poniedziałek, 16 grudnia 2019 r.
szukaj
Gabinet zabiegowy

W ofercie około 1000 badań

Badania laboratoryjne są wykonywane w laboratorium medycznym Diagnostyka

          Pobór materiału do badań od  8:00 do 11:00   ( od poniedziałku do piątku)

Badania ogólne krwi i moczu

Badania serologiczne: grupa krwi + RH + alloprzeciwciała odporności

Hormony: TSH,FT3,FT4,T3,T4,Estradiol, progesteron,testosteron,prolaktyna,BHCG, parathormon,androstendion,DHEA-S, LH,FSH i inne.

Autoimmunologia:  P/ciała p/jadrowe,  P/ciała kardiolipinowe, ANA profil, P/ciała dsDNA

P/ciała gliadynowe , osteokalcyna, kalcytonina

Koagulologia: APTT, INR, Fibrynogen, D-Dimery, Antytrombina III

 

Pasożyty: glista, lamblie, owsiki.

Biochemia: Cholesterol + frakcje,próby watrobowe,lipaza,amylaza,jonogram,krzywa cukrzycowa, Hba1C, Proteinogram, ASO,RF,CRP,USR,VDRL, Fosfotaza i inne.

Markery nowotworowe: CEA, Ca 125, Ca 15-3, Ca 19-9, TPS, AFP, PSA, PSA-wolny.

Choroby zakaźne: Borelia, CMV, Toxoplasma,Różyczka,Chlamydia,Mycoplasma,Odra

Grypa, Świnka, Mononukleoza, Helicobacter, Opryszczka i inne.    

    

Alergeny: IgE całkowite, Panel oddechowy, pokarmowy,pediatryczny i inne.

Badania w kierunku żółtaczki: HBS antygen, P/ciała anty HBS, P/ciała anty HCV i inne.

Leki, Narkotyki: Kwas walproinowy, kokaina, morfina, amfetamina i inne.

Bakteriologia: Posiew moczu, Wymazy z nosa,  z gardła, z rany, Posiew nasienia i inne.

 

Metale: Ołów, Miedź, Lit, Cynk.Badania pokrewieństwa, molekularne metodą PCR

 

 


 

 

 
Numer badania Nazwa podstawowa badania Cena Materiał do badania Wynik (dni robocze).Dni mają charakter orientacyjny, mogą ulegać zmianie.
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
1 Mocz - badanie ogólne 9.50 mocz 1
2 OB 6.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) lub cytrynian (kolor korka czarny- lab. Bytom, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Tarnowskie Góry) 1
3 Morfologia krwi (pełna , 25 parametrów) 9.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 1
4 Morfologia krwi (podstawowa, 18 parametrów) 9.50 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 1
71 Morfologia CBC (8 parametrów) 7.50 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 1
84 Morfologia krwi (pełna) z parametrami retikulocytarnymi (32 parametry) 20.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 1
89 Morfologia krwi włośniczkowa 9.00 krew włośniczkowa EDTA (kolor korka różowy) 1
5 Rozmaz krwi (manualnie) 10.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 1
85 Retikulocyty 11.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 1
86 Płytki krwi (manualnie) 11.00 krew polokaina (kolor korka pomarańczowy)/krew EDTA (kolor korka fioletowy) 1
585 Leukocytoza 5.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 1
6 PT (INR) 9.00 osocze cytrynian (kolor korka jasnoniebieski) 1
7 APTT 8.50 osocze cytrynian (kolor korka jasnoniebieski) 1
8 Fibrynogen 13.00 osocze cytrynian (kolor korka jasnoniebieski) 1
9 D-dimer, ilościowo 40.00 osocze cytrynian (kolor korka jasnoniebieski) 1
222 Czas trombinowy 9.00 osocze cytrynian (kolor korka jasnoniebieski) odwirować do 2 godz., zamrozić 5
10 Glukoza 7.00 osocze fluorek sodu (kolor korka szary) 1
11 Elektrolity (Na, K) 18.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
3646 Elektrolity (Na, K, Cl) 22.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
12 Sód 9.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
13 Potas 9.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
14 Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 29.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
15 Cholesterol całkowity 6.50 surowica (kolor korka czerwony) 1
16 Cholesterol HDL 6.50 surowica (kolor korka czerwony) 1
17 Cholesterol LDL met. bezpośrednią 11.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
18 Trójglicerydy (TG) 6.50 surowica (kolor korka czerwony) 1
19 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) 28.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
20 ALT 7.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
21 AST 7.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
22 Fosfataza zasadowa (ALP) 7.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
23 Bilirubina całkowita 7.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
24 Bilirubina związana (bezpośrednia) 9.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
25 Bilirubina wolna (pośrednia) 11.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
26 GGTP 7.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
27 Cholinoesteraza 12.00 surowica (kolor korka czerwony) 2
28 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 9.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
3582 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) w płynie z jam ciała 8.00 płyn z jam ciała 1
30 Lipaza 15.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
31 Amylaza 8.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
3581 Amylaza w płynie z jam ciała 7.50 płyn z jam ciała 1
32 Mocznik 7.50 surowica (kolor korka czerwony) 1
33 Kreatynina 8.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
34 Klirens kreatyniny 11.00 surowica (kolor korka czerwony) + mocz DZM 1
35 Cystatyna C 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
36 Kwas moczowy 7.50 surowica (kolor korka czerwony) 1
37 Białko całkowite 7.50 surowica (kolor korka czerwony) 1
942 Białko w PMR 13.00 PMR 1
38 Albumina 10.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
928 Albumina w płynie z jam ciała 20.00 płyn z jam ciała 3
3571 Albumina w PMR 30.00 PMR 1
39 Proteinogram 22.00 surowica (kolor korka czerwony) 3
40 Żelazo 8.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
41 Ferrytyna 35.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
42 Wapń całkowity 7.50 surowica (kolor korka czerwony) 1
43 Wapń zjonizowany 10.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
3412 Wapń zjonizowany met. ISE 10.00 surowica (kolor korka czerwony) LAB. BYTOM heparyna litowa (kolor korka zielony) 1
44 Chlorki 10.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
45 Fosfor nieorganiczny 7.50 surowica (kolor korka czerwony) 1
46 Magnez 8.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
244 Mukoproteiny 15.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
565 Hemoglobina wolna we krwi 16.00 surowica (kolor korka czerwony) 2
950 Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) 16.00 surowica (kolor korka czerwony) /osocze fluorek sodu (kolor korka szary) 1
951 Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) 21.00 surowica (kolor korka czerwony) /osocze fluorek sodu (kolor korka szary) 1
952 Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g, 1h) 16.00 surowica (kolor korka czerwony) /osocze fluorek sodu (kolor korka szary) 1
953 Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) 16.00 surowica (kolor korka czerwony) /osocze fluorek sodu (kolor korka szary) 1
954 Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) 16.00 surowica (kolor korka czerwony) /osocze fluorek sodu (kolor korka szary) 1
955 Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) 21.00 surowica (kolor korka czerwony) /osocze fluorek sodu (kolor korka szary) 1
956 Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h) 16.00 surowica (kolor korka czerwony) /osocze fluorek sodu (kolor korka szary) 1
958 OGTT w ciąży obciążenie 75g glukozy (0, 1, 2 h) 21.00 osocze fluorek sodu (kolor korka szary) 1
966 Test obiążenia laktozą 25.00 osocze fluorek sodu (kolor korka szary) 1
3702 Próba tymolowa 10.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
592 Mielogram 100.00 szpik kostny 10
3919 Omega Test 340.00 Krew pełna włośniczkowa pobrana na bibułę 20
3256 Krioglobuliny 6.00 surowica (kolor korka czerwony) 2
BADANIA KAŁU
48 Adenowirusy w kale 25.00 kał 1
49 Rotawirusy w kale 25.00 kał 1
50 Kał - badanie ogólne (barwa, konsystencja, woń, odczyn, krew w kale, krople tłuszczu, ziarna skrobi, komórki roślinne, kał pasożyty, włókna mięsne) 25.00 kał 3
3756 Kał - badanie ogólne + ciała redukujące (barwa, konsystencja, woń, odczyn, ciała redukujące, kryształy kwasów tłuszczowych, tłuszcze obojętne, ziarna skrobi, komórki roślinne, włókna mięsne) 25.00 kał (do 24 h w temp. 2-8˚C, później zamrozić) do 5
58 Kał - rota i adenowirusy 45.00 kał 1
51 Kał - resztki pokarmowe 12.00 kał 1
52 Kał - pasożyty (1 ozn.) 15.00 kał 1
3234 Kał pasożyty - Parasept SF (1 ozn.) - metoda dekantacji przy użyciu probówki o specjalnej budowie 20.00 kał pobrany z trzech miejsc 1
53 Owsiki (wymaz parazytologiczny) 11.00 celofan + szkiełko/wymaz 1
54 Kał - G. lamblia met. ELISA 30.00 kał 1
583 Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, antygen w kale met. immunochromatograficzną 30.00 kał (do 24 h w temp. 2-8˚C, później zamrozić) 4
55 Kał - krew utajona (bez diety) 22.00 kał 1
56 Kał - krew utajona (z zachowaniem diety) 22.00 kał 1
57 Kał - nosicielstwo Salmonella/Shigella (3 ozn.) 125.00 kał - wymaz na podłożu transportowym + zlecenie, pon.-śr. 10
10005 Kał - nosicielstwo SS ( 2 próbka do badania 57) 0.00 kał - wymaz na podłożu transportowym+ zlecenie, pon.-śr. 0
10006 Kał - nosicielstwo SS ( 3bpróbka do badania 57) 0.00 kał - wymaz na podłożu transportowym+ zlecenie, pon.-śr. 0
59 Kał - norowirusy 80.00 kał w jałowym pojemniku 4
3194 Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale 55.00 kał ( >6h zamrozić) 3
582 Elastaza trzustkowa w kale 160.00 kał 14
584 Kalprotektyna w kale met. ELISA 160.00 kał (pon-czw) max do 72 h od pobrania, 2-8 st.C 18
589 M2-PK w kale met. ELISA ( oznaczenie stężenia dimerycznej formy izoenzymu kinazy pirogronianowej) 195.00 kał (pon-śr) max do 24 h od pobrania 15
590 Laktoferyna w kale met. ELISA 160.00 kał (pon-śr) max do 24 h od pobrania 36
1101 Kał posiew (bad.bakter.) 42.00 kał - wymaz na podłożu transportowym do 7
2101 Kał posiew (bad. mykol.) 42.00 kał - wymaz na podłożu transportowym do 7
1252 Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (bad. bakter.) 70.00 kał- wymaz na podłożu transportowym do 7
1254 Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli ( EPEC) 42.00 kał - wymaz na podłożu transportowym 7
1256 Posiew kału w kierunku Campylobacter 130.00 kał 5
1260 Campylobacter antygen w kale 55.00 kał (pojemnik jałowy) 3
1262 Toksyna Shiga w kale 90.00 kał  
1270 Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale 120.00 kał 3
1273 Clostridium difficille- toksyna B, toksyna binarna, obecność szczepu hiperepidemicznego (DNA) met. Real Time-PCR 350.00 kał (pojemnik jałowy)- materiał zamroxić w tem -20˚C 7
3235 Kał, hodowla w kierunku nicieni 75.00 kał/pon-śr/ (pobierane tylko w wybranych PP) 14
3236 Kał - pasożyty tropikalne 170.00 kał/pon-śr/ 6 tyg.
3237 Rodzaj pasożyta w materiale biologicznym 90.00 plwocina, skóra, kał, mocz/pon-śr./ 14
3217 Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP) 70.00 kał (do 24 h w temp. 2-8˚C) pon-śr 14
3239 Kryptosporydioza (Cryptosporidium spp.) oocyty w kale 50.00 kał/pon-śr/ 14
3232 KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału (Escherichia coli, Escherichia coli biovare, Proteus spp., Pseudomonas spp., inne bakterie proteolityczne z rodziny Enterobacteriaceae (w skład której wchodzą: Klebsiella spp, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp.), Enterococcus spp., Bifidobacterium spp., Bacteroides spp., Lactobacillus spp., Lactobacillus spp. wytwarzający nadtlenek wodoru, Clostridium spp., ogólna liczba bakterii; grzyby drożdżopodobne oraz pleśnie) 400.00 kał (pojemnik min. 150ml) (przechowywać w temp. 8-20˚C) pon-śr 14
3221 KyberKompakt PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału- (Escherichia coli, Escherichia coli biovare, Proteus spp., Pseudomonas spp., inne bakterie proteolityczne z rodziny Enterobacteriaceae (w skład której wchodzą: Klebsiella spp, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp.), Enterococcus spp., Bifidobacterium spp., Bacteroides spp., Lactobacillus spp., Lactobacillus spp. wytwarzający nadtlenek wodoru, Clostridium spp., ogólna liczba bakterii, Akkermansia muciniphila i Faecalibacterium prausnitzii; grzyby drożdżopodobne oraz pleśnie) 620.00 kał (pojemnik min. 150ml) (przechowywać w temp. 8-20˚C) pon-śr 20
3428 Profil aminokwasów 330.00 osocze heparyna litowa (kolor korka zielony) oraz PMR 1ml- po pobraniu zwirować i zamrozić. 21
3763 Zonulina w kale met. ELISA 350.00 kał 3 tyg.
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
60 hs CRP 18.00 surowica (kolor korka czerwony) 3
61 CRP,ilościowo 18.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
63 Prokalcytonina, ilościowo 80.00 surowica (kolor korka czerwony) (do 24h zamrozić po odwirowaniu) 10
64 Prokalcytonina, półilościowo 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 2
65 ASO, ilościowo 15.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
66 ASO, jakościowo 15.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
67 RF, ilościowo 15.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
68 RF, jakościowo 16.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
69 Odczyn Waalera-Rosego 15.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
70 anty-CCP 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 2
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
75 CK – kinaza kreatynowa 12.50 surowica (kolor korka czerwony) 1
76 CK-MB, aktywność 15.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
77 CK-MB, mass 30.00 surowica (kolor korka czerwony) do 2
74 hs Troponina I 35.00 surowica (kolor korka czerwony) / heparyna litowa (kolor korka zielony) do 2
79 hs Troponina T 35.00 surowica (kolor korka czerwony)/ heparyna litowa (kolor korka zielony- lab. Olkusz, Głubczyce) 1
80 Mioglobina 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
81 NT pro-BNP 120.00 surowica (kolor korka czerwony) 4
82 BNP 80.00 osocze EDTA (kolor korka fioletowy) mrożone 2
83 Homocysteina 51.00 surowica (kolor korka czerwony) 3
SEROLOGIA
90 Grupa krwi 35.00 EDTA (kolor korka różowy) opisana danymi pacjenta oraz datą i godziną pobrania+ zleceniedla BYTOM (kolor korka fioletowy) do 3
91 Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 ozn.) 62.00 EDTA (kolor korka różowy) opisana danymi pacjenta oraz datą i godziną pobrania+ zlecenie BYTOM (kolor korka fioletowy) 14
92 Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 ozn.) 40.00 EDTA (kolor korka różowy) opisana danymi pacjenta oraz datą i godziną pobrania+ zlecenie BYTOM (kolor korka fioletowy) 14
94 P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) 29.00 EDTA (kolor korka różowy) opisana danymi pacjenta oraz datą i godziną pobrania+ zlecenie BYTOM (kolor korka fioletowy) do 3
95 Bezpośredni test antyglobulinowy 25.00 EDTA (kolor korka różowy) opisana danymi pacjenta oraz datą i godziną pobrania+ zlecenie BYTOM (kolor korka fioletowy) do 3
992 Badanie konsultacyjne - badanie w celu oznaczenia grupy krwi i identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK w celu wydania ostatecznego wyniku 250.00 krew na EDTA (kolor korka fioletowy)+surowica (kolor korka czerwony) +cytrynian (kolor korka jasnoniebieski) 5
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
100 TSH 17.50 surowica (kolor korka czerwony) 1
101 FT4 17.50 surowica (kolor korka czerwony) 1
102 FT3 17.50 surowica (kolor korka czerwony) 1
103 T4 17.50 surowica (kolor korka czerwony) 1
104 T3 17.50 surowica (kolor korka czerwony) 1
105 anty-TPO 35.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
106 anty-TG 35.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
107 P/c. p. receptorom TSH (TRAb) 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
108 Tyreoglobulina 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
3345 Odwrotna trójodotyronina (rT3) 150.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
904 Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy - analiza 16 mutacji genu RET 550.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)/wymaz z policzka(pon.-śr) zgoda 14
109 TSI-immunoglobuliny stymulujące tarczycę 55.00 Probówka z aktywatorem wykrzepiania temp. 2-8 C powyżej 24h zamrozić 10
3449 Prealbumina 85.00 surowica (kolor korka czerwony) 4
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
110 FSH 23.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
111 LH 23.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
112 Estradiol 23.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
113 Progesteron 23.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
114 Prolaktyna 23.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
116 Beta-HCG 24.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
3341 HCG- wolna podjednostka Beta (Roche) 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
117 HCG wolna podjednostka beta 40.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
118 Estriol wolny 30.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
119 PAPP-A 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
3340 PAPP-A (Roche) 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
120 Prisca - raport 60.00 inny (wywiad) do 3
121 DHEA S04 30.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
122 DHEA 50.00 surowica (kolor korka czerwony) (zamrożona po odwirowaniu) do 7
123 Androstendion 40.00 surowica (kolor korka czerwony), powyżej 24h zamrozić 3
124 Testosteron 24.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
125 Testosteron wolny 45.00 surowica (kolor korka czerwony) , po 24 h zamrozić do 7
3342 Dihydrotestosteron (DHT) 120.00 surowica (kolor korka czerwony) , po 24 h zamrozić 34
126 SHBG 32.00 surowica (kolor korka czerwony) 3
127 17-hydroksyprogesteron 42.00 surowica (kolor korka czerwony) , po 24 h zamrozić do 5
130 Kariotyp, badanie cytogenetyczne 380.00 heparyna litowa (kolor korka zielony) + zlecenie+zgoda pacjenta/ pobieramy pon.-śr. 35
131 Cytologia ginekologiczna 30.00 wymaz cytologiczny do 7
132 Biocenoza pochwy 25.00 wymazówka bez podłoża + rozmaz na szkiełku 2
133 Seminogram – badanie ogólne nasienia 60.00 nasienie 1
136 Cytologia cienkowarstwowa (LBC) 85.00 fiolka BD Sure Path+ RC Brush na zamówienie 12
6030 LBC + HPV met. PCR 185.00 fiolka BD Sure Path+ RC Brush+gotowy zestaw 15
6031 LBC + Chlamydia Trachomatis met. PCR 175.00 fiolka BD Sure Path+ RC Brush+gotowy zestaw 15
6032 LBC + HPV met. PCR + Chlamydia Trachomatis met.PCR 275.00 fiolka BD Sure Path+ RC Brush+gotowy zestaw 15
137 AMH (Hormon anty Müllerowski) 150.00 surowica (kolor korka czerwony) do 8
3329 Inhibina A 180.00 surowica (kolor korka czerwony) (szybko odwirować) 25
138 Inhibina B 150.00 surowica (kolor korka czerwony) (zamrożona po odwirowaniu) do 14
139 Makroprolaktyna (BB – Prolaktyna) 100.00 surowica (kolor korka czerwony) do 9
3248 Profil limfocytarny podstawowy (T, B, CD3, CD4,CD8,Komórki NK, T pom., T supr.) 450.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)- dostarczyć na pracownię do 3 godz. od pobrania 7
3321 HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR) 100.00 surowica (kolor korka czerwony) do 6
3322 PAPP-A (KRYPTOR) 100.00 surowica (kolor korka czerwony) do 6
3323 Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF 100.00 inny (wywiad) do 6
3327 PlGF (łożyskowy ludzki czynnik wzrostu - oznacza się w celu oceny ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego (preeklampsji)) 150.00 surowica (kolor korka czerwony) , zamrozić do 8h 10
3338 PlGF (Kryptor) 300.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
3353 Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) 30.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
3835 Badanie polimorfizmu APA 1 w genie IGF 2 300.00 Krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (od pon do czwartku) pon-śr 22
3841

