pierwiastków śladowych temp 2-8C. 10
3095 Selen, ilościowo 99,00 Krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) do 26
3099 Nikiel w osoczu 132,00 surowica poprana do próbówki do pierwiastków śladowych temp 2-8C. 10
3378 Krzem 198,00 krew pełna EDTA 21
3905 Porfobilinogen w DZM 137,50 DZM powyżej 24h Zamrozić 7
3910 Kobalt w surowicy 176,00 surowica poprana do próbówki do pierwiastków śladowych temp 2-8C. 16
3912 Aluminium (Glin) w surowicy 110,00 surowica poprana do próbówki do pierwiastków śladowych temp 2-8C. Jak najszybciej od pobrania oddzielić surowice 10
3913 Mangan w surowicy 110,00 Krew pełna na próbówke do pierwiastków śladowych temp. 2-8C 10
3918 Tytan w surowicy 110,00 surowica (kolor korka czerwony) 30
3922 Metale -panel 6 metali (nikiel, kobalt, chrom, mangan, tytan, aluminium) 286,00 surowica z żelem separującym (kolor korka żółty) odwirować +  heparyna litowa (kolor korka zielony) - nie wirować 30
3376 Bizmut 198,00 surowica poprana do próbówki do pierwiastków śladowych temp 2-8C/ 10 ml Mocz DZM pojemnik nie zawierający metali  10
563 Arsen we krwi 137,50 krew pełna EDTA (na trzy dni przed pobranie nie należy spożywać ryb oraz owoców morza 24
3377 BAR  198,00 3 ml surowica poprana do próbówki do pierwiastków śladowych temp 2-8C 10
3379 Fluor 275,00 3 ml Surowica (kolor korka czerwony )  16
3261 Jod, ilościowo 275,00 3 ml surowica poprana do próbówki do pierwiastków śladowych temp 2-8C 12
3263 Brom w surowicy 132,00 surowica (kolor korka czerwony) 16
11072 Molibden 198,00 3 ml surowica poprana do próbówki do pierwiastków śladowych temp 2-8C 10
AUTOIMMUNOLOGIA
600 PPJ test przesiewowy (ANA 1) met. IIF 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  12
601 PPJ test kompleksowy (ANA 2) met. IIF, DID 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  8 do 12
602 PPJ (ANA 3) met. Immunoblot 132,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 12
605 PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (15 antygenów) 132,00 surowica (kolor korka czerwony)  6
619 PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów) 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  6
3297 PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów) 99,00 surowica (kolor korka czerwony)  6
3306 PPJ test przesiewowy (ANA7) met. ELISA 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
3281 PPJ (ANA8) met. DID ENA (6 antygenów) 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
3280 PPJ typ świecenia, miano met. IIF (ANA9) 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 10
695 PPJ (ANA10) met. IIF i DID ENA (6 antygenów) 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
3279 PPJ SES (SES-ANA) met. IIF 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
603 PPJ dsDNA met. IIF 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 7
604 SLE półilościowo  33,00 surowica (kolor korka czerwony)  1
3260 p/c p. dsDNA IgG met. ELISA 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  9
606 P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 12
607 P/c. p. aktynie met. IIF 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 7
608 PPJ panel Myositis (Mi-2, PM/Scl 100, Jo-1, SRP 54, PL-7, PL-12, Ku), met. immunoblot 330,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 6
609 PPJ panel sklerodermia met. immunoblot 220,00 surowica (kolor korka czerwony)  12
610 P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 12
611 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 10
3295 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. Elisa 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 7
612 P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 10
613 P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 10
3294 P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
614 P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 6
615 P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting 154,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 6
616 Panel wątrobowy pełny (ANA2,AMA,ASMA,anty-LKM,anty-LSP,anty-SLA/LP) met. IIF,DID 143,00 surowica (kolor korka czerwony)  18
617 Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LC-1, anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting 132,00 surowica (kolor korka czerwony)  21
618 Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA/LP) met. IIF 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  18
3293 Panel wątrobowy AIH/PBC (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, Ro-52), met. immunoblot 198,00 surowica (kolor korka czerwony)  11
3316 Pakiet - panel wątrobowy (ANA1,ASMA,AMA,LKM) 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
620 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
621 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
622 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 143,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
623 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  12
624 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  12
625 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 143,00 surowica (kolor korka czerwony)  12
626 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  12
627 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  12
628 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 187,00 surowica (kolor korka czerwony)  12
629 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  12
630 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  12
631 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 143,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
632 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
633 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
634 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA 165,00 surowica (kolor korka czerwony)  12
3288 Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. Castle’a) met. Blot 132,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
3289 Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA) met. BLOT  132,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
635 p/c p. mielopreoksydazie w kl. IgG (pANCA)  met. ELISA 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 10
636 p/c p. proteinazie 3 w kl. IgG (cANCA) met. ELISA 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 10
637 p/c p. mielopreoksydazie (MPO) (pANCA) i p/c p. proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 10 
638 p/c p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  15
639 p/c p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  15
640 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 53,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 8
641 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 53,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 8
642 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 93,50 surowica (kolor korka czerwony)  do 8
643 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
644 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
645 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 176,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
666 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA 170,50 surowica (kolor korka czerwony)  21
646 P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  40
647 P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  40
648 P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 121,00 surowica (kolor korka czerwony)  40
649 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  32
650 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  32
651 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 121,00 surowica (kolor korka czerwony)  40
652 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  40
653 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  40
654 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 121,00 surowica (kolor korka czerwony)  40
655 Antykoagulant toczniowy 132,00 2 probówki osocze cytrynian (kolor korka jasnoniebieski) (zamrożone) 7
656 P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG 99,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 32
657 P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM 99,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 32
658 P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG i IgM 165,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 32
659 Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe 660,00 surowica (kolor korka czerwony)  16
660 P/c. p. antygenom jajnika  met. IIF 132,00 surowica (kolor korka czerwony)  21
661 P/c. p. antygenom łożyska met. IIF 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  15
662 P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF 99,00 surowica (kolor korka czerwony)  21
663 P/c. p. plemnikom met. IIF 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
665 P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA 330,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 30
668 P/c. przeciwko titinie 220,00 surowica (kolor korka czerwony)   21
669 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
670 P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA 143,00 surowica (kolor korka czerwony)  15
672 P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
673 P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 99,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
674 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych (zespoł Goodpasture'a) met. IIF 99,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
675 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF 82,50 surowica (kolor korka czerwony)  7
676 P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
677 P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
678 Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF 154,00 surowica (kolor korka czerwony)  21
679 P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
680 P/c. p. korze nadnerczy met. IIF 99,00 surowica (kolor korka czerwony)  22
681 p/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met.IIF 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  22
682 p/c. p.Sacharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met.IIF 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  22
684 P/c. p. Wyspom trzustki met. IIF (ICA) 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  21
686 P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
687 Badania tkankowe 110,00 wycinek skóry w płynie Michela  14
688 P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  12
689 P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF 49,50 surowica (kolor korka czerwony)  12
3140 Profil reumatyczny IgG met.IIF 143,00 surowica (kolor korka czerwony)  12
3240 Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met. IIF 594,00 surowica (kolor korka czerwony) (odwirować do godz) 45
3254 p/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b) IgG 198,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 7
3255 p/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b) IgM 198,00 surowica (kolor korka czerwony)  do 7
3257 p/c. p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met.IIF 214,50 surowica (kolor korka czerwony)  do 35 
3275 P/c  przeciw akwaporynie 4 met. IIF 165,00 surowica (kolor korka czerwony)  18
3290 Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łacznej, vasculittis, ch. autoimmunologiczne wątroby) met. BLOT   165,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
3296 Panel wątrobowy (AMA,LKM-1) met.IIF 99,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
3298 PPJ anty-SS-B met.ELISA 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  9
3299 PPJ anty-SS-A met. ELISA 44,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
3300 PPJ przeciw centromerom (ACA) met.ELISA 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
3301 PPJ anty-Jo-1 met.ELISA 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
3302 PPJ anty-Scl-70 met.ELISA 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  9
3303 PPJ  anty-Sm met.ELISA 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
3304 PPJ anty-Sm/RNP met.ELISA 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
3305 PPJ przeciw histonom met.ELISA 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
3307 P/p. przeciwjądrowe ANA, AMA,ASMA met.IIF 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
3308 P/c. p. 21-hydroksylazie, w kierunku ch. Addisona 220,00 surowica (kolor korka czerwony) do 4 h od pobrania zamrozić; 17
3310 p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA 165,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
3311 p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG 165,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
3312 p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA +IgG (łącznie) 319,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
3313 p/c. p.endomysium i retikulinie IgA 121,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
3314 p/c. p.endomysium i retikulinie IgG 121,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
3315 p/c. p.endomysium i retikulinie IgA+ IgG (łącznie) 220,00  surowica (kolor korka czerwony)  8
3317 P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA) 110,00 surowica (kolor korka czerwony)  12
3309 P/c p. mózgowe (neuronalne, ABA) 170,50 surowica (kolor korka czerwony) Po pobraniu materiał odwirować i oddzielić surowicę od skrzepu 15
3348 P/c. p. insulinie, met. ELISA 176,00 surowica (kolor korka czerwony)  15
3286 Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. IIF 154,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
3388 ANCA 6 - identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA 209,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
694 P/c.p.pemphigus (desmogleina1 i desmogleina3) i pemphigoid (BMZ) w klasie IgG, oraz p/c.p.pemphigus i pemphigoid w klasie IgA met. IIF 165,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
3465 P/c. przeciw MOG i akwaporynie-4 met. IIF 192,50 surowica (kolor korka czerwony) / PMR                                                  temp. pokojowa do 12h         temp 2-8C do 14 dni 14
3269 Przeciwciała przeciw kanałom potasowym (VGKC) 495,00 surowica (kolor korka czerwony)  min 3 ml 13