Zespół łamliwego chromosomu X - prescreening (badanie regionu zawierającego powtórzenia CGG w genie FMR1)

375.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)/+ zgoda 20
3900 Harmony Test ( przesiewowe badanie prenatalne w kierunku Trisomii 21, 18, 13, płeć, analiza XY) 2300.00 krew pełna (specjalny zestaw)+ procedura 14
3920 Harmony Test ( przesiewowe badanie prenatalne w kierunku Trisomii 21, 18, 13) 2300.00 krew pełna (specjalny zestaw)+ procedura 14
4058 Harmony Test (Trisomia 21, 18, 13, płeć, monosomia X) 2300.00 krew pełna (specjalny zestaw)+ procedura 14
3909 Krwinki płodowe (HbF+) ilościowo met. cytometrii przepływowej 410.00 krew pełna EDTA (2ml)+ specjalne skierowanie /pobierane tylko w PP Diagnostyki/ 7
3911 HPA-1, konflikt płytkowy, bad. przesiewowe 85.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) 14
3283 P/c. blokujące – test MLR 600.00 probówka na heparynę oraz probówka na skrzep (pobieranie tylko we wtorki na czczo o godz. 8) 14
3458 Ocena równowagi cytokin Th1/Th2 - test CBA 480.00 probówka na heparynę litową, sodową lub EDTA.Materiał nadaje się do badania w czasie 24 godzin od pobrania 10
3868 Polimorfizm 4g/5g w genie PAI-1 (SERPINE1) 180.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)/świadoma zgoda/po pobraniu należy niezwłocznie przesłać do laboratorium wraz z wkładami chłodzącymi. 12
DIAGNOSTYKA ANEMII
140 Transferyna 30.00 surowica (kolor korka czerwony) 3
141 Witamina B12 35.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
142 Kwas foliowy 31.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
143 Erytropoetyna 30.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
144 TIBC 8.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
145 UIBC 8.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
146 Rozpuszczalny receptor transferyny 70.00 surowica (kolor korka czerwony) (1ml) 10
3754 Kwas metylomalonowy (MMA) 270.00 surowica (kolor korka czerwony) mrożona 15
599 HbA2 180.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 9
3901 Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa w krwince czerwonej (G-6-PD) 330.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 18
3908 Elektroforeza hemoglobin 250.00 Pełna krew obwodowa EDTA(Przechowywać w temp. 2-8 °C) 18
3423 Izoformy transferyny 210.00 surowica (kolor korka czerwony) Po pobraniu max do 4h materiał odwirować, odciągnąć surowice i zamrozić 18
598 Hemoglobina płodowa w erytrocytach (HbF) 80.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 8
3904 Test Ema 300.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)temp 2-8 C stabilna do 48h NIE ZAMRAŻAĆ 7
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
150 Hemoglobina glikowana met. HPLC 35.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 3
151 Hemoglobina glikowana met. Immunoturb. HbA1c 27.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 1
152 Fruktozamina 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 18
153 Insulina 35.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
886 Insulina po obciążeniu (50g glukozy, 0,1,2) 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
887 Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 0,1,2) 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
890 Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 0,1) 58.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
154 C-peptyd 30.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
156 P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 100.00 surowica (kolor korka czerwony) Po pobraniu materiał odwirować i oddzielić surowicę od skrzepu 35
157 P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG, ilościowo 90.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
160 Parathormon (intact) 35.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
161 Kalcytonina 50.00 surowica (kolor korka czerwony) (zamrożona po odwirowaniu) 1
162 Osteokalcyna 50.00 oscze heparynowe (kolor korka zielony)/surowica (kolor korka czerwony) do 3
163 Fosfataza kwaśna 10.00 surowica (kolor korka czerwony) zakwaszona 2
164 Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 16.00 surowica (kolor korka czerwony) 3
165 C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
166 Pyrylinks D w moczu 75.00 mocz 3
167 Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 190.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
168 Witamina D3 metabolit 25(OH) 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 2
3697 PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I), marker tworzenia kości 110.00 surowica (kolor korka czerwony) 16
INNE HORMONY I METABOLITY
170 ACTH 40.00 osocze EDTA (kolor korka fioletowy) mrożone 2
171 Kortyzol 35.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
172 Kortyzol w DZM 35.00 mocz DZM 7
3355 Kortyzol – test stymulacji synacthenem 25.00 surowica (kolor korka czerwony) (osobne kody, godzina pobrania materiału na zleceniu) 1
3356 Kortyzol – test hamowania deksametazonem 30.00 surowica (kolor korka czerwony) (osobne kody, godzina pobrania materiału na zleceniu) 1
173 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 55.00 mocz DZM 60 ml + środek konserwujący 6 M HCL 7
174 17-ketosterydy w DZM 50.00 mocz DZM 60 ml + środek konserwujący 6 M HCL 7
175 Aldosteron 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
176 Aldosteron w DZM 60.00 mocz DZM 14
177 Aktywność reninowa osocza 80.00 osocze EDTA (kolor korka fioletowy) mrożone 14
188 Renina 45.00 Krew Pełna EDTA mrożone pobieranie w godzinach 7.00-10.00 należy odnotować godz. Pobrania i pozycje ciała 5
178 Enzym konwertujący angiotensynę 115.00 surowica (kolor korka czerwony) , po 24 h zamrozić 25
181 Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC 170.00 mocz DZM + HCl 10 ml 18
183 Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt)(metanefryny, normetanefryny i 3-metoksytyraminy) 160.00 20 ml DZM zakwaszona 6 N HCL ( 10 ml 6 N HCL / 1 L moczu) 5
189 Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. ELISA 120.00 mocz DZM + HCl 10 ml 18
184 Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM 65.00 mocz DZM + HCl 10 ml 7
185 Kwas wanilinomigdałowy (MHM) w DZM 60.00 mocz DZM + HCl 10 ml 7
186 Chromogranina A 100.00 surowica (kolor korka czerwony) oddzielić surowicę od skrzepu i natychmiast zamrozić 16
190 Hormon wzrostu 35.00 surowica (kolor korka czerwony) zamrożona 3
191 IGF-BP3 105.00 surowica (kolor korka czerwony) 17
192 IGF-1 60.00 surowica (kolor korka czerwony) , po 12h zamrozić do 6
193 Gastryna 60.00 surowica (kolor korka czerwony) , do 4h zamrozić 7
194 Leptyna 80.00 surowica (kolor korka czerwony) po 24 godz. zamrozić 14
195 Serotonina 60.00 surowica (kolor korka czerwony) , do 6 h zamrozić 18
196 Serotonina w DZM 60.00 mocz DZM + HCl 10 ml 18
3330 Adrenalina 80.00 osocze (EDTA) (kolor korka fioletowy),do 6h zamrozić 18
3331 Adrenalina w DZM 80.00 mocz DZM + HCl 10 ml 18
3332 Noradrenalina 100.00 osocze (EDTA) (kolor korka fioletowy), do 6h zamrozić 18
3333 Noradrenalina w DZM 80.00 mocz DZM + HCl 10 ml 18
3334 Metanefryna w DZM 80.00 mocz DZM + HCl 10 ml 18
3335 Normetanefryna w DZM 80.00 mocz DZM + HCl 10 ml 18
3336 Profil steroidowy w DZM 370.00 DZM+ skierowaniena profil steroidowy do 3 miesięcy
3350 Wazopresyna 250.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 3 szt. pobieranie pon., wt., krew po pobraniu odwirować, odciągnąć osocze, zamrozić 20
3380 Witamina A (retinol) 85.00 surowica (kolor korka czerwony) 15
3381 Witamina B1 (tiamina) 125.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 15
3382 Witamina B2 (ryboflawina) 125.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 15
3184 Witamina B3 (niacyna, kwas nikotynowy) 270.00 surowica (kolor korka czerwony) 15
3344 Witamina E w surowicy (tokoferol) 140.00 surowica (kolor korka czerwony) (nie zamrażać) 15
3346 Witamina C 150.00 surowica (kolor korka czerwony) /heparyna litowa (kolor korka zielony) (powyżej 24h zamrozić surowicę lub osocze )próbkę owinąć folią aluminiową 18
3383 Witamina B5 (kwas pantotenowy) 185.00 surowica (kolor korka czerwony) 15
3384 Witamina B6 (pirydoksyna) 125.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 15
3385 Witamina H (biotyna) 125.00 surowica (kolor korka czerwony) 15
3386 Witamina K1 125.00 surowica (kolor korka czerwony) 3 ml Po pobraniu materiał odwirować i oddzielić surowicę od skrzepu 15
3347 Beta karoten 150.00 surowica (kolor korka czerwony)/ odwirować i oddzielić surowicę/ UNIKAĆ NASŁONECZNIENIA (PRÓBKĘ OWINĄĆ FOLIĄ ALUMINIOWĄ) 21
3426 Kwas homogentyzynowy (HGA) w DZM 250.00 mocz DZM + HCl 10 ml 16
3722 Amyloid A 150.00 krew pełna na skrzep(kolor korka czerwony) do 11
3723 Alfa-2 makroglobulina 70.00 surowica (kolor korka czerwony) do 11
3753 Koenzym Q10 (Ubichinon) 155.00 surowica (kolor korka czerwony) /pobieramy pon.-śr. 30
3349 Glukagon 190.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy).Materiał musi do 1 godz. zostać odwirowany i zamrożony.Pobieranie w laboratorium 19
3895 Histamina 230.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy lub osocze heparynowe (kolor korka zielony) 21
3894 Diaminooksydaza (DAO) aktywność 230.00 surowica (kolor korka czerwony) Po pobraniu materiał odwirować i oddzielić surowicę od skrzepu 21
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
198 ROMA 125.00 surowica (kolor korka czerwony) 2
199 HE 4 90.00 surowica (kolor korka czerwony) 2
200 PSA całkowity 26.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
201 PSA wolny 35.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
3700 PSA panel (PSA, fPSA, wskaźnik fPSA/PSA) 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
203 Fosfataza kwaśna sterczowa 12.00 surowica (kolor korka czerwony) zakwaszona 2
204 CEA 35.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
205 AFP 27.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
206 CA 125 40.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
207 CA 15-3 40.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
208 CA 19-9 40.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
209 TPS 55.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
210 SCC Ag 90.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
211 Cyfra 21-1 65.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
212 CA 72-4 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
213 Beta-2-mikroglobulina 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
214 Beta-2-mikroglobulina w moczu 65.00 mocz (2ml) pon-śr 10
215 BRCA 1 met. PCR 350.00 wymaz z policzka (aplikator do pobierania wymazów firmy HAGMED) lub krew EDTA (kolor korka fioletowy) (pon.śr), zgoda 17
896 BRCA 2 met. PCR 320.00 wymaz z policzka (aplikator do pobierania wymazów firmy HAGMED) lub krew EDTA (kolor korka fioletowy) (pon.śr), zgoda 17
893 PALB 2 met.PCR 280.00 wymaz z policzka (aplikator do pobierania wymazów firmy HAGMED) lub krew EDTA (kolor korka fioletowy) (pon.śr), zgoda 17
3857 Pakiet BRCA1, BRCA2 met. PCR 450.00 wymaz z policzka (aplikator do pobierania wymazów firmy HAGMED) lub krew EDTA (kolor korka fioletowy) (pon.śr), zgoda 17
3858 Pakiet BRCA1, BRCA2, PALB2 met. PCR 600.00 wymaz z policzka (aplikator do pobierania wymazów firmy HAGMED) lub krew EDTA (kolor korka fioletowy) (pon.śr), zgoda 17
3776 BRCA-NGS-badanie mutacji germinalnych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w DNA z krwi obwodowej 1800.00 3-4 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy) powyżej 48h zamrozić , + zgoda 34
3775 BRCA-NGS-badanie mutacji germinalnych i somatycznych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w materiale nowotworowym 1900.00 3-4 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy) powyżej 48h zamrozić , Dołaczyć rozpoznanie histopatologiczne, Specjalne skierownie + zgoda 34
895 CHECK 2 met. PCR 200.00 2 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy) lub wymaz z policzka (pon.-śr.), zgoda 18
3935 Nowotwory u mężczyzn - panel podstawowy (BRCA1, BRCA2, HOXB13, CHEK2, NBN) 950.00 3-4 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy) , + zgoda 25
3936 Nowotwory u kobiet - panel podstawowy (BRCA1, BRCA2, PALB2,CHEK2, NBN) 950.00 3-4 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy) , + zgoda 25
3927 Nowotwory u mężczyzn - panel rozszerzony (BRCA1, BRCA2, HOXB13, CHEK2, NBN,CDKN2) 1150.00 3-4 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy) , + zgoda 25
3928 Nowotwory u kobiet - panel rozszerzony (BRCA1, BRCA2, PALB2,CHEK2, NBN, CDKN2) 1150.00 3-4 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy) , + zgoda 25
217 Panel przeciwciał onko- i anty-neuronalnych met. IIF, Immunoblot (onkoneuronalne i antyneuronalne) 170.00 surowica (kolor korka czerwony) 22
218 S100 (czerniak złośliwy) 110.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
219 NSE (neuroswoista enolaza) 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
3337 Kwas homowanilinowy 170.00 Pojemnik na mocz ze środkiem konserwującym – 10-15 ml 6 M HCL. 22
3343 Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 25
3818 Septyna 9 (diagnostyka raka jelita grubego i odbytnicy – nieinwazyjna alternatywa dla kolonoskopii) 650.00 Probówka CPDA (2 szt. po 9 ml) 16
3898 TPA - Tkankowy antygen polipeptydowy 130.00 surowica (kolor korka czerwony) (godznia pobrania 7-10 rano, na czczo) do 62 dni
3899 PCA w moczu (diagnostyka raka prostaty, ocena agresywności nowotworu) 2050.00 Specjalna procedura pobrania materiału, pojemnik na mocz plus 2 probówki z zestawu Progensa PCA3/ tylko pon. I wt. Zgoda do 30
3672 RAS - badanie mutacji w genach RAS (KRAS i NRAS) 740.00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3764 BRAF V600 - badanie mutacji V600 genu BRAF 480.00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3766 ALK-FISCH - badanie rearanżacji genu ALK 600.00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3767 EGFRmut - badanie mutacji genu EGFR 500.00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3769 KIT - badanie mutacji genu KIT 500.00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3774 BRAF - badanie mutacji w eksonie 15 genu BRAF 250.00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3777 CZEK2 - badanie mutacji w genie CHEK2 320.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej 48h zamrozić + zgoda 36
3778 IDH - badanie mutacji genów IDH1 i IDH2 350.00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3779 KRAS - badanie mutacji w genie KRAS 420.00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3780 MGMT - badanie metylacji promotora genu TERT 600.00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3781 MSI - badanie niestabilności mikrosatelitarnej DNA 600.00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3782 NRAS - badanie mutacji w genie NRAS 420.00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3783 PGGFRA - badanie mutacji genu PDGFRA w GIST 420.00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3784 PD-L1 - badanie ekspresji antygenu PD-L1 360.00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3786 ROS1-FISH - badanie rearanżacji genu ROS1 600.00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3787 TERT - badanie mutacji promotora genu TERT 250.00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3790 RAS/BRAF - badanie mutacji w genach RAS (KRAS i NRAS) oraz BRAF 900.00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3823 Her - 2 met FISH 700.00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3933 Badanie pojedyńczej mutacji BRCA1/2 - met. Sekwencjonowania 500.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej 48h zamrozić lub materiał nowotworowy w bloczku parafinowym. W celu weryfikacji rodzinnego obciążenia dostarczyć pozytywny wynik BRCA członka rodziny 18
3934 EGFR (ctDNA) - badanie mutacji EGFR w wolnokrążącym DNA (płynna biopsja) 800.00 10ml krew pełna, probówka do wolnokrążącego DNA w płynach ustrojowych np.: STRECK Cell-Free DNA BCT. Probówkę po pobraniu owinąć ręcznikiem papierowym lub folią bąbelkową i umieścić w styropianowym opakowaniu ochronnymStabilnośc do 48 h Nie zamrażać 18
4946 ALK - badanie mutacji metodą sekwencjonowania 600.00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym + rozpoznanie histopatologiczne 14
4948 MMR - badanie eksprecji antygenów MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 400.00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3773 1p/19q - badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH) 900.00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
3768 KIT/PDGFRA - badanie mutacji genu KIT i PDGFRA 800.00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 14
4947 HOXB13 - podstawowe badanie mutacji 240.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej 48h zamrozić + zgoda 26
4949 NBN - podstawowe badanie mutacji 240.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej 48h zamrozić + zgoda 26
4954 EGFR T790M (ctDNA) - badanie mutacji T790M EGFR w wolnokrążącym DNA (płynna biopsja) 840.00 10ml krew pełna, probówka do wolnokrążącego DNA w płynach ustrojowych np.: STRECK Cell-Free DNA BCT. Probówkę po pobraniu owinąć ręcznikiem papierowym lub folią bąbelkową i umieścić w styropianowym opakowaniu ochronnymStabilnośc do 48 h Nie zamrażać 9
4955 EGFRmut T790M - badanie mutacji T790M genu EGFR 490.00 Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne 9
4926 Wazoaktywny polipeptyd jelitowy (VIP) 340.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) 18
CHOROBY UKŁADU KRZEPNIĘCIA
3751 FibroTest badania 120.00 surowica (kolor korka czerwony) 2 probówki 6ml (odwirować do 2h) do 7
3751+3651 FibroTest badania + raport 570.00 surowica (kolor korka czerwony) 2 probówki 6ml (odwirować do 2h) do 7
3752 FibroMax badania 140.00 surowica (kolor korka czerwony) 2 probówki 6ml (odwirować do 2h) do 7
3752+3652 FibroMax badania + raport 715.00 surowica (kolor korka czerwony) 2 probówki 6ml (odwirować do 2h) do 7
224 Czynnik krzepnięcia II, aktywność 80.00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) – do 2h odwirować, zamrozić do 18
225 Czynnik krzepnięcia V, aktywność 80.00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) – do 2h odwirować, zamrozić do 18
226 Czynnik krzepnięcia VII, aktywność 80.00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) – do 2h odwirować, zamrozić do 18
227 Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność 80.00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) – do 2h odwirować, zamrozić do 18
228 Czynnik krzepnięcia IX, aktywność 80.00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) – do 2h odwirować, zamrozić do 18
229 Czynnik krzepnięcia X, aktywność 80.00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) – do 2h odwirować, zamrozić do 18
230 Czynnik krzepnięcia XI, aktywność 80.00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) – do 2h odwirować, zamrozić do 18
231 Czynnik krzepnięcia XII, aktywność 80.00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) – do 2h odwirować, zamrozić do 18
233 Czynnik von Willebranda, stężenie 80.00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) – do 2h odwirować, zamrozić 14
3373 Czynnik von Willebranda, aktywność 100.00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) – do 2h odwirować, zamrozić 14
235 Antytrombina III, aktywność 45.00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) – do 2h odwirować, zamrozić 2
237 Białko C, aktywność 80.00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) – do 2h odwirować, zamrozić do 10
238 Białko S wolne 80.00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) – do 2h odwirować, zamrozić 14
3371 Białko S, aktywność 120.00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) – do 4h odwirować, zamrozić 35
239 Czynnik V Leiden ( met.PCR) choroba zakrzepowo-zatorowa 220.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp 4-8C do 72H NIE ZAMRAŻAĆ 7
241 Termolabilny wariant MTHFR (C677T A1298C) 180.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy), zgoda do 15
240 Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) 250.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp 4-8C do 72H NIE ZAMRAŻAĆ 7
3368 Oporność na aktywne białko C 180.00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) 7
3820 Diagnostyka genetycznie uwarunkowanej policytemii, trombocytemii i mielofibrozy - Mutacja JAK2 V617F 280.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) pon-śr. 18
3821 Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 G-A genu protrombiny met. PCR) 350.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) Materiał przyjmowany tylko do czwartku, zgoda 14
3859 Nadkrzepliwość panel rozszerzony 550.00 krew EDTA(kolor korka fioletowy)+zgoda temp.2-10°C do 48 h NIE ZAMRAŻAC Wymaz (Puritan)+zgoda temp. 2-8°C do 14 dni 13
3854 Metaloproteinaza ADAMTS 13, aktywność 370.00 2 probówki na cytrynian (kolor korka jasnoniebieski), osocze mrożone, na czczo! 35
3855 Metaloproteinaza ADAMTS 13, przeciwciała 370.00 2 probówki na cytrynian (kolor korka jasnoniebieski), osocze mrożone, na czczo! 35
3929 Przeciwciała przeciwko kompleksowi heparyna-PF4(HIT II) 280.00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) opisana imieniem, nazwiskiem pacjenta, datą i godziną pobrania.Po pobraniu odwirować,odciągnąć, zamrozić 14
3930 MTHFR - badanie wariantów 677C>T i 1298A>C MTHFR met. Sekwencjonowania 260.00 krew pełna 3-4 ml (powyżej 48 godz. Zamrozić w -20ºC) pon-śr + zgoda 21
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
245 Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
246 IgG 20.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
247 IgM 20.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
248 IgA 20.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
3573 IgG w PMR 70.00 PMR 7
3830 IgD 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 36
249 Dopełniacz, składowa C-3c 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
250 Dopełniacz, składowa C-4 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
251 Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
252 Antygen HLA B27 met. PCR - jakościowo 150.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)- materiał przyjmowany tylko do czwartku, zgoda 10
253 Kompleksy immunologiczne (C1q) 50.00 surowica (kolor korka czerwony) , do 6h zamrozić 10
254 Alfa-1-antytrypsyna 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
3870 Deficyt alfa 1-antytrypsyny, mutacje w genie SEPRINA1 (AAT) 300.00 3-4 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy) 4-6C po 48h zamrozić + zgoda 18
256 Alfa-1-kwaśna glikoproteina (orozomukoid) 25.00 surowica (kolor korka czerwony) 6
257 Ceruloplazmina 40.00 surowica (kolor korka czerwony) 3
258 Haptoglobina 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
259 C1 inhibitor, aktywność 115.00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) 21
260 C1 inhibitor, stężenie 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 15
261 Łańcuchy lekkie kappa 90.00 surowica (kolor korka czerwony) 12
262 Łańcuchy lekkie kappa w moczu 90.00 mocz 12
263 Łańcuchy lekkie lambda 90.00 surowica (kolor korka czerwony) 12
264 Łańcuchy lekkie lambda w moczu 90.00 mocz 12
3250 Stosunek wolnych lekkich łańcuchów kappa/lambda 190.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
3258 Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy 110.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
3259 Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
265 Białko Bence'a Jonesa w DZM 5.00 mocz-DZM 1
266 Immunfiksacja (A,G,M,kap,lam) 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
267 Immunfiksacja (A,G,M,kap,lam) w DZM 120.00 mocz-DZM 14
268 Proteinogram białek w DZM 100.00 mocz-DZM 7
3572 Proteinogram białek w PMR 100.00 PMR 7
269 Wolne kwasy tłuszczowe 100.00 surowica (kolor korka czerwony) , zamrozić po odwirowaniu do 30
3425 Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA 350.00 surowica (kolor korka czerwony) (na czczo!), zamrozić do 5h 21
3461 Komórki NK (Natural Killers) 300.00 krew pełna EDTA(pon-śr) 7
274 Lipoproteiny, rozdział elektroforetyczny 150.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
273 Lipoproteina A 140.00 surowica (kolor korka czerwony) 16
576 Aldolaza 35.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
3091 Acetylocholinoesteraza krwinkowa (AChe) 140.00 Krew pełna na heparyne (kolor korka zielony Nie wirować nie odciągać 7
3241 IgG 1, podklasa 175.00 surowica (kolor korka czerwony) do 30
3242 IgG 2, podklasa 175.00 surowica (kolor korka czerwony) do 30
3243 IgG 3, podklasa 175.00 surowica (kolor korka czerwony) do 30
3244 IgG 4, podklasa 175.00 surowica (kolor korka czerwony) do 30
3245 IgG 1,2,3,4, zestaw podklas 400.00 surowica (kolor korka czerwony) do 30
BADANIA Z MOCZU
275 Białko w DZM 6.00 mocz DZM 1
276 Glukoza w DZM 6.00 mocz DZM 1
277 Wapń w DZM 10.00 mocz DZM (20-30 ml roztworu o stężeniu 6 mol/l kwasu HCL.) 1
278 Fosfor nieorganiczny w DZM 6.00 mocz DZM ( próbkę po zbiórce należy zakwasić kwasem solnym ph<3) 1
279 Magnez w DZM 6.00 mocz DZM 1
280 Mocznik w DZM 5.00 mocz DZM 1
281 Kreatynina w DZM 5.00 mocz DZM 1
282 Kwas moczowy w DZM 6.00 mocz DZM 1
283 Sód i potas w DZM 12.00 mocz DZM 1
284 Chlorki w DZM 14.00 mocz DZM 1
285 Białko w moczu 6.00 mocz 1
286 Glukoza i ketony w moczu, jakościowo 6.00 mocz 1
287 Wapń w moczu 6.00 mocz 1
288 Fosfor nieorganiczny w moczu 6.00 mocz 1
289 Magnez w moczu 6.00 mocz 1
290 Mocznik w moczu 6.00 mocz 1
291 Kreatynina w moczu 6.00 mocz 1
292 Kwas moczowy w moczu 6.00 mocz 1
293 Sód i potas w moczu 12.00 mocz 1
294 Chlorki w moczu 10.00 mocz 1
295 Amylaza w moczu 8.00 mocz 1
296 Albumina w DZM 22.00 mocz DZM 1
297 Liczba Addisa w DZM 10.00 mocz DZM 1
299 Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) 22.00 mocz 1
543 Osmolalność moczu 25.00 mocz 5
548 Szczawiany w DZM 85.00 DZM 14
549 Cytryniany w moczu/DZM 45.00 mocz/DZM 14
566 Hemoglobina wolna w moczu 15.00 mocz 2
948 Kamienie moczowe - analiza chemiczna 37.00 kamień nerkowy probówka 10 ml/ torebka strunowa z opisem "kamień" 7
3261 Jod, ilościowo 250.00 surowica (kolor korka czerwony) 18
3262 Jod, ilościowo 250.00 mocz DZM, niezakwaszony 18
3270 Albumina w moczu 20.00 mocz 1
3427 Cystyna w DZM, ilościowo 140.00 DZM, mocz zamrożony do 27
3661 Sód w DZM 10.00 DZM 1
3719 α1-mikroglobulina w moczu 90.00 mocz 5
3663 Potas w DZM 10.00 DZM 1
577 Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS 285.00 mocz (5-10 ml) po 2 godz. Zamrozić 15
539 Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo 90.00 Mocz - powyżej 24h zamrozić 3
WZW
300 HBs antygen 19.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
301 HBs przeciwciała 30.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
302 HBe antygen 34.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
303 HBe przeciwciała 34.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
304 HBc przeciwciała całkowite 40.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
305 HBc przeciwciała IgM 32.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
306 HBV met. PCR, ilościowo 450.00 krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym 12
307 HBV met. PCR, jakościowo 150.00 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA 7
309 HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę 420.00 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA 10
3170 HBV met. PCR, lekooporność entekawir 420.00 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA 10
3749 p/ciała anty-HDV (anty-delta) 500.00 surowica (kolor korka czerwony) 18
310 HCV przeciwciała 35.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
311 HCV met. PCR, ilościowo 350.00 krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym 7
312 HCV met. PCR, jakościowo 150.00 krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym 7
313 HCV met. PCR - genotypowanie 370.00 krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym temp. 2-8C powyżej 72h zamrozić 8
314 HCV przeciwciała, test potwierdzenia met. ImmunoBlot 150.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
317 HAV przeciwciała całkowite 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 6
318 HAV przeciwciała IgM 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 6
499 HBs antygen, test potwierdzenia 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
3534 HCV ilościowo + genotypowanie met. PCR 450.00 krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym temp. 2-8C powyżej 72h zamrozić 15
INFEKCJE , PASOŻYTY
320 HIV Ag/Ab (Combo) 38.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
321 Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2 250.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
322 HIV-1 met. PCR - ilościowo 440.00 osocze EDTA z żelem separującym- odwirowana temp. 2-8C powyżej 72h zamrozić 10
323 HIV-1 met. PCR - jakościowo 440.00 osocze EDTA z żelem separującym- odwirowana powyżej 72h zamrozić 10
324 HTLV I/II, przeciwciała 150.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
330 USR 8.50 surowica (kolor korka czerwony) 1
331 USR- testy potwierdzenia 130.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
332 FTA 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
333 FTA ABS IgG 50.00 surowica (kolor korka czerwony) do 12
334 FTA ABS IgM 50.00 surowica (kolor korka czerwony) do 12
335 TPHA 40.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
336 VDRL 11.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
337 FTA ABS 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
338 Kiła IgG/IgM (Treponema pallidum) 10.00 surowica (kolor korka czerwony) 4
3191 Kiła (Treponema pallidum), FTA w PMR 50.00 PMR 7
340 Toksoplasma gondii IgG 26.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
341 Toksoplasma gondii IgM 26.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
497 Toxoplasma gondi , przeciwciała IgG, IgM   50.00 surowica (kolor korka czerwony) 2
342 Toksoplasma gondii IgA 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 17
343 Toksoplasma gondii IgG, awidność 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
344 Toxoplasma gondii met. PCR, jakościowo 200.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy), Płyn owodniowy, PMR 10
3137 Toxoplasma gondii w PMR, met. PCR 380.00 PMR 1ml 9
348 Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgG matki i dziecka, met. Western Blot 385.00 surowica (kolor korka czerwony) matki oraz surowica dziecka lub surowica matki i płyn owodniowy 100 µl (probówka plastikowa na płyn owodniowy) pon-śr 14
349 Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgM matki i dziecka, met. Western Blot 385.00 surowica (kolor korka czerwony) matki oraz surowica dziecka lub surowica matki i płyn owodniowy 100 µl (probówka plastikowa na płyn owodniowy) pon-śr 14
359 Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgA matki i dziecka, met. Western Blot 385.00 surowica (kolor korka czerwony) matki oraz surowica dziecka lub surowica matki i płyn owodniowy 100 µl (probówka plastikowa na płyn owodniowy) pon-śr 14