4924 Przeciwciała p/wirusowi wścieklizny 143,00 surowica (kolor korka czerwony)   13
683 p/c.p. komórkom śródbłonka met. IIF 143,00 surowica (kolor korka czerwony)   13
3282 Panel RHEUMA (autoimmunologiczny) 176,00 surowica (kolor korka czerwony)   7
3597 Przeciwciała przeciw receptorowi NMDA 181,50 surowica (kolor korka czerwony) / PMR                                                          temp 2-8C do 14 dni 12
3391 Peroksydacja lipidów, wolny dialdehyd malonowy (MDA) 176,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) po pobraniu owinąć folią aluminiową, jak najszybciej odwirować i odciągnąć surowice, dodać GSH/EDTA i zamrozić 16
3392 Potencjał antyoksydacyjny - Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) 88,00 Koniecznośc umówienia się na pobranie Krew EDTA (kolor korka fioletowy) zaraz pobraniu owinąć folią aluminiową i dostarczyć do laboratorium. Specjalne opracowanie materiału. Zamrozić 16
3393 Peroksydaza glutationowa (GPX), enzym antyoksydacyjny 88,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) zaraz pobraniu owinąć folią aluminiową i dostarczyć do laboratorium. Specjalne opracowanie materiału. Zamrozić 16
3319 P/c. p. rąbkowi szczoteczkowemu kanalików nerkowych  110,00 Surowica (kolor korka czerwony) 16
3318 P/c. p. błonie podstawnej nabłonka 132,00 Surowica (kolor korka czerwony) 16
691 Autoprzeciwciała - panel przeglądowy 99,00 Surowica (kolor korka czerwony)po pobraniu jak najszybciej odwirować i odciągnąć 21
ALERGOLOGIA
700 IgE całkowite 27,50 surowica (kolor korka czerwony) , osocze heparyna litowa 1
701 Eozynofilia bezwzględna (manualnie) 11,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 1
702 Eozynoflia/ocena półilościowa komórek z wymazu ze śluzówki nosa 13,50 wymaz na szkiełku podstawowym 1
703 Eozynofilia, wymaz z gardła 13,50 wymaz na szkiełku podstawowym 1
ALERGENY W PANELACH
805 Panel pediatryczny mieszany met. Immunoblot- 28 alergenów (trawy mix (tymotka łąkowa/żyto), brzoza, bylica, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, naskórki zwierząt: kot, pies, koń, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, białko jaja, żółtko jaja, dorsz, mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA, mąka pszenna, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, marchew, ziemniaki, jabłko, CCD) 186,00 surowica (kolor korka czerwony)  3
806 Panel alergenów pokarmowych met. Immunoblot - 21 alergenów (białko jaja kurzego, żółtko jajka, mleko krowie, drożdże, mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, jabłko, kiwi, morela, pomidor, marchew, ziemniak, seler, dorsz, krab, CCD) 186,00 surowica (kolor korka czerwony)  3
807 Panel alergenów oddechowych met. Immunoblot - 21 alergenów (tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto, olcha szara, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja, bylica, babka lancetowata, D.farinae, D.Pteronyssinus, naskórki zwierząt: kot, pies, koń, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicilium notatum, Alternaria tenius, CCD) 186,00 surowica (kolor korka czerwony)  3
758 Panel atopowy met. Polycheck - 20 alergenów                                                                  (mleko, kazeina, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, surowicza albumina wołowa, białko i żółtko jajka kurzego, ryż, soja, banan, wieprzowina, cielęcina (wołowina), kurczak, mąka-mix, drożdże, roztocza kurzu- mix, pleśnie-mix, drzewa późne (brzoza, dąb), drzewa wczesne (olcha, leszczyna), 6- traw mix, IgE całkowite) 176,00 surowica (kolor korka czerwony)  4
723 Panel atopowy met. Polycheck - 30 alergenów (mleko, alfa-laktoglobulina, betalaktoglobulina, kazeina, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, dorsz, orzech, ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, mąka mix (pszenna, jęczmienna, żytnia, owsiana), kurczak, cytrusy-mix (cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), ryż, 6 traw mix (tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras angielski, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa), żyto, pies, kot, cladosp. herbarum, alternaria alternata, aspergillus fumiogatus, D. pteronnysimus, D. farinae, leszczyna, brzoza, bylica, CCD 187,00 surowica (kolor korka czerwony)  5
3963 Panel Orzeszki ziemne, 6 alergenów - POLYCHECK (Orzeszek ziemny, Ara h1, Ara h2, Ara h3, Ara h8, Ara h9) 126,50 surowica (kolor korka czerwony)  7
3964 Panel komponenty jaja kurzegi - POLYCHECK (Białko, Żółtko, Gal d1 owomukoid, Gal d2 owalbumina, Gal d3 konalbumina, Gal d4 lizozym) 126,50 surowica (kolor korka czerwony)  7
3485 Panel alergenów - mieszany (pediatryczny) -30 alergenów (mleko krowie, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglogulina, BSA, kazeina, białko jaja, żółtko jaja, dorsz, mąka-mix, ryż, soja, orzech arachidowy, orzech laskowy, marchew, ziemniak, jabłko, kakao, kurczak, naskórek konia, naskórek psa, naskórek kota, cladosporium herbaróm, alternaria alternata, aspergillus fumigatus, D.pteronyssiuns, D. farinae, pyłki 6 twar - mix, pyłek brzozy, pyłek bylicy) 187,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
4050 IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG 330,00 surowica (kolor korka czerwony)+zgoda na przetwarzanie danych 18
4051 IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4 330,00 surowica (kolor korka czerwony)+zgoda na przetwarzanie danych 18
4052 IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG 495,00 surowica (kolor korka czerwony)+zgoda na przetwarzanie danych 18
4053 IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4 550,00 surowica (kolor korka czerwony)+zgoda na przetwarzanie danych 18
4054 IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG 880,00 surowica (kolor korka czerwony) 2 probówki po 4ml+zgoda na przetwarzanie danych 18
4055 IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4 935,00 surowica (kolor korka czerwony) 2 probówki po 4 ml+zgoda na przetwarzanie danych 18
4056 IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG 1540,00 surowica (kolor korka czerwony) 2 probówki po 4 ml+zgoda na przetwarzanie danych 18
4057 IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4 1595,00 surowica (kolor korka czerwony) 2 probówki po 4 ml+zgoda na przetwarzanie danych 18
3251 ImuPro SCREEN + (panel 44 alergenów pokarmowych wywołujących alergię III typu - IgG zależną) 572,00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie do 14
3252 ImuPro BASIC (panel 90 alergenów pokarmowych wywołujących alergię III typu - IgG zależną) 990,00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie do 14
3253 ImuPro COMPLETE (panel 267 alergenów pokarmowych wywołujących alergię III typu - IgG zależną) 1870,00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie do 14
4059 EUROLINE-FOOD Profil pokarmowy 108 IgG 1210,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
4060 EUROLINE-FOOD Profil pokarmowy 216 IgG 1540,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
3265 FoodSkan IgG 96 1320,00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie do 27
3266 FoodSkan IgG 112 1650,00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie do 28
3267 FoodSkan IgG,IgA 96 1980,00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie do 29
3268 FoodSkan IgG, IgA 112 2750,00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie do 27
878 ISAC test, panel alergenów 1595,00 surowica (kolor korka czerwony) 30
710 IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  1 do 3
711 IgE sp. TP9 - mieszanka drzew 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  1 do 3
712 IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  1 do 3
713 IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  3
714 IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  1 do 3
715 IgE sp. EP7 - mieszanka pierza 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  1 do 3
716 IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  1 do 3
717 IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  1 do 3
718 IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  1 do 3
719 IgE sp. TP5 - mieszanka drzew wczesnych ( drzewa wczesne: olsza, leszczyna, wiąz amerykański, wierzba, topola) 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  3
720 IgE sp. TP6 - mieszanka drzew późnych (drzewa późne: klon jesionolistny, brzoza betula, buk wielkolistny, dąb biały, orzech włoski) 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  3
721 IgE sp. FP3 mieszanka zbóż 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  3
722 IgE sp. GP3 panel traw (G1- tomka wonna, G5- zycica trwała, G6- tymotka łąkowa, G12- Zyto, G13-kłosówka wełnista) 55,00 surowica (kolor korka czerwony)  3
877 Tryptaza 165,00 surowica (kolor korka czerwony)  5
3959 Panel orzeszki ziemne DPA-Dx, 8 alergenów 165,00 surowica (kolor korka czerwony)  5
3466 Panel Pediatryczny (mieszany) z anty-CCD Absorbentem EUROLINE - 28 alergenów 187,00 surowica (kolor korka czerwony)  4
3467 Panel pokarmowy z Anty-CCD Absorbentem EUROLINE - 21 alergenów (białko jaja, żółtko jaja, mleko, drożdże piekarskie, mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, soja, Orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, jabłko, kiwi, morela, pomidor, marchew, ziemniak, seler, dorsz, krab, CCD marker) 187,00 surowica (kolor korka czerwony)  4
3468 Panel oddechowy z anty-CCD Absorbentem EUROLINE - 21 alergenów (tomka wonna, kubkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto, olcha, pyłek brzozy brodawkowatej, leszczyna,dąb, ambrozja bylicolistna, pyłek bylicy, babka lancetowata, D. pteronyssinus, D. farinae, naskórek psa, naskórek kota, naskórek konia, penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillius fumigatus, alternaria alternate, CCD marker) 187,00 surowica (kolor korka czerwony)  4
3948 Panel pyłki, 4 alergeny (tymotka łąkowa, brzoza) EMMA 137,50 surowica (kolor korka czerwony)  7
3743 Panel rekombinanty roztocze Polycheck 176,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
853 Panel alergenów - pokarmowy (30 aleregenów) 187,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
774 Panel alergenów - oddechowy (30 alergenów) 187,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
PANELE 10 ALERGENÓW
707 Panel oddechowy III met. Polycheck (brzoza, bylica, trawy-mix (tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajras angielski, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa), żyto, D. pteronyssinus, D. farinae, pies, kot, pióra- mix (gęsi, kury, kaczki, indyka), pleśnie-mix (Cladosp. herbarum, Alt. Alternata)  132,00 surowica (kolor korka czerwony)  4
708 Panel pokarmowy III met. Polycheck (mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, soja, ryż, kakao, jabłko, marchew, mąka-mix (pszenica, jęczmień, zyto, owies)) 132,00 surowica (kolor korka czerwony)  4
709 Panel pokarmowy IV met. Polycheck (orzech ziemny, sezam, wieprzowina, kurczak, wołowina, dorsz, cytrusy (cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), seler, brzoskwinia, pomidor) 132,00 surowica (kolor korka czerwony)  4
754 Panel oddechowy, alergeny domowe met. Immunoblot (ds1 Mix roztoczy (Der. Pteronyssinus, Der. farinae), m1 Penicillium notatum, m2 Cladosporium herbarum, m3 Aspergillus fumigatus, m6  Alternaria alternata, es2 Mix piór (kura, kaczka, gęś), i6 Karaluch, e7 Gołębie odchody, m5 Candida albicans, m37 Trichophyton mentagrophytes) 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  4
755 Panel oddechowy, trawy, chwasty met. Immunoblot (g1 Tomka wonna, g3 Kupkówka pospolita, g6 Tymotka łąkowa, g12 Pyłek żyta w1 Ambrozja, w6 Bylica, w9 Babka lancetowata, w10 Komosa w103 Pokrzywa, w203 Rzepak) 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  5
756 Panel oddechowy, drzewa met. Immunoblot (t2 Olcha, t3 Brzoza, t4 Leszczyna t7 Dąb, t1 Klon jesionolistny, t5 Buk, t15 Jesion wyniosły,
t12 Wierzba iwa, t14 Topola, t16 Sosna)
88,00 surowica (kolor korka czerwony)  5
757 Panel oddechowy, zwierzęta met. Immunoblot (e1 Kot, e2 Pies, e3 Koń,  e6 Świnka morska, e71 Mysz, e73 Naskórek szczura, e82 Królik e84 Chomik, es7 Mix sierści (krowa, owca, koza), es172 Mix piór (Papużka falista, kanarek, papuga Ara, Aleksandretta obrożna, Zeberka timorska) 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  4
765 Panel pokarmowy, mąka i mięso met. Immunoblot (f4; Mąka pszenna, f5; Mąka żytnia, f9; Ryż, f3; Dorsz, f7; Mąka owsiana, f26; Wieprzowina f27; Wołowina, f83; Kurczak, f79; Gluten, f24; Krewetka) 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  5
766 Panel pokarmowy, nabiał i orzechy met. Immunoblot (f1 Białko jaja kurzego, f75 Żółtko jaja kurzego, f2 Mleko, f13 Orzech ziemny, f17 Orzech laskowy, f20 Migdał, f78 Kazeina, f256 Orzech włoski f73 Kakao, f336 Glutaminian) 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  5
767 Panel pokarmowy, owoce met. Immunoblot (f49; Jabłko, f84; Kiwi, f237; Morela
f44; Truskawka, f92; Banan, f95; Brzoskwinia, f97; Wiśnia
f122; Oliwka, f329; Arbuz, fs32; Mix cytrusów (grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka))
88,00 surowica (kolor korka czerwony)  5
768 Panel pokarmowy, warzywa met. Immunoblot (f14; Soja, f25 ; Pomidor, f31; Marchewka, f35; Ziemniak, f85; Seler, f10; Sezam, f86; Pietruszka, f46; Papryka, f244; Ogórek, f292; Kukurydza) 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  5
861 Panel Oddechowy I (t03 Pyłek brzozy, t02 Pyłek olszy szarej, t04 Pyłek leszczyny, t07 Pyłek dębu, t09 Oliwka, g06 Tymotka łąkowa, g12 Żyto, w01 Ambrozja, w06 Pyłek bylicy, w09 Pyłek babki lancetowatej) 132,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
862 Panel Alergenów - antybiotyki (10 alergenów) Polycheck (Penicillin G, Penicillin V, Ampicillin, Amoxicillin, Sulfamethoxazole, Cephalosporin, Ofloxacin, Cefaclor, Tetracycline, Erythromycun) 187,00 surowica (kolor korka czerwony)  10
3962 Panel Oddechowy II (10 alegrenów) POLYCHECK (D.pteronyssinus, D.farinae, naskórek psa, naskórek kota, naskórek konia, naskórek owcy, Aspergillus fumigatus Cladosporum herbarum, Penicilum notatum, Alternaria tenuis) 99,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
Alergeny- składniki kurzu, roztocza