345 Różyczka (Rubella virus) IgG 30.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
346 Różyczka (Rubella virus) IgM 30.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
347 Różyczka (Rubella virus) IgG awidność 155.00 surowica (kolor korka czerwony) 25
350 CMV (Cytomegalovirus) IgG 34.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
351 CMV (Cytomegalovirus) IgM 34.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
352 CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 6
353 CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo 440.00 krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym (pobrane probówki odwirować) temp 2-8C powyżej 72h zamrozić 7
354 CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo 200.00 Krew pełna pobrana na próbówkę EDTA żelem separującym -odwirowana 7
918 CMV IgG w PMR 100.00 PMR 15
919 CMV IgM w PMR 100.00 PMR 15
3180 CMV DNA w moczu met. PCR, jakościowo 105.00 mocz pobrany do jałowego pojemnika i przelany do podłoża płynno-transportowego multi-Collect Specimen Collection+ specjalne skierowanie 7
355 HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
356 HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
358 HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo 200.00 Krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym(po pobraniu odwirować), Wymazy należy pobierać za pomocą zestawu multi colect Abbot,PMR oraz płyny z jam ciała – jałowa probówka 12
913 HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR 147.00 PMR 15
914 HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR 147.00 PMR 15
4940 HHV6 Herpeswirus typu 6 wykrywanie DNA met. PCR jakościowo 170.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp 2-10 C Stabilna do 48h NIE ZAMRAŻAĆ 7
3173 EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM profil met. IIF 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
360 EBV (Epstein-Barr virus) IgG 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 4
361 EBV (Epstein-Barr virus) IgM 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 4
362 Mononukleoza zakaźna, jakościowo 21.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
363 EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo 450.00 Krew pełna pobrana na próbówkę EDTA żelem separującym -odwirowana 10
364 EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo 200.00 Krew pełna pobrana na próbówkę EDTA żelem separującym -odwirowana 10
365 EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
366 EBV EA (Epstein-Barr virus) IgG 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
3200 EBV(Epstein-Barr virus) IgG, awidność 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 9
367 Mycoplasma hominis - jakościowo PCR 160.00 Wymaz pobrany na podłoże płynne-transportowe multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 7
370 Mycoplasma pneumoniae IgG 32.00 surowica (kolor korka czerwony) 4
371 Mycoplasma pneumoniae IgM 32.00 surowica (kolor korka czerwony) 4
3142 Mycoplasma pneumoniae IgA 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
373 Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo 160.00 wymaz z gardła/popłuczyny oskrzelowe Podłoże płynne -transportowe Multi-Collect Speciman Collection Kit firmy Abbott 8
3209 Mycoplasna pneumonia IgM met. Immunochromatograficzną 50.00 surowica (kolor korka czerwony) lub krew EDTA (kolor korka fioletowy) 4
379 Mycoplasma genitalium met. PCR 160.00 Wymaz pobrany na podłoże płynne-transportowe multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 7
380 Chlamydia pneumoniae IgG 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 4
381 Chlamydia pneumoniae IgM 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 4
382 Chlamydia pneumoniae IgA 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
384 Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo 150.00 wymaz z gardła/popłuczyny oskrzelowe Podłoże płynne -transportowe Multi-Collect Speciman Collection Kit firmy Abbott 8
386 Chlamydia trachomatis IgG 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 4
387 Chlamydia trachomatis IgM 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 4
388 Chlamydia trachomatis IgA 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
3674 Chlamydia psittaci, przeciwciała klasy IgG, IgM 515.00 surowica (kolor korka czerwony) powyżej 48h zamrozić 5
389 Chlamydia trachomatis antygen met. IIF 50.00 wymaz na szkiełku z oczkiem 7
391 Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo 140.00 Wymazy pobrany na podłoże płynne-transportowe multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 7
1303 Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met.IIF 55.00 wymaz pobrany na szkiełko
mikroskopowe z zaznaczonym okienkiem
9
1304 Wymaz z cewki moczowej w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met.IIF 55.00 wymaz pobrany na szkiełko
mikroskopowe z zaznaczonym okienkiem
9
1305 Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met.IIF 55.00 wymaz pobrany na szkiełko
mikroskopowe z zaznaczonym okienkiem
9
392 Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) met.PCR, jakościowo 120.00 Wymazy pobrany na podłoże płynne-transportowe multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 12
393 U. urealyticum/U. parvum met. PCR, jakościowo 120.00 wymaz suchy typu PURITAN, Multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 10
397 HPV mRNA (Human papillomavirus) met. PCR 330.00 Podłoże płynne NORCHIP PreTect TM solution (zestaw NUCLEAGENA) 23
396 HPV DNA HR, 14 typów 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) 155.00 Podłoże płynne-transportowe Multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 7
3160 HPV DNA HR 12 typów, genotypowanie: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (Badanie dozlecane do badania 396) 145.00 Podłoże płynne-transportowe Cervi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 17
3207 HPV DNA 12 typów z genotypowaniem: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52 ,56, 58, 59, 66 145.00 Podłoże płynne-transportowe Cervi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 7
3161 HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 250.00 Podłoże płynne-transportowe Cervi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT do 17
3162 HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 195.00 Podłoże płynne-transportowe Cervi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT do 17
3164 HPV DNA 37 typów, genotypowanie 250.00 Podłoże płynne-transportowe Cobas PCR Collection Media 21
3196 P16 i Ki67 - ekspresja białek 300.00 Podłoże płynne BD SUREPATH firmy Becton Dickinson 10
398 Helicobacter pylori - test oddechowy 250.00 wydychane powietrze (2 woreczki) do 7
400 Helicobacter pylori IgG 34.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
401 Helicobacter pylori IgA 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
403 Helicobacter pylori IgM 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 12
402 Helicobacter pylori w kale 31.00 kał 1
405 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
406 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
407 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
3223 Krztusiec (Bordatella pertussis, Bordatella parapertussis), różnicowanie met. PCR, jakościowo 160.00 Wymaz z jamy nosowo-gardłowej, Popłuczyny oskrzelowe, plwocina Temp. 2-8C do 48h 10
409 Pneumocystis carinii IgG + IgM met. IIF 140.00 surowica (kolor korka czerwony) do 8
413 Pneumocystis jiroveci wymaz 20.00 wymaz na szkiełku 1
414 Grypa typ A IgG 110.00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne skierowanie 15
415 Grypa typ A IgM 110.00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne skierowanie 15
416 Grypa typ B IgG 110.00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne skierowanie 15
417 Grypa typ B IgM 110.00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne skierowanie 15
418 Paragrypa typ 1-3, IgG 100.00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne skierowanie 15
419 Paragrypa typ 1-3 IgM 100.00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne skierowanie 15
3198 Wirus ZIKA met. PCR, jakościowo 300.00 krew pełna EDTA (perłowy korek) 9
3199 Wirus ZIKA IgM i IgG met. ELISA 290.00 surowica (kolor korka czerwony) 16
420 Odra (Morbilli virus) IgG 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 17
421 Odra (Morbilli virus) IgM 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 17
422 Ospa (Varicella zoster virus) IgG 51.00 surowica (kolor korka czerwony) Po pobraniu niezwłocznie odwirować i odciągnąć surowicę. 7
423 Ospa (Varicella zoster virus) IgM 51.00 surowica (kolor korka czerwony) Po pobraniu niezwłocznie odwirować i odciągnąć surowicę. 7
424 Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 15
425 Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 15
427 Grypa typ A i B antygeny 50.00 wymaz- specjalny zestaw wymazówek 1
428 Grypa A, A/H1N1, B , typowanie metodą PCR 270.00 sucha wymazówka jałowa w probówce bez podłoża z czerwonym korkiem (opisana imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania)+ sól fizjologiczna 10
3201 Grypa A, B, RSV (RNA)-profil, met. RT-PCR 320.00 wymaówka z podłożem płynnym Xpert Viral (3ml z podłożem transportowym) 4
476 Tężec (Clostridium tetanii) IgG 160.00 surowica (kolor korka czerwony) 22
435 Bruceloza IgG 40.00 surowica (kolor korka czerwony) 16
436 Bruceloza IgM 40.00 surowica (kolor korka czerwony) 16
3175 Bruceloza odczyn aglutacyjny Wrighta (OA) 40.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
430 Borelioza IgG 35.00 surowica (kolor korka czerwony) 2
431 Borelioza IgM 35.00 surowica (kolor korka czerwony) 2
432 Borelioza IgG met. western-blot 105.00 surowica (kolor korka czerwony) do 7
433 Borelioza IgM met. western-blot 105.00 surowica (kolor korka czerwony) do 7
434 Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 150.00 2 probówki krew EDTA (kolor korka fioletowy) lub PMR 7
439 Panel infekcji odkleszczowych jakościowo met. Real Time PCR (Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum) 510.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (opisana probówka: imię, nazwisko, data pobrania) pon-śr 17
916 Borelioza IgG w PMR 75.00 PMR 7
917 Borelioza IgM w PMR 75.00 PMR 7
3574 Borelioza IgM w PMR met. western-blot 100.00 PMR+ surowica (kolor korka czerwony)pobrana w tym samym czasie 14
3575 Borelioza IgG w PMR met. western- blot 100.00 PMR+ surowica (kolor korka czerwony)pobrana w tym samym czasie 14
3576 Borelioza IgG wskaźnik PMR/surowica met. ELISA 100.00 surowica (kolor korka czerwony) +PMR 10
3141 Borelioza CD57 200.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy), pobieramy pon-środa 7
50150 Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo z kleszcza 170.00 kleszcz 14
3205 Borelia Burgdorferi - rozbicie krążących kompleksów immunologicznych western-blot 370.00 Surowica(kolor korka czerwony) (pon-śr ) surowice po pobraniu odwirować i odciągnąć powyżej 48h Zamrozić 8
3105 Borelioza IgM w kompleksach immunologicznych, met. ELISA 150.00 osocze ( probówka z żelem separującym) pon-śr 10
3103 Borelioza IgG w surowicy i PMR, met. Western Blot 185.00 surowica (kolor korka czerwony) i PMR 7
3104 Borelioza IgM w surowicy i PMR, met. Western Blot 185.00 surowica (kolor korka czerwony) i PMR 7
3106 Borelioza IgG w kompleksach immunologicznych, met. ELISA 150.00 osocze ( probówka z żelem separującym) pon-śr. 10
3213 Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia 120.00 surowica (kolor korka czerwony) 15
3107 Panel koinfekcji w boreliozie IgG ( B.microti, A.phagocytophilum,B.Henselae, B. Quintana,E. chaffeensis) met IIF 320.00 osocze ( probówka z żelem separującym)pon-śr. 14
3108 Panel koinfekcji w boreliozie (M.pneum. IgM/IgG, Ch.pneum. IgM/IgG, Y.enter.IgA/IgG) met ELISA i IIF 330.00 osocze ( probówka z żelem separującym)pon-śr. 14
3109 Panel koinfekcji w boreliozie met. ELISA, IIF (Bartoneloza IgG, Babeszjoza IgG, Anaplazmoza IgG, Jersinioza IgG, Chlamydioza IgG, Mykoplazmoza IgG i IgM) 500.00 surowica (kolor korka czerwony) 17
3110 Panel infekcji odkleszczowych (rozszerzony) met. PCR (Borrelia b., Babesia d., Bartonella h., Anaplasma p., Mycoplasma p., Toxoplasma g.) 900.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) pon-śr. 17
3212 Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B. Burgdoferi, A. phagocytophillum, E. chaffeensis, E. muris) met. PCR 180.00 kleszcz 16
3111 Panel koinfekcji w Boreliozie met. PCR, jakościowo (Babesia d., Bartonella h., Anaplasma p., Mycoplasma p.) 510.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) (pon-śr.) 17
3143 Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgM met. IIF 125.00 probówka z żelem separującym
(perłowy korek) pon-śr.
14
3144 Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgG met. IIF 125.00 probówka z żelem separującym
(perłowy korek) pon-śr.
14
3120 Bartoneloza (B.henselae, b.quintana) IgG met. IIF 150.00 surowica (kolor korka czerwony)pon-śr 10
3121 Bartoneloza (B.henselae, b.quintana) IgM met. IIF 150.00 surowica (kolor korka czerwony) pon-śr 10
449 Bartoneloza (B.henselae, b.quintana) IgM, IgG met. IIF 250.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
3136 Babesia divergens met. PCR, jakościowo 200.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)( pon-śr.) 12
3145 Babesia microti IgG met. IIF 150.00 osocze (probówka z żelem separującym)Probówka opisana imieniem nazwiskiem pacjenta, oraz datą pobrania. 14
3146 Babesia microti IgM met. IIF 150.00 osocze (probówka z żelem separującym)Probówka opisana imieniem nazwiskiem pacjenta, oraz datą pobrania. 14
438 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgM met. ELISA 120.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
3584 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgG met. ELISA 120.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
3562 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgG met. ELISA w PMR 185.00 PMR 17
440 Listerioza, jakościowo 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
1264 Wymaz w kierunku Listeria monocytogenes 35.00 wymaz 7
3139 Listeria monocytogenes, IgG met. IIF 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 26
448 Yersinia spp. IgG, IgM, IgA 169.00 surowica (kolor korka czerwony) 23
3148 Yersinia enterocolitica IgG, IgM, IgA met. ELISA 170.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
3151 Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
3152 Yersinia enterocolitica IgM met. Elisa 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
3153 Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
454 Salmonella spp.IgG,IgM,IgA (łącznie) 180.00 surowica (kolor korka czerwony) 17
459 Parvowirus B19, IgG i IgM met. ELISA 150.00 surowica (kolor korka czerwony) do 7
3171 Parvowirus B19, IgG met. ELISA 90.00 surowica (kolor korka czerwony) do 7
3172 Parvowirus B19, IgM met. ELISA 90.00 surowica (kolor korka czerwony) do 7
466 RSV (Respiratory syncytial virus) IgG met. IIF 35.00 surowica (kolor korka czerwony) 16
467 RSV (Respiratory syncytial virus) IgM met. IIF 35.00 surowica (kolor korka czerwony) 16
1249 RSV (Respiratory syncytial virus), antygen 40.00 popłuczyny, wymaz na suchej wymazówce do 10
464 Coxackie wirusy przeciwciała B1-B6 IgG, IgM 140.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
468 Coxsackie typ A i B IgG met. IFF 120.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
469 Coxsackie typ A i B IgM met. IFF 120.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
471 Mycobacterium tuberculosis jakościowo 30.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
480 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 4
339 Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot 285.00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 14
3206 Toksokaroza canis i cati IgG (ELISA) 150.00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie powyżej 72h zamrozić 14
3195 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG, awidność 300.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
3150 Przeciwciała przeciw gliście ludzkiej IgG 40.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
485 Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy 85.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
3210 Giardia lamblia IGA 68.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
698 Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
482 Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
483 Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot 300.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
487 Bąblownica (Echinococcus multilocularis), met Western Blot 285.00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 14
488 Cryptococcus neoformans - antygen krążący, jakościowo 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
484 Czerwonka pełzakowata (Ameboza) IgG 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
489 Candida- antygen krążący 150.00 surowica (kolor korka czerwony) / osocze EDTA (kolor korka fioletowy)/heparyna litowa(kolor korka zielony) do 10
3218 Candida spp. przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo 200.00 surowica (kolor korka czerwony) 17
496 Aspergillus-antygen krążący 180.00 surowica (kolor korka czerwony) 15
493 Aspergillus fumigatus IgG 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 20
494 Aspergillus fumigatus IgM 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 20
495 Aspergillus fumigatus IgA 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 20
876 Badania serologiczne w kierunku choroby "płuco farmera" 160.00 surowica (kolor korka czerwony) (na czczo) 23
879 Badania serologiczne w kierunku choroby " hodowców ptaków" 160.00 surowica (kolor korka czerwony) (na czczo) 23
920 Płyn mózgowo-rdzeniowy badanie ogólne (barwa, przejrzystość, odczyn Pandiego, białko, glukoza, cytoza, barwa po wirowaniu, przejrzystość po wirowaniu) 20.00 PMR 2
921 Płyn z jam ciała badanie ogólne 20.00 płyn z jam ciała 2
3130 Legionella pneumophila, antygen 200.00 mocz 10
3131 Legioneloza (Legionella pneumophila) IgG 180.00 surowica (kolor korka czerwony) 30
3132 Legioneloza (Legionella pneumophila) IgM 180.00 surowica (kolor korka czerwony) 30
3133 Legioneloza (Legionella pneumophila) IgA 180.00 surowica (kolor korka czerwony) 30
3134 Legioneloza (Legionella pneumophila) IgG, IgM, IgA 420.00 surowica (kolor korka czerwony) 30
3119 Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae) 350.00 wymaz suchy puritan (pon-śr.)/Multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT 12
3127 Panel infekcji urogenitalnych HPV, Ch.Trachomatis, M.genitalium, U.urealyticum/U.parvum 270.00 wymaz suchy typu PURITAN 14
3128 Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum, met. PCR 220.00 wymaz suchy typu PURITAN 14
3158 Panel infekcji urogenitalnych:Ch. Trachomatis, M. hominis, U. urealyticum/U.parvum 220.00 wymaz suchy typu PURITAN/ mocz pobrany na podłoże multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT. 14
4902 Panel infekcji urogenitalnych (Ch. Trachomatis, N. gonorrhoeae), met. PCR, jakościowo 140.00 wymaz/mocz, podłoże płynne transportowe Multi-Collect Specimen Collection Kit Abbot 10
3168 Hantawirus IgM met ELISA 80.00 surowica (kolor korka czerwony) do 14
3169 Hantawirus IgG met. ELISA 80.00 surowica (kolor korka czerwony) do 14
3174 Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA 220.00 surowica (kolor korka czerwony) (pon-czw.) 16
3176 Enterowirusy IgM met. IIF 120.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
3177 Enterowirusy IgG met. IIF 120.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
3202 Enterowirusy w PMR, met. Rt-PCR 380.00 PMR (pojemnik jałowy) 7
3750 HIV 1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe met. NAT 300.00 krew pełna EDTA 
(perłowy korek)
9
3761 Dyskryminacja patogenu HIV 1/2, HCV, HBV do badania przesiewowego met. NAT 370.00 krew pełna EDTA 
(perłowy korek)/ lub materiał zabezpieczony z badania 3750
14
3215 Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot 300.00 surowica (kolor korka czerwony) (pon-czw.) 14
3446 Interleukina 6 75.00 surowica (kolor korka czerwony) (powyżej 24h zamrozić) do 3
443 Leptospiroza 200.00 surowica (kolor korka czerwony)+zlecenie sanepid WROCŁAW 8
3211 Motylica wątrobowa( Fasciola hepatica) przeciwciała całkowite 280.00 surowica (kolor korka czerwony) 22
3203 Panel PNEUMO - TOTAL 25 (wykrywanie materiału genetycznego 25 patogenów dróg oddechowych) 820.00 sucha wymazówka 14
477 Panel TORCH 10 patogenów IgG 250.00 surowica (kolor korka czerwony) po pobraniu odwirować i surowice przenieśc do probówki plastikowej 10
461 Adenowirusy met. PCR, jakościowo 160.00 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA po 72h zamrozić / mocz (jałowy pojemnik powyżej 24h Zamrozić 8
5016 Adenowirus (ADV) met. PCR, ilościowo 160.00 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA po 72h zamrozić / mocz (jałowy pojemnik powyżej 24h Zamrozić 8
3192 Poliomawirus (JCV) we krwi met. PCR, ilościowo 210.00 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA temp 2-8 C powyżej 72h zamrozić 8
3193 Poliomawirus (JCV) w PMR met. PCR, ilościowo 210.00 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA temp 2-8 C powyżej 72h zamrozić 8
3182 Poliomawirus (BKV) met. PCR, ilościowo 210.00 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA temp 2-8 C powyżej 72h zamrozić 8
3183 Poliomawirus (BKV) w moczu met. PCR, ilościowo 210.00 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA temp 2-8 C powyżej 72h zamrozić 8
460 Parwowirus B19 met. PCR, ilościowo 200.00 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA temp 2-8 C powyżej 72h zamrozić 8
3188 Parwowirus B19 met. PCR, jakościowo 200.00 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA temp 2-8 C powyżej 72h zamrozić 8
462 Poliomawirus BK (BKV) met. PCR, jakościowo 160.00 Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA temp 2-8 C powyżej 72h zamrozić  
MEDYCYNA PODRÓŻY, PASOŻYTY
697 Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot 285.00 surowica (kolor korka czerwony) (pon-śr) 6 tyg.
3101 Babesia spp. Parazytemia, badanie mikroskopowe krwi 105.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)/pon-śr/ 14
3102 Filarioza, badanie mikroskopowe krwi 170.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)/pon-śr tylko w wybranych PP/ 14
3129 Malaria,jakościowo (ELISA) 45.00 krew pełna EDTA - pon-śr do 6
3155 Malaria (Plasmodium spp.) parazytemia, badanie mikroskopowe krwi 100.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)/pon-śr pobierane tylko w wybranych PP/ 6 tyg.
3156 Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA 185.00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 14
3157 Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG, met. ELISA 185.00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 14
3159 Schistosomoza IgG, met. Western Blot 285.00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 10
3165 Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met Western Blot 285.00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 14
3166 Gorączka Denga IgM, met. ELISA 180.00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 14
3167 Gorączka Denga IgG, met. ELISA 185.00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 14
3215 Leszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot 300.00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 14
3231 Pneumocystoza (Pneumocystis jiroveci), oocyty w plwocinie met. DIF 240.00 popłuczyny oskrzelowe, plwocina/pon-śr./ 14
3238 Pasożyty tropikalne w moczu 45.00 mocz - zbiórka moczu w godz. 10-14, cała objętość / pon-śr./ 6 tyg.
TOKSYKOLOGIA- LEKI
500 Lit, ilościowo 20.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
501 Karbamazepina (CBZ), ilościowo 40.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
502 Kwas walproinowy, ilościowo 40.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
4920 Lamotrygina w surowicy, ilościowo 115.00 surowica (kolor korka czerwony) 12
503 Fenytoina(DPH), ilościowo 63.00 surowica (kolor korka czerwony) 2
504 Fenobarbital, ilościowo 30.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
505 Digoksyna, ilościowo 40.00 surowica (kolor korka czerwony) , po 24h zamrozić 4
508 Paracetamol, ilościowo 40.00 surowica (kolor korka czerwony) 2
509 Salicylany, ilościowo 40.00 surowica (kolor korka czerwony) lub mocz 2
510 Teofilina, ilościowo 40.00 surowica (kolor korka czerwony) 2
511 Cyklosporyna A, ilościowo 120.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 10
512 Metotreksat, ilościowo 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 3
513 Takrolimus, ilościowo 120.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) 6
515 Amiodaron w surowicy 150.00 surowica (kolor korka czerwony), skierowanie 4
517 Wankomycyna 100.00 surowica (kolor korka czerwony) / heparyna litowa (kolor korka zielony) 7
518 Gentamycyna 45.00 surowica (kolor korka czerwony) /heparyna litowa (kolor korka zielony) 5
519 Sirolimus (Rapamycyna), ilościowo 250.00 krew pełna 10
3027 Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościowo 40.00 mocz 2
3364 Dabigatran, stężenie 250.00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) 5
3365 Rywaroksaban, stężenie 165.00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) 5
3372 Aktywność anty-Xa 150.00 osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) 7
3595 6-metylmerkaptopuryna i 6-tioguanina, ilościowo 240.00 4 ml krew EDTA(kolor korka fioletowy) Specjalne zlecenie 8
4919 Lewetyracetam w surowicy 310.00 surowica (kolor korka czerwony) 20
4921 Tioguanina we krwi, ilościowo 240.00 krew EDTA(kolor korka fioletowy) transport w temperaturze pokojowej. Dołaczyć wynik z morfologii najlepiej z dnia ponrania krwi. 6
506 Propafenon, ilościowo 250.00 surowica (kolor korka czerwony) temp. 2-8C powyżej 6h zamrozić + specjalne przygotowanie pacjenta 4
TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI
520 Panel narkotykowy w moczu, jakościowo (amfetamina, THC-marihuana, metaamfetamina, benzodiazepina, kanabionoidy, barbiturany, kokaina, morfina, ekstazy) 140.00 mocz 1
521 Amfetamina w moczu, jakościowo 30.00 mocz 1
522 Metaamfetamina w moczu, jakościowo 30.00 mocz 1
523 Ecstasy w moczu, jakościowo 30.00 mocz 1
525 Kokaina w moczu, jakościowo 30.00 mocz 1
527 Morfina w moczu, jakościowo 30.00 mocz 1
528 Kanabinoidy (THC/marihuana) w moczu, jakościowo 30.00 mocz 1
3065 Opiaty w moczu jakościowo 30.00 mocz 1
3076 Benzodiazepiny w moczu, jakościowo 30.00 mocz 1
3077 Barbiturany w moczu - jakościowo 30.00 mocz 1
TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE
530 Etanol, ilościowo 70.00 surowica (kolor korka czerwony) lub krew pełna heparyna (korek zielony) lub EDTA(korek fioletowy) 1 do 3
534 Glikol etylenowy w moczu, ilościowo 98.00 mocz 14
535 Fenol w moczu, ilościowo 70.00 mocz poranny po stwierdzeniu zatrucia lub DZM 14
3089 Profil alkoholowy (etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton) ilościowo 40.00 surowica (kolor korka czerwony) 4
3090 Profil alkoholowy w moczu (etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton) ilościowo 30.00 mocz 4
4200 Kwas mrówkowy we krwi 75.00 krew pełna (korek fioletowy), osocze, surowica (kolor korka czerwony), do 24 H, w temp. 4°C, jak najszybciej dostarczyć do laboratorium 3
4201 Kwas mrówkowy w moczu 75.00 mocz 20 ml., pojemnik opisany imieniem i nazwiskiem pacjenta, do 48 h w temp. 4°C, jak najszybciej dostarczyć do laboratorium 3
TOKSYKOLOGIA- METABOLITY I METALE
544 Karboksyhemoglobina ilościowo 50.00 krew pełna heparyna (kolor korka zielony) 2
545 Methemoglobina we krwi ilościowo 50.00 krew pełna heparyna (kolor korka zielony) 7
546 Mleczany, ilościowo 40.00 osocze fluorek sodu (kolor korka szary)/surowica (kolor korka czerwony)( IMP) badanie dostępne tylko w laboratoriach przy ul.Mikołowskiej 53a Katowice, ul. Markiefki 87 Katowice,ul. Wawel 15 Sosnowiec,ul. Żeromskiego Bytom, ul. Piłsudskiego 16 Tarnowskie Góry 1 do 3
551 Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach 45.00 krew pełna EDTA 7
567 Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 40.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
553 Kwas hipurowy w moczu 150.00 min 50ml moczu do 7
554 Cynk w moczu, ilościowo 45.00 probówka na mocz bez środka konserwującego - kolor korka żółty do 8
555 Cynk, ilościowo 40.00 Probówka do analizy pierwiastków śladowych z aktywatorem krzepnięcia - kolor korka granatowy z czerwonym paskiem do 10
556 Miedź, ilościowo 40.00 Probówka do analizy pierwiastków śladowych z aktywatorem krzepnięcia - kolor korka granatowy z czerwonym paskiem do 10
557 Miedź w DZM ilościowo 40.00 probówka na mocz bez środka konserwującego - kolor korka żółty do 10
558 Ołów we krwi, ilościowo 55.00 probówka DB do analizy pierwiastków śladowych z K2EDTA – kolor korka granatowy do 10
559 Ołów w moczu, ilościowo 50.00 probówka na mocz bez środka konserwującego - kolor korka żółty do 10
3264 Rtęć we krwi, ilościowo 150.00 krew pełna heparyna litowa (kolor korka zielony) /EDTA (kolor korka fioletowy) 30
560 Rtęć w moczu, ilościowo 70.00 mocz poranyy lub DZM (bez środków konserwujących) 30
561 Kadm we krwi 60.00 probówka DB do analizy pierwiastków śladowych z K2EDTA- kolor korka granatowy do 10
562 Kadm w moczu ilościowo 60.00 probówka na mocz z korkiem – 10 ml bez środka konserwującego- kolor korka: żółty do 10
572 Kwas delta-aminolewulinowy w moczu 35.00 mocz 20 ml w sreberku 14
573 Porfiryny całkowite w moczu 140.00 mocz 10
575 Koproporfiryna 45.00 mocz 40 ml w sreberku 14
3083 Chrom w moczu 160.00 mocz 30
3098 Chrom w surowicy 160.00 surowica (kolor korka czerwony) (odwirować i zamrozić) 30
3095 Selen, ilościowo 90.00 Krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) do 26
3099 Nikiel w osoczu 120.00 krew pełna heparyna (kolor korka zielony) 30
3378 Krzem 180.00 krew pełna EDTA 21
3905 Porfobilinogen w DZM 125.00 DZM 7
3910 Kobalt w surowicy 160.00 surowica (kolor korka czerwony) (odwirować i zamrozić) 30
3912 Aluminium (Glin) w surowicy 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 17
3913 Mangan w surowicy 100.00 heparyna litowa (kolor korka zielony) (nie wirować) 17
3918 Tytan w surowicy 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 17
3922 Metale -panel 6 metali (nikiel, kobalt, chrom, mangan, tytan, aluminium) 260.00 surowica (kolor korka czerwony) - odwirowaćheparyna litowa (kolor korka zielony) - nie wirować 17
563 Arsen we krwi 125.00 krew pełna EDTA (na trzy dni przed pobranie nie należy spożywać ryb oraz owoców morza 24
AUTOIMMUNOLOGIA
600 PPJ test przesiewowy (ANA 1) met. IIF 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 12
601 PPJ test kompleksowy (ANA 2) met. IIF, DID 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 8 do 12
602 PPJ (ANA 3) met. Immunoblot 120.00 surowica (kolor korka czerwony) do 12