725 IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
726 IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
727 IgE sp. D70 - Acarus siro 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
728 IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
729 IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
Alergeny- sierści i pierza
730 IgE sp. E7 - odchody gołębia 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
732 IgE sp. I6 - karaluch - prusak 49,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
733 IgE sp. H1 - mieszanka kurzu domowego (Greer) 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
734 IgE sp. E200 odchody kanarka 71,50 surowica (kolor korka czerwony)  8
735 IgE sp. E1 - naskórek i łupież kota 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
736 IgE sp. E2 - naskórek psa 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
737 IgE sp. E3 - łupież konia 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
738 IgE sp. E201 - pióra kanarka 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
739 IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
740 IgE sp. E78 - pióra papużki falistej 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
741 IgE sp. E86 - pióra kaczki 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
742 IgE sp. E84 - naskórek chomika 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
743 IgE sp. E82 - naskórek królika 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
744 IgE sp. E81 - naskórek owcy 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
745 IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
746 IgE sp. E5 - łupież psa 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
747 IgE sp. 98 - naskórek, włos szynszyla 71,50 surowica (kolor korka czerwony) -  8
3949 Ige sp. E585 - pióra kury 104,50 surowica (kolor korka czerwony)  8
Alergeny- trawy i zboża
748 IgE sp.G5 - życica trwała 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
749 IgE sp. G8 - wiechlina łąkowa 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
750 IgE sp. G3 - kupkówka pospolita 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
751 IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
752 IgE sp. G6 - tymotka łąkowa 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
753 IgE sp. G12 - żyto (pyłki) 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
3958 Rtri a 19 Pszenica, omega-5 gliadyna (F-416) IgE Swoiste 49,50 surowica (kolor korka czerwony)  14
Alergeny - drzewa
759 IgE sp. T208 - Lipa 49,50 surowica (kolor korka czerwony)  44
760 IgE sp. T3 - brzoza 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
761 IgE sp. T4 - leszczyna 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
762 IgE sp. T2 - olcha 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
763 IgE sp. T14 - topola 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
764 IgE sp. T12 - wierzba 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
3970 IgE sp. T16 - Sosna zwyczajna 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
3992 IgE sp. T7 - Dąb 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  35
Alergeny- chwasty
770 IgE sp. W9 - babka lancetowata 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
771 IgE sp. W6 - bylica pospolita 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
772 IgE sp. W10 - komosa biała 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
Alergeny - pleśnie
775 IgE sp. M6 - Alternaria tenuis 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
776 IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
777 IgE sp. M5 - Candida albicans 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
778 IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
779 IgE sp. M4 - Mucor racemosus 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
780 IgE sp. M1 - Penicillium notatum 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
Alergeny- mleczne
769 Panel mleko krowie plus gluten 93,50 surowica (kolor korka czerwony)  4
784 IgE sp. F231 - mleko gotowane 55,00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 46
785 IgE sp. F1 - białko jajka 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
786 IgE sp. F245 - jajko całe 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
787 IgE sp. F75 - żółtko jajka 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
788 IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
789 IgE sp. F77 - beta laktoglobulina 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
790 IgE sp. F78 - kazeina 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
791 IgE sp. F2 - mleko krowie 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
792 IgE sp. F81 - ser cheddar 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
793 IgE. Sp. alfa-amylaza 49,50 surowica (kolor korka czerwony)  15
794 IgE sp. F236 - serwatka 55,00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 7
795 IgE sp. F360 jogurt 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
3984 IgE sp. B312 - Laktoza 71,50 Surowica (kolor korka czerwony) 20
4987 IgE sp. F232 - Owoalbumina (nGal d 2) 71,50 Surowica (kolor korka czerwony) 10
4988 IgE sp. F233 - Owomukoid (nGal d 1) 71,50 Surowica (kolor korka czerwony) 10
Alergeny- mączne
796 IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
797 IgE sp. F11 - gryka 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
798 IgE sp. F6 - jęczmień 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
799 IgE sp. F8 - kukurydza 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
800 IgE sp. F7 - owies 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
801 IgE sp. F4 - pszenica 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
802 IgE sp. F9 - ryż 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
803 IgE sp. F14 - soja 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
804 IgE sp. F5 - żyto 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
Alergeny- mięsa i ryb
783 IgE sp. E204 - albumina surowicy bydlęcej (BSA) 71,50 surowica (kolor korka czerwony)  8
808 IgE sp. F88 - baranina 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
809 IgE sp. F284 - indyk 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
810 IgE sp. F83 - kurczak 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
811 IgE sp. F26 - wieprzowina 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
812 IgE sp. F27 - wołowina 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
813 IgE sp. F3 - dorsz 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
814 IgE sp. F40 - tuńczyk 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
815 IgE sp. F205 - śledź 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
816 IgE sp. F24 - krewetka 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
Alergeny - warzywa
818 IgE sp. F15 - fasola 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
819 IgE sp. F12 - groch 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
820 IgE sp. F31 - marchew 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
821 IgE sp. F244 - ogórek 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
822 IgE sp. F86 - pietruszka 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
823 IgE sp. F25 - pomidor 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
824 IgE sp. F85 - seler 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
825 IgE sp. F35 - ziemniak 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
826 IgE sp. F48 - cebula 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
Alergeny- owoce
830 IgE sp. F92 - banan 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
831 IgE sp. F94 - gruszka 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
832 IgE sp. F49 - jabłko 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
833 IgE sp. F84 - kiwi 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
834 IgE sp. F33 - pomarańcza 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
835 IgE sp. F44 - truskawka 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
836 IgE sp. F237 - morela 36,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
837 IgE sp. F259 - winogrona 36,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
851 IgE sp. F343 - malina 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
852 IgE sp. F208 - cytryna 66,00 surowica (kolor korka czerwony)  46
3960 IgE sp. F34 - mandarynka 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
3961 IgE sp. F95 - brzoskwinia 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
Alergeny- przyprawy, używki, orzechy
839 IgE sp. F105 - czekolada 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
840 IgE sp. F93 - kakao 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
841 IgE sp. F221 - kawa 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
842 IgE sp. F403 - drożdże browarnicze 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
843 IgE sp. F89 - musztarda 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
844 IgE sp. F277 - koperek 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
845 IgE sp. F280 - pieprz czarny 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
846 IgE sp. F17 - orzech leszczyny 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
847 IgE sp. F256 - orzech włoski 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
848 IgE sp. F13 - orzech ziemny 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
849 IgE sp. F20 - migdały 36,50 surowica (kolor korka czerwony)  10
3969 IgE sp. F220 - Cynamon 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
3995 IgE sp. F203 - Pistacja 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  15
Alergeny - owady
724 Panel - jady owadów 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  7
855 IgE sp. I3 - jad osy 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
856 IgE sp. I1 - jad pszczoły 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
857 IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  9
858 IgE sp. I71 - jad komara 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
859 IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
860 IgE sp.I205 - jad trzmiela 88,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
Alergeny -inne
865 IgE sp. O1 - bawełna 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
866 IgE sp. K20 - wełna 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
867 IgE sp. K82 - latex 36,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
868 IgE sp. K74 - jedwab 36,50 surowica (kolor korka czerwony)  10
869 IgE sp. K89 - formaldehyd 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
874 IgE sp. C212 - erytromycyna 77,00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 16
875 IgE sp. P1 - glista ludzka 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
Alergeny - Leki
870 IgE sp. C204 - amoxycylina 38,50 surowica (kolor korka czerwony)  3
871 IgE sp. C216 - doksycyklina 77,00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 16
873 IgE sp. U209 - paracetamol 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  16
863 IgE sp. C223 - sulfamethoxazol 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  16
3967 IgE sp. C1 - Penicylina 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  14
4985 IgE sp. C78 - Ibuprofen 93,50 Surowica (kolor korka czerwony) 22
ALERGENY MOLEKULARNE
773 Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów met. Immunoblot (tymotka łąkowa, brzoza- komponenty Phl p1, p5, p7, p12, Bet v1, v2, v4, v6, CCD) 170,50 surowica (kolor korka czerwony)  4
781 Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów met. Immunoblot (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza; komponenty: alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA, laktoferyna, owomukoid, owoalbumina, konalbumina, lizozym, Ara h1, Ara h2, Ara h3, Ara h9, Bet v1, CCD) 176,00 surowica (kolor korka czerwony)  4
782 Panel białka mleka DPA-Dx (6 alergenów: mleko krowie, alfa-laktoglobulina, beta-laktoglobulina, kazeina, laktoferyna, surowicza albumina wołowa) 132,00 surowica (kolor korka czerwony)  4
854 Panel jady owadów DPA-Dx met. Immunoblot (osa, pszczoła; komponenty: i209, i208) 137,50 surowica (kolor korka czerwony)  6
3950 IgE sp. epitop nBet v 1, brzoza 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  5
3951 IgE sp. epitop nBet v 2, brzoza 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  5
3952 IgE sp. epitop nDer f 1, roztocze 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  5
3953 IgE sp. epitop nDer f 2, roztocze 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  5
3954 IgE sp. epitop nDer p 1, roztocze 143,00 surowica (kolor korka czerwony)  5
3955 IgE sp. epitop nDer p 2, roztocze 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  5
3956 IgE sp. epitop rMal d 1, jabłko 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  5
3957 IgE sp. epitop rMal d 4, jabłko 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  5
3965 Panel alergenów molekularnych (296 parametrów) -  ALEX 1298,00 surowica (kolor korka czerwony)  12
5221 IgE sp. epitop rDer p 23, roztocze 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
5222 IgE sp. rBet v 6, brzoza 77,00 surowica (kolor korka czerwony)  8
DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH MET. PCR
897 Celiakia (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) met PCR 330,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (bezwzględnie nie otwierać probówek, 2-8ºC), zgoda 13
899 Niepłodność męska - badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji + polimorfizm IVS8Tn 550,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)/+ Zgoda 15
3825 Mukowiscydoza (gen CFTR - mutacja F508del) 297,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)/ + zgoda 15
906 Hemochromatoza met. PCR 550,00  krew EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda, po pobraniu w temp  2-8C  9
3812 Mukowiscydoza (gen CFTR - 36 mutacji) 803,00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)/+ Zgoda 20
3814 Mukowiscydoza, mutacje genu CFTR (1779 mutacji), badanie wszystkich eksonów genu CFTR 3245,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)/pobieramy /pon.-śr./, probówka opisana nazwisko i imię oraz Pesel + zgoda do 6 tyg.
4437 Niepłodność - badanie genu CFTR (1 mutacja F508del) 297,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)/+ zgoda 16
908 Niepłodność męska, azoospermia, oligozoospermia (badanie molekularne regionu AZF) 539,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)/+ zgoda 16
909 Apo E genotypowanie, ocena skłonności do wystąpienia choroby Alzheimera/dziedzicznej skłonności do miażdżycy met. PCR 550,00  krew EDTA (kolor korka fioletowy), zgoda 10
3588 Białko TAU w PMR, met. ELISA 526,90 PMR 20
3880 Badanie w kierunku mozaiki linii chromosomów płciowych, met. FISH 660,00 krew na heparynę litową (kolor korka zielony- koniecznie system próżniowy) + specjalne zlecenie+ zgoda/ probówkę opisać: imię, nazwisko, PESEL, data i godzina pobrania/pon-wt/ 14
3881 Weryfikacja kariotypu mozaikowego chromosomu X lub Y o niskim procencie komórek nieprawidłowych, met. FISH 528,00 zawiesina komórkowa po hodowli limfocytów krwi obwodowej w utrwalaczu- badanie wykonywane jako uzupełnienie bad. 130 Kariotyp do 14
3882 Niepłodność męska- delecja sekwencji SRY w chromosomie Y met. Biologiimolekularnej- FISH 528,00 krew na heparynę litową (kolor korka zielony- koniecznie system próżniowy) + specjalne zlecenie+ zgoda/ probówkę opisać: imię, nazwisko, PESEL, data i godzina pobrania /pon-wt/ do 14
3819 Niedosłuch wrodzony DFNB1 (gen GJB2 - cały) 379,50 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)/ pon.- śr.        + zgoda 20
3822 Zespół Gilberta met. Biologii molekularnej 242,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)lub wymaz z policzka(aplikator do wymazów HAGMED)/pobieramy pon.-czw., zgoda 22
3824 Nietolerancja laktozy typu dorosłego, met. PCR 275,00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) /pon-śr./, zgoda 14
3832 Neuropatia Lebera, zanik nerwów wzrokowych (LHON) - badanie 3 mutacji mtDNA 1045,00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda 17
3839 Łuszczyca (HLA-Cw6) 385,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) 2ml, zgoda 10
3840 Zespół Retta 605,00 5 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy)/+ zgoda 20
3848 Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B) 2475,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda do 30
3853 Hemochromatoza (mutacjia E168X w genie HFE) 374,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)/ pobieramy pon.-śr./, zgoda do 30
3867 Fruktozemina wrodzona-mutacje A150P i A175D w genie ALDOB 297,00 krew pełna EDTA 2 ml(kolor korka fioletowy)/ zgoda 14
3827 Zespół CADASIL, analiza mutacji w eksonach 4 i 5 genu NOTCH3 440,00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda 17
3874 Choroba Charcot-Marie-Tooth typu 2 (CMT2) - test MLPA 1089,00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda 18
5118 Zespół Ushera typ 2, analiza wybranych regionów genu USH2a 715,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) + Zgoda tem 1-8C do 72h 5 tyg
5119 Ceroidolipofuscynoza typu 1 (analiza mutacji p.Thr75Pro oraz p.Arg151T w genie PPT1) 649,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) + Zgoda tem 1-8C do 72h 4 tyg
5122 Stwardnienie zanikowe boczne, mutacja w genie SOD1 1045,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) + Zgoda temp. pokojowa do 72h 5 tyg
4589 Charcot-Marie-Tooth choroba, CMT1A, CMT1B oraz X-CMT - test MLPA 1089,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) + Zgoda 14
5121 Ceroidolipofuscynoza typu 3 (analiza w kierunku najczęstszej delecji w obrębie genu CLN3) 550,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) + Zgoda 5 tyg
5123 Stwardnienie guzowate -  badanie duplikacji/ delecji w genie TSC2 metodą MLPA 715,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) + Zgoda do 48h 8 tyg
4559 Polineuropatia dziedziczna Charcot-Marie-Tooth, postać pośrednia - analiza mutacji w genie GJB1 605,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) + Zgoda 15
3872 MODY 2 - cukrzyca, cukrzyca ciążowa 913,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) + Zgoda do 72h 24
3873 MODY 3 - cukrzyca 913,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) + Zgoda do 72h 24
5280 Przewlekła postęująca oftalmoplegia zewnętrzna (CPEO) o początku w wieku dorosłym z miopatią mitochondrialną 1100,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) 1 probówka stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 26
INNE BADANIA GENETYCZNE
3888 GENOdiagDIETA- geny nietolerancji pokarmowych 935,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda 16
3889 GENOdiagDIETA- geny metabolizmu witamin i antyoksydantów 880,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda 16
3893 GENOdiagDIETA- pełny profil nutrigenetyczny 2112,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda 21
3890 FTO-mutacja w genie otyłości met.PCR 209,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda, po pobraniu w temperaturze 4-8 C 12
3891 Geno Diag Dieta - Geny metabolizmu i otyłości 825,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda, po pobraniu w temperaturze 4-8 C 17
3892 Geno Diag Dieta - Geny metabolizmu (tylko jako badanie dorejestrowywane do badania 3890) 770,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda, po pobraniu w temperaturze 4-8 C 17
3671 Zapalenie trzustki - badanie mutacji w genach SPINK1, PRSS1,CTRC, CFTR 1056,00 3-4 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy), temp. 4-6 C powyżej 48h zamrozić zgoda 17
3843 Ceroidolipofuscynoza typ 2 759,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy), opisana imieniem, nazwiskiem oraz nemuerm PESEL/ pobieramy pon.-śr/, zgoda 16
3792 CDKN2A-badanie mutacji genu CDKN2A 649,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-8 C Powyżej  48h zamrozić + zgoda 18
3668 APC - podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego 495,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej  48h zamrozić + zgoda 18
3669 MUTYH - podstawowe badanie mutacji związanych z polipowatością jelita grubego dziedziczoną recesywnie 385,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej  48h zamrozić + zgoda 18
3670 NOD2-badaniewariantów genetycznych związanych z predyspozycją do choroby Leśniowskiego-Crohna 473,00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml)  + zgoda 18
3791 TP53 - badanie mutacji germinalnych w genie TP53 550,00  krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej  48h zamrozić + zgoda 18
3793 LCT - badanie polimorfizmu - 13910C>T w genie LCT met. Sekwencjonowania 275,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej  48h zamrozić + zgoda 18
3923 Zdrowa antykoncepcja-panel badań genetycznych 1209,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda 25
3925 Poronienia-panel badań genetycznych 1319,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda 15
3926 Ryzyko zawału serca-panel badań genetycznych 823,90 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda 15
3931 F5 - badanie mutacji czynnika V Leiden met. Sekwencjonowania 275,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej  48h zamrozić + zgoda 18
3932 F2 - badanie mutacji genu protrombiny met. Sekwencjonowania 275,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej  48h zamrozić + zgoda 18
3785 RET - badanie mutacji w genie RET 715,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej  48h zamrozić + zgoda 34
910 Badanie genetyczne w kierunku choroby Huntingtona 517,00 Badanie wykonanae wyłacznie na zlecenie lekarza (na skierowaniu podpis i pieczątka lekarza kierującego) 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 43
3809 Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (gen CACNA1A - mutacja dynamiczna) 495,00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 4-6 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
3810 Nerwiakowłókniakowatość typu 1 (NF1) 1034,00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda do 5 tyg.
3826 Dystrofia miotoniczna typu 1 (gen DMPK)  660,00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 4-6 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
3833 Dystonia torsyjna typu 1 330,00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 18
3836 Choroba mitochondrialna MERRF - padaczka miokloniczna z czerwonymi poszrpanymi włóknami 462,00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 18
3837 Choroba mitochondrialna MELAS 484,00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 18
3877 Ataksja Rdzeniowo-móżdżkowa 1 544,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
3878 Ataksja Rdzeniowo-móżdżkowa 2 572,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
3914 Ataksja Friedreicha 544,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
3189 Zapalenie opon mózgowych (Meningitis) w PMR met. PCR, 12 gatunków patogenów 495,00 PMR temp 2-8 C do 24H powyżej 24h zamrozić 7
3831 Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (badanie obecności delecji w genie DMD), met. MLPA 1089,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
3875 Zespół łamliwego chromosomu X - analiza w kierunku obecności premutacji i mutacji dynamicznej polegającej na ekspansji powtórzeń (CGG) w 5’UTR genu FMR1 638,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4251 Mikromacierz kliniczna (aCGH) w diagnostyce prenatalnej oraz diagnostyce wad wrodzonych  1859,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda do 9 tyg.