605 PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (15 antygenów) 120.00 surowica (kolor korka czerwony) 6
619 PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów) 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 6
3297 PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów) 90.00 surowica (kolor korka czerwony) 6
3306 PPJ test przesiewowy (ANA7) met. ELISA 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
3281 PPJ (ANA8) met. DID ENA (6 antygenów) 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
3280 PPJ typ świecenia, miano met. IIF (ANA9) 60.00 surowica (kolor korka czerwony) do 10
695 PPJ (ANA10) met. IIF i DID ENA (6 antygenów) 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
3279 PPJ SES (SES-ANA) met. IIF 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
603 PPJ dsDNA met. IIF 40.00 surowica (kolor korka czerwony) do 7
604 SLE półilościowo 30.00 surowica (kolor korka czerwony) 1
3260 p/c p. dsDNA IgG met. ELISA 40.00 surowica (kolor korka czerwony) 9
606 P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 70.00 surowica (kolor korka czerwony) do 12
607 P/c. p. aktynie met. IIF 40.00 surowica (kolor korka czerwony) do 7
608 PPJ panel Myositis (Mi-2, PM/Scl 100, Jo-1, SRP 54, PL-7, PL-12, Ku), met. immunoblot 300.00 surowica (kolor korka czerwony) do 6
609 PPJ panel sklerodermia met. immunoblot 200.00 surowica (kolor korka czerwony) 12
610 P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 50.00 surowica (kolor korka czerwony) do 12
611 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 60.00 surowica (kolor korka czerwony) do 10
3295 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. Elisa 60.00 surowica (kolor korka czerwony) do 7
612 P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 60.00 surowica (kolor korka czerwony) do 10
613 P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 60.00 surowica (kolor korka czerwony) do 10
3294 P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA 60.00 surowica (kolor korka czerwony) do 7
614 P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF 60.00 surowica (kolor korka czerwony) do 6
615 P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting 140.00 surowica (kolor korka czerwony) do 6
616 Panel wątrobowy PEŁNY ( ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF, DID 130.00 surowica (kolor korka czerwony) 18
617 Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting 120.00 surowica (kolor korka czerwony) 21
618 Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 18
3293 Panel wątrobowy AIH/PBC (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, Ro-52), met. immunoblot 180.00 surowica (kolor korka czerwony) 11
3316 Pakiet - panel wątrobowy (ANA1,ASMA,AMA,LKM) 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
620 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
621 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
622 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 130.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
623 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 12
624 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 12
625 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 130.00 surowica (kolor korka czerwony) 12
626 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 12
627 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 12
628 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 170.00 surowica (kolor korka czerwony) 12
629 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 12
630 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 12
631 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 130.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
632 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
633 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
634 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA 150.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
3288 Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. Castle’a) met. Blot 120.00 surowica (kolor korka czerwony) 17
3289 Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA) met. BLOT 120.00 surowica (kolor korka czerwony) 17
635 p/c p. mielopreoksydazie w kl. IgG (pANCA) met. ELISA 50.00 surowica (kolor korka czerwony) do 10
636 p/c p. proteinazie 3 w kl. IgG (cANCA) met. ELISA 50.00 surowica (kolor korka czerwony) do 10
637 p/c p. mielopreoksydazie (MPO) (pANCA) i p/c p. proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot 100.00 surowica (kolor korka czerwony) do 10
638 p/c p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 15
639 p/c p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 15
640 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 48.00 surowica (kolor korka czerwony) do 8
641 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 48.00 surowica (kolor korka czerwony) do 8
642 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 85.00 surowica (kolor korka czerwony) do 8
643 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
644 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
645 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 150.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
666 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA 155.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
646 P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 40
647 P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 40
648 P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 110.00 surowica (kolor korka czerwony) 40
649 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 40
650 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 40
651 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 110.00 surowica (kolor korka czerwony) 40
652 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 40
653 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 40
654 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 110.00 surowica (kolor korka czerwony) 40
655 Antykoagulant toczniowy 120.00 2 probówki osocze cytrynian (kolor korka jasnoniebieski) (zamrożone) 7
656 P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG 90.00 surowica (kolor korka czerwony) do 32
657 P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM 90.00 surowica (kolor korka czerwony) do 32
658 P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG i IgM 150.00 surowica (kolor korka czerwony) do 32
659 Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe 600.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
660 P/c. p. antygenom jajnika met. IIF 120.00 surowica (kolor korka czerwony) 21
661 P/c. p. antygenom łożyska met. IIF 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 15
662 P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF 90.00 surowica (kolor korka czerwony) 21
663 P/c. p. plemnikom met. IIF 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
665 P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA 300.00 surowica (kolor korka czerwony) do 30
668 P/c. przeciwko titinie 200.00 surowica (kolor korka czerwony) 21
669 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
670 P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA 130.00 surowica (kolor korka czerwony) 15
671 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF 90.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
672 P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
673 P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 90.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
674 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych (zespoł Goodpasture'a) met. IIF 90.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
675 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF 75.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
676 P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
677 P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
678 Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF 140.00 surowica (kolor korka czerwony) 21
679 P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
680 P/c. p. korze nadnerczy met. IIF 90.00 surowica (kolor korka czerwony) 22
681 p/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met.IIF 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 22
682 p/c. p.Sacharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met.IIF 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 22
684 P/c. p. Wyspom trzustki met. IIF (ICA) 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 21
686 P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
687 Badania tkankowe 100.00 wycinek skóry w płynie Michela lub soli fizjologicznej 10
688 P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
689 P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF 45.00 surowica (kolor korka czerwony) do 12
3140 Profil reumatyczny IgG met.IIF 130.00 surowica (kolor korka czerwony) 12
3240 Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met. IIF 540.00 surowica (kolor korka czerwony) (odwirować do godz) 25
3254 p/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b) IgG 180.00 surowica (kolor korka czerwony) do 7
3255 p/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b) IgM 180.00 surowica (kolor korka czerwony) do 7
3257 p/c. p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met.IIF 195.00 surowica (kolor korka czerwony) do 35
3274 P/c. p. antygenom jajnika i osłonie przejrzystej IgG, IgM, IgA (łącznie), met. ELISA 100.00 surowica (kolor korka czerwony) do 18
3275 P/c przeciw akwaporynie 4 met. IIF 150.00 surowica (kolor korka czerwony) 18
3290 Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łacznej, vasculittis, ch. autoimmunologiczne wątroby) met. BLOT 150.00 surowica (kolor korka czerwony) 3
3296 Panel wątrobowy (AMA,LKM-1) met.IIF 90.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
3297 PPJ antygeny rozpuszczalne (ENA) met.immunoblot 90.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
3298 PPJ anty-SS-B met.ELISA 40.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
3299 PPJ anty-SS-A met. ELISA 40.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
3300 PPJ przeciw centromerom (ACA) met.ELISA 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
3301 PPJ anty-Jo-1 met.ELISA 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
3302 PPJ anty-Scl-70 met.ELISA 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
3303 PPJ anty-Sm met.ELISA 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
3304 PPJ anty-Sm/RNP met.ELISA 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
3305 PPJ przeciw histonom met.ELISA 60.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
3306 PPJ test przesiewowy (ANA7) met. ELISA 50.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
3307 P/p. przeciwjądrowe ANA, AMA,ASMA met.IIF 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
3308 P/c. p. 21-hydroksylazie, w kierunku ch. Addisona 200.00 surowica (kolor korka czerwony) 20
3310 p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA 150.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
3311 p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG 150.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
3312 p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA +IgG (łącznie) 290.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
3313 p/c. p.endomysium i retikulinie IgA 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
3314 p/c. p.endomysium i retikulinie IgG 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
3315 p/c. p.endomysium i retikulinie IgA+ IgG (łącznie) 190.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
3317 P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA) 100.00 surowica (kolor korka czerwony) 12
3309 P/c p. mózgowe (neuronalne, ABA) 155.00 surowica (kolor korka czerwony) Po pobraniu materiał odwirować i oddzielić surowicę od skrzepu 15
3348 P/c. p. insulinie, met. ELISA 160.00 surowica (kolor korka czerwony) 15
3286 Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. IIF 140.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
3388 ANCA 6 - identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA 120.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
ALERGOLOGIA
700 IgE całkowite 22.00 surowica (kolor korka czerwony) , osocze heparyna litowa 1
701 Eozynofilia bezwzględna (manualnie) 10.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) 1
702 Eozynofilia, wymaz z nosa 12.00 wymaz na szkiełku podstawowym 1
703 Eozynofilia, wymaz z gardła 12.00 wymaz na szkiełku podstawowym 1
ALERGENY W PANELACH
805 (704) Panel pediatryczny mieszany met. Immunoblot- 28 alergenów (trawy mix (tymotka łąkowa/żyto), brzoza, bylica, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, naskórki zwierząt: kot, pies, koń, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, białko jaja, żółtko jaja, dorsz, mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA, mąka pszenna, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, marchew, ziemniaki, jabłko, CCD) 160.00 surowica (kolor korka czerwony) 3
806 (705) Panel alergenów pokarmowych met. Immunoblot - 21 alergenów (białko jaja kurzego, żółtko jajka, mleko krowie, drożdże, mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, jabłko, kiwi, morela, pomidor, marchew, ziemniak, seler, dorsz, krab, CCD) 160.00 surowica (kolor korka czerwony) 3
807 (706) Panel alergenów oddechowych met. Immunoblot - 21 alergenów (tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto, olcha szara, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja, bylica, babka lancetowata, D.farinae, D.Pteronyssinus, naskórki zwierząt: kot, pies, koń, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicilium notatum, Alternaria tenius, CCD) 160.00 surowica (kolor korka czerwony) 3
758 Panel atopowy met. Polycheck - 20 alergenów (mleko, kazeina, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, surowicza albumina wołowa, białko i żółtko jajka kurzego, ryż, soja, banan, wieprzowina, cielęcina (wołowina), kurczak, mąka-mix, drożdże, roztocza kurzu- mix, pleśnie-mix, drzewa późne (brzoza, dąb), drzewa wczesne (olcha, leszczyna), 6- traw mix, IgE całkowite) 160.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
723 Panel atopowy met. Polycheck - 30 alergenów (mleko, alfa-laktoglobulina, betalaktoglobulina, kazeina, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, dorsz, orzech, ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, mąka mix (pszenna, jęczmienna, żytnia, owsiana), kurczak, cytrusy-mix (cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), ryż, 6 traw mix (tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras angielski, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa), żyto, pies, kot, cladosp. herbarum, alternaria alternata, aspergillus fumiogatus, D. pteronnysimus, D. farinae, leszczyna, brzoza, bylica, CCD 170.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
3963 Panel Orzeszki ziemne, 6 alergenów - POLYCHECK (Orzeszek ziemny, Ara h1, Ara h2, Ara h3, Ara h8, Ara h9) 115.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
3964 Panel komponenty jaja kurzegi - POLYCHECK (Białko, Żółtko, Gal d1 owomukoid, Gal d2 owalbumina, Gal d3 konalbumina, Gal d4 lizozym) 115.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
3966 Panel alergenów mieszany IgE sp. (40 alergenów) BioLC 320.00 surowica (kolor korka czerwony) powyżej 72h zamrozić 6