4252 Achondroplazja (gen FGFR3 - najczęstsze mutacje) 319,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4253 Choroba Alzheimera (gen APP - ekson 17) 341,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4254 Choroba Alzheimera (gen PSEN1 - wybrane fragmenty  - eksony 5-8) 792,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4255 Zespół Aperta (gen FGFR2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) 522,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4256 Atopowe zapalenie skóry, rybia łuska, astma - filagryna (gen FLG/filagryna - badanie 2 najczęstszych mutacji) 665,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4258 Dystrofia mięśniowa Beckera (gen DMD - delecje/duplikacje) – test MLPA 1089,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4259 Zespół Beckwitha-Wiedemanna (BWS) – test MLPA 1089,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
4260 Zespół Crouzona (FGFR2 – wybrany fragment/najczęstsze mutacje) 522,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4261 Dziedziczna neuropatia z nadwrażliwości na ucisk, HNPP – test MLPA 1089,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
4262 Galaktozemia typu 2 (gen GALT - badanie najczęstszych mutacji Q188R i K285N) 473,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4263 Hemofilia A (badanie inwersji intronu 22 w genie F8) 704,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4264 Hipochondroplazja (HCH) (gen  FGFR3 - badanie sześciu najczęstszych mutacji)  764,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4265 Choroba Leśniowskiego-Crohna (gen NOD2 - najczęstsze mutacje) 473,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4266 Zespół Muenkego (gen FGFR3 - fragment/najczęstsza mutacja) 341,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4267 Oporność na zakażenie wirusem HIV-1 (polimorfizm genu CCR5)  412,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4268 Zespół Pfeiffera (gen FGFR2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) 522,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4269 Zespół Pfeiffera (gen FGFR1 - fragment) 341,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4270 Zespół Prader-Willi (PWS) (test metylacji DNA –  analiza locus SNRPN) 709,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
4271 Rdzeniowy zanik mięśni SMA, identyfikacja delecji eksonów 7 i 8 genu SMN1 wraz z określeniem liczby kopii genów SMN1 i SMN2 - test MLPA 715,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
4272 Zespół Silvera-Russela (RSS) – test MLPA 1089,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
4273 Badanie mutacji markerowej – potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja z oferty) 341,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda termin ustalany indywidualnie
4274 Badanie mutacji markerowej – potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja spoza oferty) 495,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda termin ustalany indywidualnie
4275 Choroba Cowdena; syndrom Bannayan-Riley-Ruvalcaba (gen PTEN - analiza sekwencji kodującej) 1529,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4276 Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca-analiza delecji/duplikacji w genie LDLR met. MLPA 1089,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
4278 Zespół Leriego-Weilla, dyschondrosteoza (analiza delecji/duplikacji w regionie promotorowym i genie SHOX) - test MLPA 1089,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
4279 Analiza aberracji chromosomowych (liczby i struktury) oraz mikroaberracji; określenie płci płodu - metrodą mikromacierzy CGX 2035,00 Płyn owodniowy temp. 2-8C      do 48h NIE ZAMRAŻAĆ 3 tyg
4280 Analiza aberracji liczbowych chromosomów: X, Y, 13, 18, 21; określenie płci płodu - badanie molekularne metodą QF-PCR 759,00 Płyn owodniowy temp. 2-8C      do 48h NIE ZAMRAŻAĆ 9
4281 Zespół Angelmana (AS, test metylacji DNA – analiza locus SNRPN) 709,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
4282 Zespół CHARGE (asocjacje CHARGE) – test MLPA 1089,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
4283 Mikrodelecje (zespoły najczęściej występujących mikrodelecji chromosomowych) – test MLPA  632,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
4284 Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca: gen ApoB100 (wybrany fragment/najczęstsze mutacje), gen LDLR (mutacja G571E)   643,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4285 Mikrodelecje - analiza delecji/duplikacji w regionach: 1q21.1, 3q29, 7q36.1, 12p11.23, 15q13, 15q24.1, 16p11, 17q12, 18q21.2, 20p12.2 687,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 5 tyg
4286 Panel kardiologiczny CardioN+ diagnozujący predyspozycje do udaru i zawału mięśnia sercowego metodą NGS 3850,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 3-6 miesięcy
4287 Homocystynuria (gen CBS – ekson 8) 511,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4288 Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGA3 - 4 najczęstsze mutacje) 522,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4289 Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGB3 - najczęstsza mutacja) 341,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4290 Zespół ADULT (gen TP63 - cały) 2299,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4291 Zespół ADULT (gen TP63 - eksony 5-8,13,14 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)  1067,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4292 Zespół ADULT (gen TP63 - ekson 5-8) 715,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4293 Zespół ADULT (gen TP63 - ekson 13,14) 407,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4294 Zespół Al-Awadi/Raas-Rothschild (gen WNT7a - cały) 836,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4295 Albinizm oczny (gen GPR143 - eksony 3, 6 i 7) 748,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4296 Dziedziczna osteodystrofia Albrighta (gen GNAS - najczęstsze mutacje) 341,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4297 Zespół Alströma (gen ALMS1 - najczęstsze mutacje/wybrane fragmenty) 1199,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4298 Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - cały) 1177,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4299 Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - eksony 1,3) 715,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4300 Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - ekson 2) 462,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4301 Aniridia - mikrodelecje regionu 11p13 – test MLPA 1089,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 5 tyg
4302 Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 3 (gen SCA3 - mutacja dynamiczna) 544,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
4303 Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 7 (gen SCA7 - mutacja dynamiczna) 544,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
4304 Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 - cały) 1045,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4305 Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 - eksony 2,3) 522,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4306 Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 - ekson 4) 522,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4307 Zespół Bardeta-Biedla - (gen BBS10 - cały) 1116,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4308 Zespół Bardeta-Biedla (gen BBS10 - ekson 1) 341,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4309 Zespół Bardeta-Biedla (gen BBS10 - ekson 2) 781,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4310 Zespół BOR (gen EYA1 - cały) 1936,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4311 Brachydaktylia typu A2 (gen GDF5 - cały) 874,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4312 Brachydaktylia typu B - postać atypowa (gen NOG - cały) 665,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4313 Brachydaktylia typu B (gen ROR2 - eksony 8 i 9) 874,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4314 Brachydaktylia typu B (geny ROR2 - eksony 8 i 9, NOG - cały) 1419,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4315 Brachydaktylia typu C (gen GDF5 - cały) 874,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4316 Brachydaktylia typu D (gen HOXD13 - cały) 836,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4317 Brachydaktylia typu E (gen HOXD13 - cały) 836,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4318 Brachydaktylia typu E2 (gen PTHLH - cały) 715,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4319 Choroba Canavana (gen ASPA – eksony 4 i 5) 473,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4320 Centralna, otoczkowa dystrofia naczyniówkowa (areolarna) - (gen RDS/perferyny - cały)  874,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4321 Cherubizm (gen SH3BP2 - fragment/najczęstsze mutacje) 444,40 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4322 Choroideremia (gen CHM - cały) 2189,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4323 Zespół Denysa-Drasha (gen WT1 - eksony 5-10) 1089,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4324 Dłoń – stopa – narządy płciowe, zespół (hand-foot-genital s.) (gen HOXA13 – cały)  704,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4326 Dysgenezja gonad – badanie całego genu SRY  583,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4327 Dysgenezja gonad – wykrycie obecności  SRY  330,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4328 Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 – cały)  1166,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4329 Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 - eksony 1-2) 495,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4330 Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 - eksony 3-5) 715,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4331 Dysplazja ektodermalna hipohydrotyczna (gen EDAR – cały) 1672,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4332 Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 - cały) 1166,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4333 Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 - ekson 1) 396,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4334 Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 - eksony 2-3) 770,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4335 Dysplazja kostna kręgosłupowo-żebrowa (ang. spondylocostal dysplasia) - (gen DLL3 - cały) 1562,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4336 Dysplazja obojczykowo-czaszkowa (gen RUNX2 – cały) 1512,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4337 Dysplazja tanatoforyczna (gen FGFR3 – fragment E7/najczęstsze mutacje) 363,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4338 Dysplazja tanatoforyczna (gen FGFR3 – fragment E8/dodatkowe mutacje) 363,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4339 Dysplazja wielonasadowa (gen COMP - eksony 10-16) 1078,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4340 Dysplazja wielonasadowa (gen COMP - eksony 10-12) 473,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4341 Dysplazja wielonasadowa (gen COMP - eksony 13-16) 693,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4342 Dystonia typu 5 - wrażliwa na lewodopę (gen GCH1 - sekwencja kodująca) 1089,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4343 Dystonia typu 6 (gen THAP1 - sekwencja kodująca) 748,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4344 Dystrofia czopkowo-pręcikowa (gen GUCY2D – jedna, najczęstsza mutacja) 341,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4345 Dystrofia dołkowo-plamkowa (gen RDS/peryferyna – cały) 874,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4346 Dystrofia motylokształtna plamki Deutmanna (gen RDS/peryferyna – cały) 874,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4347 Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 1 A/LGMD1A (gen TTID - wybrany fragment/najczęstsze mutacje) 423,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4348 Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 2 A/LGMD2A (gen CAPN3 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)  462,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4349 Dystrofia plamki typu „plastra miodu” Doyne’a – rodzinne druzy plamki  (gen EFEMP1 – jedna, najczęstsza mutacja) 341,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4350 Dystrofie rogówki (gen TGFBI – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) 1270,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4351 Dystrofie wzorzyste plamki typu „pattern” (dorosłych) – (gen RDS/peryferyna – cały) 874,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4352 Zespół EEC (gen TP63 – cały) 2299,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4353 Zespół EEC (gen TP63 - eksony 5-8,13,14 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) 1067,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4354 Zespół EEC (gen TP63 - eksony 5-8) 715,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4355 Zespół EEC (gen TP63 - eksony 13, 14) 495,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4357 Fenyloketonuria klasyczna (gen PAH – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) 874,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4358 Fenyloketonuria łagodna (gen PAH -  wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) 874,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4359 Zespół Floating-Habor (gen SRCAP- ekson 34) 748,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4360 Zespół Frasera (gen FREM2 – wybrany fragment) 341,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
4361 Zespół Fuhrmanna (Gen WNT7A – cały) 874,50 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność  do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 16
3587 Amyloid Beta w PMR 308,00 PMR odwirować i przenieśc do specjalnej probówki, którą dostarcza podwykonawca  18
4571 Badanie mutacji w genach związanych z predyspozycją do raka jelita grubego - test NGS 2750,00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej  72h zamrozić  32
4576 Panel badań przesiewowych dla osób z rodzinnie uwarunkowanymi nowotworami - analiza sekwencji kodującej 90 genów, badanie NGS 3300,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) 40
4581 Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 17 (SCA17) 825,00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp.6-15 C      + zgoda MAX 4 dni               NIE ZAMRAŻAĆ 6 tyg.
4588 Amyloidoza transtyretynowa (TTR) 1045,00 Krew Pełna EDTA (kolor korka jasnofioletowy) 4C - 72h 14
4569 Dystrofia miotoniczna(DM) typu 1 i 2 - mutacje dynamiczne 1650,00 Krew Pełna EDTA (kolor korka jasnofioletowy) 2-8 C  Do 48h od momentu pobrania 10 tyg
4566 PALB2/CHEK2 - badanie 2 mutacji PALB2 i 3 mutacji CHEK2 skracających białko 605,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy 3-4 ml temp. 4-6C do 72h 22
4567 Badanie jednego wariantu genetycznego 330,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy 3-4 ml temp. 4-6C do 72h 22
3998 Polimorfizm R2 genu czynnika V 308,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8C 8
4592 Polimorfizm rs188140481 A/T - badanie
genetyczne
220,00 3-4 ml Krew EDTA (kolor korka fioletowy) max 72h / wymaz z policzkana wymazówkę HAGMED max 72h. Materiał przyjmowany   Pon-czw. 16
4591 NOD2 - badanie pojedynczej mutacji 3020insC
genu NOD2
220,00 3-4 ml Krew EDTA (kolor korka fioletowy) max 72h / wymaz z policzkana wymazówkę HAGMED max 72h. Materiał przyjmowany   Pon-czw. 16
5052 Hemochromatoza. Analiza sekwencji kodującej genów HFE, HFE2, HAMP, TFR2 i SLC40A1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2860,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5053 Homocystynuria. Analiza sekwencji kodującej genu CBS z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2475,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5054 Niedosłuch wrodzony - analiza sekwencji kodującej ponad 60 genów wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 3960,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni + Zgoda pacjenta na badanie egzomowe(WES) - Genomed 70
5055 Choroba Pompego. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu GAA z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2420,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5056 Mukopolisacharydoza typu I, II, IIIA-D, IVA, IVB, VI i VII. Analiza sekwencji kodującej genów IDUA, IDS, SGSH, NAGLU, HGSNAT, GNS, GALNS, GLB1, ARSB i GUSB, met. NGS 2860,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5057 Wrodzone zaburzenia metabolizmu. Analiza sekwencji kodującej ponad 150 genów z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 3960,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 70
5058 Choroby tkanki łącznej. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej wskazanych genów, wytypowanych w zależności od objawów klinicznych choroby, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). 3960,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni + Zgoda pacjenta na badanie egzomowe(WES) - Genomed 70
5059 Zespół hiper-IgE, zespół Hioba. Analiza sekwencji kodującej genów DOCK8, SPINK5, STAT3, TYK2, powiązanych z chorobą o dominujacym i recesywnym trybie dziedziczenia, met. NGS 2750,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5060 Zespół Nethertona. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu SPINK5 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2475,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5061 Polipowatość jelita grubego (FAP, MAP i polipowatość młodzieńcza). Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów APC, MUTYH, BMPR1A i SMAD4, met. NGS 2750,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5062 Nowotwór żołądka - postać rozlana. Analiza sekwencji kodującej genu CDH1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2475,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5063 Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe). Analiza sekwencji kodującej genów PRSS1, SPINK1, CFTR, CTRC, CASR i CPA1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2750,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5065 Choroby małych naczyń mózgowych (CSVD). Analiza sekwencji kodującej 6 genów związanych z występowaniem CSVD (w tym z CADASIL, CARASIL): NOTCH3, COL4A1, COL4A2, GLA, HTRA1 i TREX1, met. NGS 2860,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5066 Hipercholesterolemia. Analiza sekwencji kodującej genów LDLR, APOB, PCSK9 i LDLRAP1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2750,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5067 Tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej (TAAD). Analiza przesiewowa sekwencji kodującej 9 genów: ACTA2, COL3A1, FBN1, SMAD3, MYLK, MYH11, TGFB2, TGFBR2, TGFBR1, met. NGS 3168,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5068 Zespół Kabuki. Analiza sekwencji kodującej genów KMT2D i KDM6A z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2750,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5069 Zespół Noonan. Analiza sekwencji kodującej genów PTPN11, SOS1, RAF1, KRAS, BRAF, MAP2K1, NRAS, HRAS, RIT1, NF1, SPRED1, MAP2K2, CBL i wariantu c.4A>G w genie SHOC2, met. NGS 3168,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5070 Zespół wydłużonego QT typu 1-3 (LQTS 1-3). Analiza sekwencji kodującej genów KCNQ1, KCNH2 i SCN5A z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2750,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5071 Mukowiscydoza (CF). Analiza 27 eksonów genu CFTR oraz identyfikacja patogennych wariantów c.54-5940_273+10250del21kb (dele2,3(21kb)) i c.3718-2477C>T (3849+10kbC>T), met. NGS 2530,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5072 Aceruloplazminemia. Analiza sekwencji kodującej genu CP z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2475,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5073 Adrenoleukodystrofia. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu ABCD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2475,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5074 Choroba Alzheimera. Analiza sekwencji kodującej genów PSEN1, PSEN2, APP, GRN, TREM2 i SORL1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 3080,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5075 Choroba Krabbego. Analiza sekwencji kodującej genu GALC z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2475,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5076 Choroba Niemanna-Picka, typ A, B i C . Analiza sekwencji całego regionu kodującego genów NPC1, NPC2 i SMPD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 3080,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5077 Choroba Parkinsona/dystonia.Analiza sekwencji całego regionu kodującego >20 genów związanych z chorobą, m.in PRKN i PARK7, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES), met. NGS 3960,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni + Zgoda pacjenta na badanie egzomowe(WES) - Genomed 70
5078 Miopatia Bethlema i Ullricha. Analiza sekwencji kodującej genów COL6A1, COL6A2 i COL6A3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2750,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5079 Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 2A (LGMD2A), kalpainopatia. Analiza sekwencji kodującej genu CAPN3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2475,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5080 Dystrofia mięśniowa Duchenne/Beckera (DMD/BMD). Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu DMD z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2475,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5081 Dystrofia Emery’ego-Dreifussa (EDMD). Analiza sekwencji kodującej genów EMD, FHL1 i LMNA z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2750,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5082 HiperCKemia. Analiza sekwencji kodującej genów CAV3, GAA i DAG1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2750,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5083 Dystrofia mięśniowa LAMA2-zależna (LAMA2 MD). Analiza sekwencji kodującej genu LAMA2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS 2475,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5084 Dystrofia kończynowo-obręczowa(LGMD).Analiza sekwencji kodującej 7genów związanych z występowaniem LGMD1(typy 1A-G) i 15genów związanych z występowaniem LGMD2(typy 2A-G, I, K-O, Q i S)met.NGS 3300,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5085 Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 1 (LGMD1). Analiza sekwencji kodującej 7 genów: CAV3, DES, DNAJB6, HNRNPDL, LMNA, MYOT i TNPO3 związanych z występowaniem LGMD typu 1A-G, met. NGS 2750,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5086 Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 2 (LGMD2). Analiza sekwencji kodującej 15 genów związanych z występowaniem LGMD typu 2A-G, I, K-O, Q i S, met. NGS 3168,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5087 Zespół Walkera-Warburg. Analiza sekwencji kodującej 11 genów związanych z występowaniem choroby: POMT1, POMT2, FKTN, FKRP, POMGNT1, ISPD, LARGE, COL6A1, COL6A2, COL6A3 i DAG1, met. NGS 3168,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5088 Dziedziczna paraplegia spastyczna (HSP). Aanaliza przesiewowa sekwencji kodującej genów SPAST, ATL1, KIF5A, REEP1, CYP7B1, SPG7, SPG11 i ZFYVE26, met. NGS 3168,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5089 Dziedziczna paraplegia spastyczna (HSP) - dozlecenie. Analiza przesiewowa 25 genów met. NGS oraz analiza rozległych delecji i duplikacji w genach  SPAST i ATL1, met.MLPA - procedura uzupełniająca. 1650,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 20
5090 CADASIL - mózgowa arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią . Analiza sekwencji kodującej genu NOTCH3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2475,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5091 Neurodegeneracja z akumulacją żelaza (NBIA). Analiza sekwencji kodującej genów PANK2, WDR45, PLA2G6, C19orf12, FTL i CP z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2860,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5092 Neuropatie dziedziczne.Analiza sekwencji kodującej ponad 80 genów (panel autorski, obejmujący CMT), met. NGS, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) 3960,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni + Zgoda pacjenta na badanie egzomowe(WES) - Genomed 70
5093 Otępienie czołowo-skroniowe (FTD). Analiza sekwencji kodującej 11 genów z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 3168,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5094 Dziecięca padaczka napadów nieświadomości (CAE). Analiza sekwencji kodującej 6 genów związanych z występowaniem CAE: GABRG2, GABRA1, SLC2A1, JRK, GABRB3 i CACNA1H, met. NGS 2640,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5095 Zespół Dravet. Analiza sekwencji kodującej 7 genów: SCN1A, GABRG2, SCN2A, SCN9A, GABRA1, PCDH19 i STXBP1 związanych z występowaniem choroby, met. NGS 2860,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5096 Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych padaczki, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) 3960,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni + Zgoda pacjenta na badanie egzomowe(WES) - Genomed 70
5098 Stwardnienie guzowate. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów TSC1 i TSC2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2750,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5099 Stwardnienie zanikowe boczne (ALS). Analiza sekwencji kodującej 24 genów związanych z występowaniem ALS, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 3168,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5100 Choroba Refsuma. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów PEX7 i PHYH z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2750,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5101 Choroby mitochondrialne. Analiza sekwencji genomu mitochondrialnego z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 1100,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5102 Dystrofia siatkówki. Analiza przesiewowa sekw. kodującej p. 200 genów z wykorzystaniem sekwencjonowania NGS, wyk. na podst. bad. pełnoeksomowego (WES) 3960,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni + Zgoda pacjenta na badanie egzomowe(WES) - Genomed 70
5103 Zespół Alagille. Analiza sekwencji kodującej genów JAG1 i NOTCH2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2750,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5104 Zespół Alporta. Analiza sekwencji kodującej genów COL4A3, COL4A4 i COL4A5 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2750,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5105 Zespół Marfana. Analiza sekwencji kodującej genu FBN1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2475,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5106 Wrodzona łamliwość kości/ Osteogenesis imperfecta. Analiza sekwencji kodującej genów COL1A1 i COL1A2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2750,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5107 Zespół Klippel-Feila. Analiza sekwencji kodującej genów GDF6, GDF3 i MEOX1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2750,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5108 Zespół Rubinsteina-Taybiego. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu CREBBP i EP300 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2750,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5109 Choroby nerwowo-mięśniowe. Analiza sekwencji kodującej ponad 400 genów z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS, na podstawie badania pełnoeksomowego(WES). 3960,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni + Zgoda pacjenta na badanie egzomowe(WES) - Genomed 70