4050 IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG 300.00 surowica (kolor korka czerwony)+zgoda na przetwarzanie danych 12
4051 IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4 300.00 surowica (kolor korka czerwony)+zgoda na przetwarzanie danych 12
4052 IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG 450.00 surowica (kolor korka czerwony)+zgoda na przetwarzanie danych 12
4053 IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4 500.00 surowica (kolor korka czerwony)+zgoda na przetwarzanie danych 12
4054 IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG 800.00 surowica (kolor korka czerwony) 2 probówki po 4ml+zgoda na przetwarzanie danych 12
4055 IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4 850.00 surowica (kolor korka czerwony) 2 probówki po 4 ml+zgoda na przetwarzanie danych 12
4056 IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG 1400.00 surowica (kolor korka czerwony) 2 probówki po 4 ml+zgoda na przetwarzanie danych 12
4057 IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4 1450.00 surowica (kolor korka czerwony) 2 probówki po 4 ml+zgoda na przetwarzanie danych 12
3251 ImuPro SCREEN + (panel 44 alergenów pokarmowych wywołujących alergię III typu - IgG zależną) 520.00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie do 14
3252 ImuPro BASIC (panel 90 alergenów pokarmowych wywołujących alergię III typu - IgG zależną) 900.00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie do 14
3253 ImuPro COMPLETE (panel 267 alergenów pokarmowych wywołujących alergię III typu - IgG zależną) 1700.00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie do 14
3265 FoodSkan IgG 96 1200.00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie do 27
3266 FoodSkan IgG 112 1500.00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie do 28
3267 FoodSkan IgG,IgA 96 1800.00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie do 29
3268 FoodSkan IgG, IgA 112 2500.00 surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie do 27
878 ISAC test, panel alergenów 1450.00 surowica (kolor korka czerwony) 30
710 IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
711 IgE sp. TP9 - mieszanka drzew 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
712 IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
713 IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 3
714 IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
715 IgE sp. EP7 - mieszanka pierza 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
716 IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
717 IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
718 IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
719 Panel drzew 5 ( drzewa wczesne: olsza, leszczyna, wiąz amerykański, wierzba, topola) 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 3
720 Panel drzew 6 (drzewa późne: klon jesionolistny, brzoza betula, buk wielkolistny, dąb biały, orzech włoski) 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 3
721 IgE sp. FP3 mieszanka zbóż 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 3
722 IgE sp. GP3 panel traw (G1- tomka wonna, G5- zycica trwała, G6- tymotka łąkowa, G12- Zyto, G13-kłosówka wełnista) 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 3
877 Tryptaza 150.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
3959 Panel orzeszki ziemne DPA-Dx, 8 alergenów 150.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
PANELE 10 ALERGENÓW
707 Panel oddechowy III met. Polycheck (brzoza, bylica, trawy-mix (tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajras angielski, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa), żyto, D. pteronyssinus, D. farinae, pies, kot, pióra- mix (gęsi, kury, kaczki, indyka), pleśnie-mix (Cladosp. herbarum, Alt. Alternata) 120.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
708 Panel pokarmowy III met. Polycheck (mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, soja, ryż, kakao, jabłko, marchew, mąka-mix (pszenica, jęczmień, zyto, owies)) 120.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
709 Panel pokarmowy IV met. Polycheck (orzech ziemny, sezam, wieprzowina, kurczak, wołowina, dorsz, cytrusy (cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), seler, brzoskwinia, pomidor) 120.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
754 Panel oddechowy, alergeny domowe met. Immunoblot (ds1 Mix roztoczy (Der. Pteronyssinus, Der. farinae), m1 Penicillium notatum, m2 Cladosporium herbarum, m3 Aspergillus fumigatus, m6 Alternaria alternata, es2 Mix piór (kura, kaczka, gęś), i6 Karaluch, e7 Gołębie odchody, m5 Candida albicans, m37 Trichophyton mentagrophytes) 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
755 Panel oddechowy, trawy, chwasty met. Immunoblot (g1 Tomka wonna, g3 Kupkówka pospolita, g6 Tymotka łąkowa, g12 Pyłek żyta w1 Ambrozja, w6 Bylica, w9 Babka lancetowata, w10 Komosa w103 Pokrzywa, w203 Rzepak) 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
756 Panel oddechowy, drzewa met. Immunoblot (t2 Olcha, t3 Brzoza, t4 Leszczyna t7 Dąb, t1 Klon jesionolistny, t5 Buk, t15 Jesion wyniosły, 
t12 Wierzba iwa, t14 Topola, t16 Sosna)
80.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
757 Panel oddechowy, zwierzęta met. Immunoblot (e1 Kot, e2 Pies, e3 Koń, e6 Świnka morska, e71 Mysz, e73 Naskórek szczura, e82 Królik e84 Chomik, es7 Mix sierści (krowa, owca, koza), es172 Mix piór (Papużka falista, kanarek, papuga Ara, Aleksandretta obrożna, Zeberka timorska) 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
765 Panel pokarmowy, mąka i mięso met. Immunoblot (f4; Mąka pszenna, f5; Mąka żytnia, f9; Ryż, f3; Dorsz, f7; Mąka owsiana, f26; Wieprzowina f27; Wołowina, f83; Kurczak, f79; Gluten, f24; Krewetka) 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
766 Panel pokarmowy, nabiał i orzechy met. Immunoblot (f1 Białko jaja kurzego, f75 Żółtko jaja kurzego, f2 Mleko, f13 Orzech ziemny, f17 Orzech laskowy, f20 Migdał, f78 Kazeina, f256 Orzech włoski f73 Kakao, f336 Glutaminian) 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
767 Panel pokarmowy, owoce met. Immunoblot (f49; Jabłko, f84; Kiwi, f237; Morela
f44; Truskawka, f92; Banan, f95; Brzoskwinia, f97; Wiśnia
f122; Oliwka, f329; Arbuz, fs32; Mix cytrusów (grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka))
80.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
768 Panel pokarmowy, warzywa met. Immunoblot (f14; Soja, f25 ; Pomidor, f31; Marchewka, f35; Ziemniak, f85; Seler, f10; Sezam, f86; Pietruszka, f46; Papryka, f244; Ogórek, f292; Kukurydza) 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
861 Panel Oddechowy I (t03 Pyłek brzozy, t02 Pyłek olszy szarej, t04 Pyłek leszczyny, t07 Pyłek dębu, t09 Oliwka, g06 Tymotka łąkowa, g12 Żyto, w01 Ambrozja, w06 Pyłek bylicy, w09 Pyłek babki lancetowatej) 120.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
862 Panel Alergenów - antybiotyki (10 alergenów) Polycheck (Penicillin G, Penicillin V, Ampicillin, Amoxicillin, Sulfamethoxazole, Cephalosporin, Ofloxacin, Cefaclor, Tetracycline, Erythromycun) 170.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
3962 Panel Oddechowy II (10 alegrenów) POLYCHECK (D.pteronyssinus, D.farinae, naskórek psa, naskórek kota, naskórek konia, naskórek owcy, Aspergillus fumigatus Cladosporum herbarum, Penicilum notatum, Alternaria tenuis) 90.00 surowica (kolor korka czerwony) 7
Alergeny- składniki kurzu, roztocza
725 IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
726 IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
727 IgE sp. D70 - Acarus siro 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
728 IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
729 IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
Alergeny- sierści i pierza
730 IgE sp. E7 - odchody gołębia 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
732 IgE sp. I6 - karaluch - prusak 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
733 IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Hollister Stier) 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
734 IgE sp. odchody kanarka 65.00 surowica (kolor korka czerwony) 12
735 IgE sp. E1 - naskórek i łupież kota 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
736 IgE sp. E2 - naskórek psa 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
737 IgE sp. E3 - łupież konia 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
738 IgE sp. E201 - pióra kanarka 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
739 IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
740 IgE sp. E78 - pióra papużki falistej 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
741 IgE sp. E86 - pióra kaczki 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
742 IgE sp. E84 - naskórek chomika 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
743 IgE sp. E82 - naskórek królika 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
744 IgE sp. E81 - naskórek owcy 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
745 IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
746 IgE sp. E5 - łupież psa 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
747 IgE sp. 98 - naskórek, włos szynszyla 45.00 surowica (kolor korka czerwony) - zamrozić po pobraniu 6 tyg.
Alergeny- trawy i zboża
748 IgE sp.G5 - życica trwała 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
749 IgE sp. G8 - wiechlina łąkowa 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
750 IgE sp. G3 - kupkówka pospolita 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
751 IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
752 IgE sp. G6 - tymotka łąkowa 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
753 IgE sp. G12 - żyto (pyłki) 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
3958 Rtri a 19 Pszenica, omega-5 gliadyna (F-416) IgE Swoiste 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 14
Alergeny - drzewa
759 IgE sp. T27- lipa drobnolistna 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 7 tyg.
760 IgE sp. T3 - brzoza 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
761 IgE sp. T4 - leszczyna 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
762 IgE sp. T2 - olcha 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
763 IgE sp. T14 - topola 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
764 IgE sp. T12 - wierzba 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
Alergeny- chwasty
770 IgE sp. W9 - babka lancetowata 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
771 IgE sp. W6 - bylica pospolita 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
772 IgE sp. W10 - komosa biała 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
Alergeny - pleśnie
775 IgE sp. M6 - Alternaria tenuis 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
776 IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
777 IgE sp. M5 - Candida albicans 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
778 IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
779 IgE sp. M4 - Mucor racemosus 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
780 IgE sp. M1 - Penicillium notatum 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
Alergeny- mleczne
769 Panel mleko krowie plus gluten 85.00 surowica (kolor korka czerwony) do 14
784 IgE sp. F169 mleko UHT(gotowane mleko) 50.00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ do 6 tyg.
785 IgE sp. F1 - białko jajka 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
786 IgE sp. F245 - jajko całe 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
787 IgE sp. F75 - żółtko jajka 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
788 IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
789 IgE sp. F77 - beta laktoglobulina 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
790 IgE sp. F78 - kazeina 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
791 IgE sp. F2 - mleko krowie 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
792 IgE sp. F81 - ser cheddar 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
793 IgE. Sp. alfa-amylaza 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 15
794 IgE sp. F 106 hydrolizat serwatki 50.00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ do 6 tyg.
795 IgE sp. F360 jogurt 30.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
Alergeny- mączne
796 IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) 35.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
797 IgE sp. F11 - gryka 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
798 IgE sp. F6 - jęczmień 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
799 IgE sp. F8 - kukurydza 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
800 IgE sp. F7 - owies 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
801 IgE sp. F4 - pszenica 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
802 IgE sp. F9 - ryż 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
803 IgE sp. F14 - soja 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
804 IgE sp. F5 - żyto 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
Alergeny- mięsa i ryb
783 IgE sp. E101 - albumina surowicy bydlęcej 65.00 surowica (kolor korka czerwony) 6 tyg.
808 IgE sp. F88 - baranina 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
809 IgE sp. F284 - indyk 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
810 IgE sp. F83 - kurczak 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
811 IgE sp. F26 - wieprzowina 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
812 IgE sp. F27 - wołowina 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
813 IgE sp. F3 - dorsz 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
814 IgE sp. F40 - tuńczyk 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
815 IgE sp. F205 - śledź 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
816 IgE sp. F24 - krewetka 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
Alergeny - warzywa
818 IgE sp. F15 - fasola 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
819 IgE sp. F12 - groch 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
820 IgE sp. F31 - marchew 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
821 IgE sp. F244 - ogórek 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
822 IgE sp. F86 - pietruszka 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
823 IgE sp. F25 - pomidor 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
824 IgE sp. F85 - seler 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
825 IgE sp. F35 - ziemniak 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
826 IgE sp. F48 - cebula 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
Alergeny- owoce
830 IgE sp. F92 - banan 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
831 IgE sp. F94 - gruszka 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
832 IgE sp. F49 - jabłko 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
833 IgE sp. F84 - kiwi 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
834 IgE sp. F33 - pomarańcza 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
835 IgE sp. F44 - truskawka 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
836 IgE sp. F237 - morela 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
837 IgE sp. F259 - winogrona 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
851 IgE sp. F156 - malina 45.00 surowica (kolor korka czerwony) 5 tyg.
852 IgE sp.F32 - cytryna 45.00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 6 tyg.
         