5110 Dystonia wrażliwa na dopaminę, Zespół Segawy. Analiza sekwencji kodującej genów GCH1 i TH z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2750,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5111 Leukodystrofia metachromatyczna. Analiza sekwencji kodującej genów ARSA i PSAP związanych z występowaniem MLD, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2750,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5112 Niedobór surfaktantu. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów SFTPB, SFTPC i ABCA3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2750,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5113 Zespół Sotosa. Analiza sekwencji kodującej genu NSD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2420,00 Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni 40
5281 Zespół Peutz-Jeghersa. Analiza sekwencji kodującej genu STK11, met. NGS 2200,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5282 Zespół Li-Fraumeni. Analiza całej sekwencji kodującej genu TP53, met. NGS 2200,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5283 Dziedziczne guzy chromochłonne (paraganglioma/pheochromocytoma). Analiza sekwencji kodującej genów MAX, NF1, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, TMEM127 i VHL, met. NGS 2860,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5284 Dziedziczny rak trzustki. Analiza sekwencji kodującej genów BRCA1, BRCA2, APC, CDKN2A, TP53, STK11, , MLH1, MSH2, BMPR1A, SMAD4, PALB2 i ATM, met. NGS 2860,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5285 Dziedziczny rak płuca. Analiza sekwencji kodującej genów TP53, EGFR, CDKN2A i BRCA2, met. NGS 2750,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5286 Dziedziczny rak trzonu macicy (endometrium). Analiza sekwencji kodującej genów TP53, PTEN, STK11, MLH1, MSH2, MSH6 i PMS2, met. NGS 2750,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5287 Dziedziczny rak nerki. Analiza sekwencji kodującej genów FH, VHL, FLCN, MET, TSC1, TSC2, PTEN, BAP1, SDHB, SDHC, SDHD, MLH1, MSH2, MSH6 i PMS2, met. NGS 2860,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5288 Dziedziczny rak jajnika. Analiza sekwencji kodującej genów BRCA1, BRCA2, TP53, STK11, PALB2, BARD1, BRIP1, RAD51C, RAD51D, MLH, MSH2, MSH6 i PMS2, met. NGS 2860,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5289 Schwannomatoza. Analiza sekwencji kodującej genów LZTR1, SMARCB1 i NF2, met. NGS 2750,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5290 Dziedziczne nowotwory układu krwiotwórczego (białaczki). Analiza sekwencji kodującej genów 26 genów, met. NGS 3080,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5291 Panel badań przesiewowych dla osób z rodzin ryzyka lub osób chorych na nowotwór piersi.Aanaliza sekwencji kodującej 93 genów met. NGS w materiale nowotworowym 3300,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni do uzgodnienia
5292 Nagły zgon sercowy. Analiza sekwencji 20 genów, związanych z predyspozycją do zaburzeń rytmu serca, arytmogennej kardiomiopatii, rozwoju tętniaków, met. NGS 2860,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5293 Kardiomiopatia przerostowa,  rozstrzeniowa oraz kardiomiopatia z niescalenia mięśnia lewej komory (LVNC). Analiza sekwencji kodującej 78 genów met.NGS na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). 3960,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 70
5294 Choroba Stargardta, typ 1. Analiza sekwencji kodującej genu ABCA4, z uwzględnieniem obecności wariantów strukturalnych i intronowych, met. NGS 2640,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5295 Dystrofia siatkówki, panel podstawowy. Analiza sekwencji 27 genów met. NGS z analizą wariantów strukturalnych 2915,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5296 Dystrofia siatkówki i rogówki. Analiza przesiewowa w obrębie 300 genów związanych z chorobami degeneracyjnymi narządu wzroku, met. NGS 3300,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 60
5297 Ceroidolipofuscynoza. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) 3960,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 70
5298 Dziedziczna paraplegia spastyczna. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej 33 genów met. NGS wraz z analizą rozległych delecji i duplikacji w genach SPAST i ATL1 met. MLPA 3300,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5299 Choroba Fabry'ego. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu GLA, met. NGS 2420,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5300 Cukrzyca insulinoniezależna dorosłych i cukrzyca typu II. Analiza sekwencji 22 genów predysponujących do rozwoju choroby. 2860,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5301 Cukrzyce typu MODY. Analiza sekwencji kodującej  genów ABCC8, APPL1, BLK, CEL, GCK, GLUD1, HADH, HNF1A, HNF1B, HNF4A, INS, KCNJ11, KLF11, NEUROD1, PAX4, PDX1, powiązanych z objawami choroby, met. NGS 2860,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5302 Wrodzone zaburzenia metabolizmu. Analiza sekwencji kodującej 27 genów związanych z występowaniem hiperamonemii, w tym zaburzeń cyklu mocznikowego met. NGS 2860,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5303 Kraniosynostozy. Analiza przesiewowa 57 genów odpowiedzialnych za objawy kliniczne, do zastosowania w badaniach prenatalnych i postnatalnych, met. NGS 2970,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5304 Krzywice fosfatemiczne. Analiza sekwencji kodującej 16 genów powiązanych z objawami choroby, met. NGS 2860,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5305 Zespół Ehlersa-Danlosa i choroby tkanki łącznej. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej około 60 genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, met. NGS 3410,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5306 Artrogrypoza. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) 3960,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 70
5059 Zespół hiper-IgE, zespół Hioba. Analiza sekwencji kodującej genów DOCK8, SPINK5, STAT3, TYK2, powiązanych z chorobą o dominujacym i recesywnym trybie dziedziczenia, met. NGS 2750,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5307 Niedobory odporności, w tym SCID. Analiza sekwencji kodującej 26 genów związanych z objawami choroby, met. NGS 3080,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5308 Wrodzone niedobory odporności, deficyty immunologiczne. Analiza sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, met. NGS na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) 3960,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 70
5309 Zespół Retta. Analiza sekwencji kodującej genów MECP2, CDKL5, GNB1, UBE3A i FOXG1, met. NGS 2640,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5310 Rzekoma niedoczynność przytarczyc, zespół Albright (PHP) - typ 1a i 1c. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu GNAS, met. NGS 2475,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5311 RASopatie. Analiza sekwencji kodującej 14 genów: BRAF, CBL, HRAS, KRAS, MAP2K1, MAP2K2, NF1, NRAS, PTPN11, RAF1, RIT1, SOS1, SOS2, SPRED1 oraz wariantu c.4A>G w genie SHOC2, met. NGS 2750,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5312 Genodermatozy. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów związanych z występowaniem objawów klinicznych, met. NGS wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) 3960,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 70
5313 Przedwczesne wygasanie funkcji jajników (POF). Analiza sekwencji kodującej 27 genów w przypadku podejrzenia pierwotnej niewydolności jajników lub wczesnego wyczerpania rezerwy jajnikowej, met. NGS 3080,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5314 Nawracające poronienia i niepowodzenia rozrodu, z uwzględnieniem trombofilii. Analiza sekwencji kodującej  9 genów oraz wariantów ryzyka w genach F5, F2 i ANXA5, met. NGS 2860,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5315 Zespół policystycznych jajników. Analiza sekwencji kodującej 7 genów: CYP11A1, FSHR, GDF9, GNRH1, KISS1, , LHCGR, TACR3  powiązanych z objawami choroby, met. NGS 2860,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5316 Hipogonadyzm hipogonadotropowy. Analiza sekwencji kodującej 32 genów powiązanych z objawami przedwczesnego lub opóźnionego dojrzewania płciowego, met. NGS 3190,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5317 Niepłodność męska. Analiza sekwencji kodującej  11 genów: AR, AURKC, CATSPER1, CFTR, DPY19L2, FSHB, FSHR, LHB, LHCGR, NR5A1, SRY powiązanych z ryzykiem niepłodności meskiej, met. NGS 2860,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5318 Zaburzenia rozwoju i różnicowania płci. Analiza sekwencji 19 genów do zastosowania w badaniach prenatalnych i postnatalnych, met. NGS 2750,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
5319 Diagnostyczna analiza tzw. eksomu klinicznego - ok.6700 genów z zakresem analizy zależnym od rozpoznania klinicznego, met. NGS 3740,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 60
5320 Reanaliza danych, uzyskanych uprzednio w badaniu "Diagnostyczna analiza tzw. eksomu klinicznego"-badanie dozlecane 1320,00 Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni 40
Badania materiału poronnego
3856 Badanie materiału z poronienia - badanie aneuploidii chromosomowych(X,Y,13,18,21,16,15,22)  met. QF-PCR 935,00 1-2 kosmki trofoblastu w pojemniku z solą fizjologiczną + 2-7 ml Krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)+ zlecenie badania materiału z poronienia + ZGODA 21
5003 Weryfikacja jakości materiału poronnego 110,00 Materiał poronny w jałowym pojemniku stabilny do 72h temp. 2-8C NIE ZAMRAŻAĆ 4
3816 Określenie płci płodu, met. PCR 385,00 Materiał poronny  Bloczek parafinowy  temp. 2-8C do 96h. Do badania automatycznie dorejestrowuje się badanie 5003 Weryfikacja materiału poronnego w kwocie 100 zł Matriał poronny 12 dni        Bloczek parafinowy 24 dni
4899 Badanie materiału z poronienia metodą mikromacierzy (aCGH) 1859,00 Materiał poronny w jałowym pojemniku stabilny do 96h temp. 2-8C NIE ZAMRAŻAĆ 5 tyg
4898 Panel wirusowy w materiale poronnym: wirus cytomegalii HCMV, wirus opryszczki HSV I/II  met. PCR 253,00 Materiał poronny w jałowym pojemniku stabilny do 96h temp. 2-8C NIE ZAMRAŻAĆ wyniki wydawane wraz z materiałem genetycznym
3866 Polimorfizm w genie CYP1A2 - metabolizm kofeiny - badanie genetyczne 231,00 krew EDTA(kolor korka fioletowy) Nie wolno otwierać próbówki - materiał powinien trafić na pracownie w próbówce pierwotnej  + ZGODA 10
INNE (  badania objęte  VAT)
1702 Badanie epidemiologiczne - badanie skażenia mikrobiologicznego powierzchni  44,00  inny materiał 3 do 7
1770 Sporal A (1 krążek) 40,00 krążek 10
1771 Sporal A (2 krążki) 80,00 krążek 10
1772 Sporal A (3 krążki) 120,00 krążek 10
1773 Sporal S (1 krążek) 40,00 krążek 10
1774 Sporal S (2 krążki) 80,00 krążek 10
1775 Sporal S (3 krążki) 120,00 krążek 10
1776 Sporal S (4 krążki) 160,00 krążek 10
1780 Badanie jałowości materiału (min. 20 płytek) 44,00 płytka odciskowa 10
1785 Badanie jałowości powietrza 44,00 płytka odciskowa 10
1790 Wskaźnik biologiczny (1 ampułka) 40,00 Ampułka 5
3698 Wskaźnik biologiczny STEAM para  80,00 Ampułka 5
BADANIE OJCOSTWA I POKREWIEŃSTWA
900 Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby  660,00 Gotowy zestaw do pobrania (zamówić w magazynie) 10
901 Test DNA na ojcostwo  i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne - dodatkowa osoba  215,00 Gotowy zestaw do pobrania (zamówić w magazynie) 10
902 Test DNA na ojcostwo  i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby  880,00 Gotowy zestaw do pobrania (zamówić w magazynie) 10
5019 Test DNA pokrewieństwo w linii żeńskiej, chromosom X, 2 osoby 2233,00 Gotowy zestaw do pobrania (zamówić w magazynie) 10
5020 Test DNA pokrewieństwa w linii męskiej,  chromosom Y, 2 osoby 770,00 Gotowy zestaw do pobrania (zamówić w magazynie) 10
5253 Prywatny test DNA na ojcostwo z protokolarnym pobraniem i omówieniem sprawozdania z badania, 3 osoby 1309,00 Gotowy zestaw do pobrania (zamówić w magazynie) 10
5254 Prywatny test DNA na ojcostwo z protokolarnym pobraniem i omówieniem sprawozdania z badania, dodatkowa osoba 215,00 Gotowy zestaw do pobrania (zamówić w magazynie) 10
BADANIE OJCOSTWA I POKREWIEŃSTWA DO CELÓW SĄDOWYCH
903 Test DNA na ojcostwo dla celów sądowych  24 markery genetyczne, 3 osoby 1375,00 Gotowy zestaw do pobrania (zamówić w magazynie) 14
5021 Test DNA na ojcostwo dla celów sądowych dodatkowa osoba  330,00 Gotowy zestaw do pobrania (zamówić w magazynie) 14
5022 Test DNA pokrewieństwa w linii męskiej dla celów sądowych,  chromosom Y, 2 osoby 1111,00 Gotowy zestaw do pobrania (zamówić w magazynie) 14
MIKROBIOLOGIA
Badania bakteriologiczne
1100 Mocz posiew (bad. bakteriologiczne) 33,00 jałowy pojemnik 3 do 7
1000 Wymaz z gardła/migdałków w kierunku Streptococcus pyogenes i paciorkowców beta-hemolizujących grupy A,C i G (bad.bakter.) 33,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1001 Wymaz z nosa (bad.bakter.) 33,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1002 Wymaz z nosogardzieli (bad.bakter.) 33,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1003 Wymaz z jamy ustnej (bad.bakter.) 33,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1004 Wymaz z języka (bad.bakter.) 33,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1005 Wymaz z dziąseł (bad.bakter.) 33,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1006 Wymaz z zębodołu (bad.bakter.) 33,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1008 Wymaz z migdałków (bad.bakter.) 33,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1009 Wymaz z krtani (bad.bakter.) 33,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1010 Wymaz z ucha prawego (bad.bakter.) 33,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1011 Wymaz z ucha lewego (bad.bakter.) 33,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1014 Wymaz z worka spojówkowego oka prawego (bad.bakter.) 33,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1015 Wymaz z worka spojówkowego oka lewego (bad.bakter.) 33,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1020 Wymaz ze zmian skórnych (bad.bakter.) 33,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1021 Wymaz z pępka (bad.bakter.) 33,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1022 Wymaz z rany (bad.bakter.) 33,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1023 Wymaz z rany beztlenowo (bad.bakter.) 49,50 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1024 Wymaz z czyraków (bad.bakter.) 38,50 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1025 Wymaz z owrzodzenia (bad.bakter.) 38,50 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1026 Wymaz z owrzodzenia beztlenowo (bad.bakter.) 49,50 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1031 Posiew beztlenowy z ropnia (bad.bakter.) 49,50 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1032 Posiew z odleżyny (bad.bakter.) 46,50 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1033 Wymaz ze skóry (badanie przesiewowe) 33,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1034 Wymaz z pachwiny (bad.bakter.) 33,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1041 Wymaz z cewki moczowej   (bad.bakter.) 38,50 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1042 Wymaz spod napletka (bad.bakter.) 36,50 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1043 Wymaz z warg sromowych (bad.bakter.) 38,50 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1045 Wymaz z pochwy (bad.bakter.) 38,50 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1700 Wymaz z pochwy (bakteriologia i mykologia) 75,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1047 Wymaz z kanału szyjki macicy  (bad.bakter.) 38,50 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1050 Wymaz z prącia (bad.bakter.) 38,50 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1051 Wymaz z okolic odbytu (bad.bakter.) 33,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1052 Wymaz z odbytu (bad.bakter.) 33,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1104 Aspirat z oskrzeli (bad.bakter.) 33,00 aspirat 3 do 10
1110 Nasienie (bad. bakteriologiczne) 36,50 jałowy pojemnik 3 do 10
1112 Płyn mózgowo- rdzeniowy posiew 49,50 jałowy pojemnik 3 do 10
1115 Punktat 49,50 Punktat w jałowym pojemniku (do2h) lub w podłożu transportowym 5 do 7
1118 Żółć (bad.bakter.) 49,50 wymaz na podłożu transportowym/jałowy pojemnik 5 do 7
1124 Wydzielina z piersi (bad.bakter.) 33,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1127 Krew pediatryczna posiew 49,50 krew (butelka na posiew krwi) 3 do 10
1128 Krew posiew 49,50 krew żylna (butelka na posiew krwi) 3 do 10
1129 Krew posiew beztlenowy 49,50 krew żylna (butelka na posiew krwi) 3 do 10
1130 Ropa posiew tlenowy 44,00 wymaz na podłożu transportowym 5 do 10
1131 Ropa posiew beztlenowy 49,50 wymaz na podłożu transportowym 5 do 10
1132 Płyn z jamy ciała posiew (bad. bakteriologiczne) 49,50 wymaz na podłożu transportowym/jałowy pojemnik 3 do 10
1133 Płyn z jamy ciała posiew beztlenowy (bad. bakteriologiczne) 49,50 wymaz na podłożu transportowym/jałowy pojemnik 3 do 10
1138 Płyn z jamy otrzewnej posiew (bad. bakteriologiczne) 49,50 wymaz na podłożu transportowym/jałowy pojemnik 3 do 10
1139 Płyn z jamy otrzewnej posiew beztlenowy (bad. bakteriologiczne) 49,50 wymaz na podłożu transportowym/jałowy pojemnik 3 do 10
1144 Płyn z jam ciała posiew na podłożu z inhibitorem 63,00 butelka na posiew krwi do 10
1145 Płyn z jam ciała posiew beztlenowy na podłożu z inhibitorem 63,00 butelka na posiew krwi do 10
1157 Żółć posiew beztlenowy 36,50 wymaz/butelka na posiew krwii 3 do 10
1150 Wydzielina z gruczołu krokowego 31,00 pojemnik jałowy lub wymaz 3 do 10
1159 Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL beztlenowo 49,50 popłuczyny 3 do 10
1201 Inny materiał posiew beztlenowy 49,50 wymaz na podłożu transportowym lub punktat w podłożu 7 do 10
1258 Wymaz z odbytu w kierunku Salmonella/Shigella 44,00 wymaz do 7
1265 Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae 35,50 wymaz 3 do 10
1266 Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica 33,00 materiał mikrobiologiczny do 10
1267 Posiew w kierunku Propionibacterium acnes 35,50 materiał mikrobiologiczny do 10
1280 Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum 66,00 wymaz w bulionie transportowym 3 do 10
1281 Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum 57,50 wymaz w bulionie transportowym 3 do 10
1279 Badanie nasienia w kierunku Mycoplasma hominis i Ureoplasma spp. (bad. Mikrob.) 49,50 Nasienie (jak najszybciej przenieść do ampułki roztworu Mycoplasma R1) temp. 2-8C do 48h 3
1285 Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria Gonorrhoae (GNC) 49,50 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1286 Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria Gonorrhoae (GNC) 49,50 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1310 Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) 38,50 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1311 Wymaz z przedsionka pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) 42,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1312 Wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)   <badanie obejmuje dwie wymazówki> 42,00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1350 Wymaz na nosicielstwo MRSA 34,50 wymaz 3 do 10
1351 Wymaz na nosicielstwo MRSA i MSSA 44,00 wymaz 3 do 10
1354 Wymaz na nosicielstwo patogenów alarmowych 55,00 wymaz 3 do 10
1359 VRE- gen oporności Van A, Van B met. Real Time PCR 341,00 wymaz z odbytu na głębokości 1 cm 7
1603 Streptococcus pneumoniae, antygen w moczu 82,50 jałowy pojemnik 4
3561 Meningititis test jak. 55,00 PMR 1
1725 Wymaz z rany tlenowo i beztlenowo 66,00 wymaz 7 do 10
1750 Posiew końcówki cewnika moczowego 33,00 materiał mikrobiologiczny 3 do 7
1751 Wymaz z okolicy wenflonu 33,00 wymaz 3 do 7
1752 Wymaz z rurki intubacyjnej 33,00 wymaz 7 do 10
1754 Wymaz z rurki tracheotomijnej 33,00 wymaz 7 do 10
1762 Seton z ucha prawego 33,00 seton 3 do 7
1763 Seton z ucha lewego 33,00 seton 3 do 7
1783 Dren posiew 33,00 wymaz 3 do 7
1248 Wymaz z gardła w kierunku antygenu Streptococcus pyogenes 38,50 wymaz na wymazówkę Dakron lub puritan 1
945 Badanie histologiczne (1 kostka) 33,00 Tkanka + specjalne zlecenie 14
4122 Konsultacja histopatologiczna 38,50 inny  
3807 Konsultacja Specjalistyczna (patomorfolog) 22,00 inny  
1357 Badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy typu: KPC, MBL, OXA-48 104,50 Wymaz z odbytu, materiał istotny klinicznie 5
11062 WCMP- Akantameboza, zapalenie rogówki, płyn oczny/ wymaz z rogówki/ soczewki kontaktowe/ posiew 198,00 płyn oczny/wymaz z rogówki/ soczewki kontaktowe/posiew 10
3666 Cytologia nieginekologiczna met. LBC 110,00 materiał biologiczny - Zestaw pobraniowy:
Probówka wirówkowa typu FALCON 50 ml oraz Pojemnik PP 60ml na płyny ustrojowe
12
3682 Cytologia płynów z jam ciała 33,00 płyn z jam ciała 14
3683 Barwienie immunohistochemiczne ( 1 odczyn) 132,00 Tkanka  16
1910 Antybiogram 0,00 inny 0
1940 Oznaczenie MIC antybiotyku 1 0,00 inny 3
Badania mykologiczne
2100 Mocz posiew (bad. mykologiczne) 36,50 jałowy pojemnik 6 do 10
2000 Wymaz z gardła/migdałków (bad.mykol) 36,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2001 Wymaz z nosa (bad. Mykol.) 36,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2002 Wymaz z nosogardzieli (bad. Mykol.) 36,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2003 Wymaz z jamy ustnej (bad. Mykol.) 36,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2004 Wymaz z języka (bad. Mykol.) 36,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2005 Wymaz z dziąseł (bad. Mykol.) 36,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2006 Wymaz z zębodołu (bad. Mykol.) 36,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2009 Wymaz z krtani (bad. Mykol.) 36,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2010 Wymaz z ucha prawego (bad. Mykol.) 36,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2011 Wymaz z ucha lewego (bad. Mykol.) 36,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2014 Wymaz z worka spojówkowego oka prawego (bad. Mykol.) 36,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2015 Wymaz z worka spojówkowego oka lewego (bad. Mykol.) 36,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2020 Wymaz ze zmian skórnych (bad. Mykol.) 36,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2022 Wymaz z rany (bad. Mykol.) 36,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2024 Wymaz z czyraków (bad. Mykol.) 36,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2025 Wymaz z owrzodzenia (bad. Mykol.) 36,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2033 Wymaz ze skóry (badanie przesiewowe) 36,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2040 Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. Mykol.) 38,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2041 Wymaz z cewki moczowej   (bad. Mykol.) 38,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2042 Wymaz spod napletka (bad. Mykol.) 38,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2043 Wymaz z warg sromowych (bad. Mykol.) 38,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2045 Wymaz z pochwy (bad. Mykol.) 38,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2047 Wymaz z kanału szyjki macicy   (bad. Mykol.) 38,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2050 Wymaz z prącia (bad. Mykol.) 38,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2051 Wymaz z okolic odbytu (bad. Mykol.) 38,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2052 Wymaz z odbytu (bad. Mykol.) 38,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2103 Plwocina posiew (bad. Mykol.) 36,50 jałowy pojemnik 6 do 10
2110 Nasienie (bad. mykologiczne) 38,50 jałowy pojemnik 6 do 10
2126 Pokarm z piersi prawej (bad. Mykol.) 36,50 wymaz/jałowy pojemnik 6 do 10
2127 Pokarm z piersi lewej (bad. Mykol.) 36,50 wymaz/jałowy pojemnik 6 do 10
2128 Krew posiew (bad. Mykol.) 49,50 butelka na posiew krwi 6 do 10
2130 Ropa posiew tlenowy (bad. Mykol.) 49,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2250 Posiew kału w kierunku grzybów pleśniowych 38,50 wymaz na podłożu transportowym 6 do 10
2700 Nużyca, demodekoza 33,00 rzęsa, ewentualnie dodatkowo wymaz bez podłoża do 6
2500 Paznokcie rak 46,50 zeskrobiny do 5 tyg.
2501 Paznokcie stóp 46,50 zeskrobiny do 5 tyg.
2502 Naskórek dłoni 46,50 zeskrobiny do 5 tyg.
2503 Naskórek stóp 46,50 zeskrobiny do 5 tyg.
2504 Skóra gładka 46,50 zeskrobiny do 5 tyg.
2505 Skóra owłosiona głowy 46,50 zeskrobiny do 5 tyg.
2506 Włosy 46,50 włosy do 5 tyg.
2910 Mykogram 0,00 inny 12
GRUŹLICA
W przypadku dodatniego wyniku badania konieczne jest dorejestrowanie ETAPÓW badania
  POSIEWY      
1400 Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. konwencjonalną  71,50 materiał biologiczny 8 tyg.
1401 Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną  110,00 materiał biologiczny bez plwociny 8 tyg.
1402 Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną (krew) 170,50 krew żylna - podłoże Bactec Myco/F Lytic Medium 8 tyg.
  PREPARATY      
1405 Preparat AFB met. Fluorescencyjną 77,00 materiał biologiczny, bez moczu 3
  IDENTYFIKACJE (etapy)      
1410 Identyfikacja Mycobacterium sp. met. immunochromatograficzną (ETAP) 88,00 materiał biologiczny 3
1411 Identyfikacja Mycobacterium sp. test niacynowy (ETAP) 33,00 materiał biologiczny 3
1412 Kwalifikacja szczepów atypowych (MOTT) do grup Runyona      (ETAP) 66,00 materiał biologiczny 3
  LEKOWRAŻLIWOŚĆ      
472 Mycobacterium tuberculosis complex (DNA), z określ. wrażliwości na rifampicynę, met. Real Time-PCR 385,00 materiał biologiczny 10
1420 etap/ 1453 badanie Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Middlebrooka (SM, INH,EMB, RMP, PZA) (ETAP)  209,00 materiał biologiczny 10
1421 etap/1454 badanie Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Lowenstein-Jensena (SM, INH, EMB, RMP) (ETAP) 209,00 materiał biologiczny 10
1422 etap/1455 badanie Lekowrażliwość rozszerzona na podłożu Lowenstein-Jensena (OFL, CS, CAP, ETA)  (ETAP) 297,00 materiał biologiczny 10
1424 etap/1456 badanie Lekowrażliwość na wysokie stężenie streptomycyny, na podłożu Middlebrooka  (ETAP) 132,00 materiał biologiczny 10
1425 etap /1457 badanie Lekowrażliwość na wysokie stężenie izoniazydu na podłożu Middlebrooka  (ETAP) 132,00 materiał biologiczny 10
1426 etap/1458 badanie Lekowrażliwość na PZA na podłożu Middlebrooka (ETAP) 88,00 materiał biologiczny 10
  TESTY WYDZIELANIA INTERFERONU GAMMA      
1327 Quantiferon TB, test IGRA 330,00 zestaw 4 probówek (szara, zielona, żółta i fioletowa) zamawiany w laboratorium 10
1335 Test T-SPOT TB 231,00 krew pełna heparynowa (kolor korka zielony) (temp. Pokojowa, oznaczyć jako CITO) 6
  BADANIA GENETYCZNE I BADANIA ZLECANE DO BADAŃ GENETYCZNYCH      
470 Gruźlica, badanie genetyczne, met. PCR 385,00 materiał biologiczny do 10
1324 Test wrażliwości na leki podstawowe (SM,INH,RMP,EMB) 132,00 materiał biologiczny  10 tyg.
INNE
  Badanie w trybie CITO plus 50%  ceny badania   0
3605 Usługa – pobranie materiału 10,00   0
3611 Usługa – pobranie materiału u dzieci 10,00    
3606 Usługa - pobranie materiału mikrobiologicznego 11,00   0
Do badań o kodzie 1702, 1770-1776, 1780, 1785, 3608, 3698 do ceny netto doliczane jest 23% podatku Vat zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r wraz z późniejszymi zmianami (art.43 ,Ust.1)            
kreacja
Czy wiesz że:
Czy wiesz, że jesli masz dużo wolnego czasu i chcesz wykorzystać go z pożytkiem dla innych możesz zgłosić się do nas. Poswięć go jako wolontariusz dla naszych podopiecznych.