3960 IgE sp. F34 - mandarynka 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 5 tyg.
3961 IgE sp. F53 - brzoskwinia 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 5 tyg.
Alergeny- przyprawy, używki, orzechy
839 IgE sp. F105 - czekolada 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
840 IgE sp. F93 - kakao 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
841 IgE sp. F221 - kawa 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
842 IgE sp. F403 - drożdże browarnicze 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
843 IgE sp. F89 - musztarda 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
844 IgE sp. F277 - koperek 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
845 IgE sp. F280 - pieprz czarny 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
846 IgE sp. F17 - orzech leszczyny 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
847 IgE sp. F256 - orzech włoski 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
848 IgE sp. F13 - orzech ziemny 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
849 IgE sp. F20 - migdały 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
850 IgE sp. M44 drożdże piekarskie 45.00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ do 6 tyg.
Alergeny - owady
724 Jady owadów (Pszczoła, Osa, Szerszeń, Komar,Meszka) 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 12
855 IgE sp. I3 - jad osy 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
856 IgE sp. I1 - jad pszczoły 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
857 IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 9
858 IgE sp. I71 - jad komara 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
859 IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
860 IgE sp.I205 - jad trzmiela 80.00 surowica (kolor korka czerwony) 12
Alergeny -inne
865 IgE sp. O1 - bawełna 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
866 IgE sp. K20 - wełna 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
867 IgE sp. K82 - latex 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
868 IgE sp. K74 - jedwab 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 10
869 IgE sp. K89 - formaldehyd 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
874 IgE sp. C211 - erytromycyna 45.00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 35
875 IgE sp. P1 - glista ludzka 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
Alergeny - Leki
870 IgE sp. C204 - amoxycylina 33.00 surowica (kolor korka czerwony) 1 do 3
871 IgE sp. C62 - doksycyklina 45.00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 35
873 IgE sp. C85 - paracetamol 45.00 surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ 35
863 IgE sp. C58 sulfamethoxazol 45.00 surowica (kolor korka czerwony) Przesyłać zamrożoną do 9 tyg.
872 IgE sp. C52 Pyrazolon 45.00 surowica (kolor korka czerwony) Przesyłać zamrożoną do 9 tyg.
864 IgE sp. C91 metamizol 45.00 surowica (kolor korka czerwony) Przesyłać zamrożoną. 1 dobę przed badaniem nie zażywać leków antyhistaminowych do 5 tyg.
ALERGENY MOLEKULARNE
773 Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów met. Immunoblot (tymotka łąkowa, brzoza- komponenty Phl p1, p5, p7, p12, Bet v1, v2, v4, v6, CCD) 155.00 surowica (kolor korka czerwony) 4
781 Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów met. Immunoblot (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza; komponenty: alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA, laktoferyna, owomukoid, owoalbumina, konalbumina, lizozym, Ara h1, Ara h2, Ara h3, Ara h9, Bet v1, CCD) 160.00 surowica (kolor korka czerwony) 4
782 Panel białka mleka DPA-Dx (6 alergenów: mleko krowie, alfa-laktoglobulina, beta-laktoglobulina, kazeina, laktoferyna, surowicza albumina wołowa) 120.00 surowica (kolor korka czerwony) 4
854 Panel jady owadów DPA-Dx met. Immunoblot (osa, pszczoła; komponenty: i209, i208) 125.00 surowica (kolor korka czerwony) 4
3950 IgE sp. epitop nBet v 1, brzoza 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
3951 IgE sp. epitop nBet v 2, brzoza 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
3952 IgE sp. epitop nDer f 1, roztocze 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
3953 IgE sp. epitop nDer f 2, roztocze 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
3954 IgE sp. epitop nDer p 1, roztocze 130.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
3955 IgE sp. epitop nDer p 2, roztocze 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
3956 IgE sp. epitop rMal d 1, jabłko 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
3957 IgE sp. epitop rMal d 4, jabłko 70.00 surowica (kolor korka czerwony) 5
3965 Panel alergenów molekularnych (280 komponent) - ALEX 780.00 surowica (kolor korka czerwony) 8
USTALENIE OJCOSTWA ORAZ DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH MET. PCR
894 Badanie genealogiczne linii ojcowskiej i/lub matczynej 1 osoba 1107.00 wymaz do 25
897 Celiakia (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) met PCR 300.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (bezwzględnie nie otwierać probówek, 2-8ºC), zgoda 13
899 Niepłodność męska - badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji + polimorfizm IVS8Tn 500.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)/+ Zgoda 20
3825 Mukowiscydoza (gen CFTR - mutacja F508del) 220.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)/ + zgoda 20
900 Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby 530.00 Wymaz ze śluzówki policzków (specjalne przygotowanie pacjenta) lub krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) lub krew włośniczkowa na wymazówce PURITAN+Specjalny formularz zlecenia+zgoda na badania genetyczne od każdej badanej osoby 10
901 Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne - dodatkowa osoba 300.00 Wymaz ze śluzówki policzków (specjalne przygotowanie pacjenta) lub krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) lub krew włośniczkowa na wymazówce PURITAN+Specjalny formularz zlecenia+zgoda na badania genetyczne od każdej badanej osoby 10
902 Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby 720.00 Wymaz ze śluzówki policzków (specjalne przygotowanie pacjenta) lub krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) lub krew włośniczkowa na wymazówce PURITAN+Specjalny formularz zlecenia+zgoda na badania genetyczne od każdej badanej osoby 10
5019 Test DNA pokrewieństwo w linii żeńskiej, chromosom X, 2 osoby 2100.00 Wymaz ze śluzówki policzków (specjalne przygotowanie pacjenta) lub krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) lub krew włośniczkowa na wymazówce PURITAN+Specjalny formularz zlecenia+zgoda na badania genetyczne od każdej badanej osoby 10
5020 Test DNA pokrewieństwa w linii męskiej, chromosom Y, 2 osoby 1000.00 Wymaz ze śluzówki policzków (specjalne przygotowanie pacjenta) lub krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) lub krew włośniczkowa na wymazówce PURITAN+Specjalny formularz zlecenia+zgoda na badania genetyczne od każdej badanej osoby 10
906 Hemochromatoza met. PCR 500.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda, po pobraniu w temperaturze 4-6 C po 48h zamrozić 14
907 Mukowiscydoza (gen CFTR - 19 mutacji) 590.00 5 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy), zgoda 20
3812 Mukowiscydoza (gen CFTR - 36 mutacji) 730.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)/+ Zgoda 20
3420 Rozszerzona Analiza genu CFTR 1550.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)/pobieramy /pon.-czw/, probówka opisana nazwisko i imię oraz Pesel + zgodastabilność 72 h w temp. 1-8 C NIE ZAMRAŻAĆ do 5 tyg.
3814 Mukowiscydoza, mutacje genu CFTR (1779 mutacji), badanie wszystkich eksonów genu CFTR 2950.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)/pobieramy /pon.-śr./, probówka opisana nazwisko i imię oraz Pesel + zgoda do 6 tyg.
908 Niepłodność męska, azoospermia, oligozoospermia (badanie molekularne regionu AZF) 490.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)/+ zgoda 16
909 Apo E genotypowanie, ocena skłonności do wystąpienia choroby Alzheimera/dziedzicznej skłonności do miażdżycy met. PCR 500.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy), zgoda 10
3588 Białko TAU w PMR, met. ELISA 479.00 PMR 20
3880 Badanie w kierunku mozaiki linii chromosomów płciowych, met. FISH 600.00 krew na heparynę litową (kolor korka zielony- koniecznie system próżniowy) + specjalne zlecenie+ zgoda/ probówkę opisać: imię, nazwisko, PESEL, data i godzina pobrania/pon-wt/ 14
3881 Weryfikacja kariotypu mozaikowego chromosomu X lub Y o niskim procencie komórek nieprawidłowych, met. FISH 480.00 zawiesina komórkowa po hodowli limfocytów krwi obwodowej w utrwalaczu- badanie wykonywane jako uzupełnienie bad. 130 Kariotyp do 14
3882 Niepłodność męska- delecja sekwencji SRY w chromosomie Y met. Biologiimolekularnej- FISH 480.00 krew na heparynę litową (kolor korka zielony- koniecznie system próżniowy) + specjalne zlecenie+ zgoda/ probówkę opisać: imię, nazwisko, PESEL, data i godzina pobrania /pon-wt/ do 14
3815 Mutacja A148T genu CDKN2A (p16) 210.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)/ 3 wymaz z policzka (przechowywać w temp. 4-8st.)/ pon.-śr., pobierane tylko w laboratorium/zgoda 43
3819 Niedosłuch wrodzony DFNB1 (gen GJB2 - cały) 320.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)/ +, zgoda 20
3822 Zespół Gilberta met. Biologii molekularnej 220.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy)lub wymaz z policzka(aplikator do wymazów HAGMED)/pobieramy pon.-czw., zgoda 22
3824 Nietolerancja laktozy typu dorosłego, met. PCR 250.00 krew EDTA (kolor korka fioletowy) /pon-śr./, zgoda 14
3832 Neuropatia Lebera, zanik nerwów wzrokowych (LHON) - badanie 3 mutacji mtDNA 400.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) /pon-śr./, zgoda 17
3839 Łuszczyca (HLA-Cw6) 350.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) 2ml, zgoda 15
3840 Zespół Retta 550.00 5 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy)/+ zgoda 20
3848 Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B) 240.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)/ pobieramy pon-śr/, zgoda do 30
3853 Hemochromatoza (mutacjia E168X w genie HFE) 300.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)/ pobieramy pon.-śr./, zgoda do 30
3838 IL28B (rs12979860, rs8099917) 360.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)/ zgoda 12
3867 Fruktozemina wrodzona-mutacje A150P i A175D w genie ALDOB 130.00 krew pełna EDTA 2 ml(kolor korka fioletowy)/ zgoda 14
3827 Zespół CADASIL, analiza mutacji w eksonach 4 i 5 genu NOTCH3 400.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda 17
3874 Choroba Charcot-Marie-Tooth typu 2 (CMT2) - test MLPA 650.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 4-6 C Stabilność do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 18
BADANIA OJCOSTWA I POKREWIEŃSTWA DO CELÓW SĄDOWYCH
903 Test DNA na ojcostwo dla celów sądowych 24 markery genetyczne, 3 osoby 1300.00 Wymaz ze śluzówki policzków (specjalne przygotowanie pacjenta) lub krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) lub krew włośniczkowa na wymazówce PURITAN+Specjalny formularz zlecenia+zgoda na badania genetyczne od każdej badanej osoby 14
5021 Test DNA na ojcostwo dla celów sądowych dodatkowa osoba 180.00 Wymaz ze śluzówki policzków (specjalne przygotowanie pacjenta) lub krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) lub krew włośniczkowa na wymazówce PURITAN+Specjalny formularz zlecenia+zgoda na badania genetyczne od każdej badanej osoby 14
5022 Test DNA pokrewieństwa w linii męskiej dla celów sądowych, chromosom Y, 2 osoby 1300.00 Wymaz ze śluzówki policzków (specjalne przygotowanie pacjenta) lub krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) lub krew włośniczkowa na wymazówce PURITAN+Specjalny formularz zlecenia+zgoda na badania genetyczne od każdej badanej osoby 14
BADANIA PORÓWNANIA PROFILI GENETYCZNYCH
5023 Test DNA porównania profili genetycznych, 24 markery: krew/wymaz + 1 mikroślad 690.00 Wymaz z policzka (specjalne przygotowanie pacjenta) lub mikroślad + Specjalny formularz zleceniana badanie porównania profili genetycznych 10
5024 Test DNA porównania profili genetycznych 24 markery , 2 x mikroślad 760.00 Mikroślad + Specjalny formularz zleceniana badanie porównania profili genetycznych 10
5025 Test DNA porównania profili genetycznych, 24 markery: 2x krew/wymaz 530.00 Wymaz z policzka (specjalne przygotowanie pacjenta) lub mikroślad + Specjalny formularz zleceniana badanie porównania profili genetycznych 10
5026 Test DNA porównania profili genetycznych 24 markery - kwalifikacja mikrośladu do badań 180.00 Mikroślad + Specjalny formularz zleceniana badanie porównania profili genetycznych 10
INNE BADANIA GENETYCZNE
3888 GENOdiagDIETA- geny nietolerancji pokarmowych 850.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda 16
3889 GENOdiagDIETA- geny metabolizmu witamin i antyoksydantów 800.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda 16
3893 GENOdiagDIETA- pełny profil nutrigenetyczny 1900.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda 21
3890 FTO-mutacja w genie otyłości met.PCR 190.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda, po pobraniu w temperaturze 4-8 C 12
3891 Geno Diag Dieta - Geny metabolizmu i otyłości 750.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda, po pobraniu w temperaturze 4-8 C 17
3892 Geno Diag Dieta - Geny metabolizmu (tylko jako badanie dorejestrowywane do badania 3890) 700.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda, po pobraniu w temperaturze 4-8 C 17
3671 Zapalenie trzustki - badanie mutacji w genach SPINK1, PRSS1,CTRC, CFTR 800.00 3-4 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy), temp. 4-6 C powyżej 48h zamrozić zgoda 17
3843 Ceroidolipofuscynoza typ 2 280.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy), opisana imieniem, nazwiskiem oraz nemuerm PESEL/ pobieramy pon.-śr/, zgoda 16
3792 CDKN2A-badanie mutacji genu CDKN2A 450.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-8 C Powyżej 48h zamrozić + zgoda 18
3668 APC - podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego 400.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej 48h zamrozić + zgoda 18
3669 MUTYH - podstawowe badanie mutacji związanych z polipowatością jelita grubego dziedziczoną recesywnie 350.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej 48h zamrozić + zgoda 18
3670 NOD2-badaniewariantów genetycznych związanych z predyspozycją do choroby Leśniowskiego-Crohna 390.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp.4-6 C Powyżej 48h zamrozić + zgoda 18
3791 TP53 - badanie mutacji germinalnych w genie TP53 500.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej 48h zamrozić + zgoda 18
3793 LCT - badanie polimorfizmu - 13910C>T w genie LCT met. Sekwencjonowania 250.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej 48h zamrozić + zgoda 18
3923 Zdrowa antykoncepcja-panel badań genetycznych 1099.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda 25
3925 Poronienia-panel badań genetycznych 1199.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda 15
3926 Ryzyko zawału serca-panel badań genetycznych 749.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda 15
3931 F5 - badanie mutacji czynnika V Leiden met. Sekwencjonowania 250.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej 48h zamrozić + zgoda 18
3932 F2 - badanie mutacji genu protrombiny met. Sekwencjonowania 250.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej 48h zamrozić + zgoda 18
3785 RET - badanie mutacji w genie RET 600.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej 48h zamrozić + zgoda 34
910 Badanie genetyczne w kierunku choroby Huntingtona 450.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 4-6 C Stabilność do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
3809 Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (gen CACNA1A - mutacja dynamiczna) 450.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 4-6 C Stabilność do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
3810 Nerwiakowłókniakowatość typu 1 (NF1) 700.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C Stabilność do 48h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda do 5 tyg.
3826 Dystrofia miotoniczna typu 1 (gen DMPK) 400.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 4-6 C Stabilność do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
3833 Dystonia torsyjna typu 1 300.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C Stabilność do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 18
3836 Choroba mitochondrialna MERRF - padaczka miokloniczna z czerwonymi poszrpanymi włóknami 350.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C Stabilność do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 18
3837 Choroba mitochondrialna MELAS 350.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C Stabilność do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 18
3877 Ataksja Rdzeniowo-móżdżkowa 1 450.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
3878 Ataksja Rdzeniowo-móżdżkowa 2 450.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
3914 Ataksja Friedreicha 450.00 krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C Stabilność do 36h NIE ZAMRAŻAĆ+ zgoda 24
3189 Zapalenie opon mózgowych (Meningitis) w PMR met. PCR, 12 gatunków patogenów 450.00 PMR temp 2-8 C do 24H powyżej 24h zamrozić 7
3831 Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (badanie obecności delecji w genie DMD), met. MLPA 990.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 24
3875 Zespół łamliwego chromosomu X - analiza w kierunku obecności premutacji i mutacji dynamicznej polegającej na ekspansji powtórzeń (CGG) w 5’UTR genu FMR1 550.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4251 Mikromacierz kliniczna (aCGH) w diagnostyce prenatalnej oraz diagnostyce wad wrodzonych 1690.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda do 9 tyg.
4252 Achondroplazja (gen FGFR3 - najczęstsze mutacje) 290.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4253 Choroba Alzheimera (gen APP - ekson 17) 310.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4254 Choroba Alzheimera (gen PSEN1 - wybrane fragmenty - eksony 5-8) 600.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4255 Zespół Aperta (gen FGFR2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) 475.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4256 Atopowe zapalenie skóry, rybia łuska, astma - filagryna (gen FLG/filagryna - badanie 2 najczęstszych mutacji) 605.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4257 Spektrum autystyczne - badanie najczęstszych mutacji w genie FOXP1 430.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4258 Dystrofia mięśniowa Beckera (gen DMD - delecje/duplikacje) – test MLPA 990.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4259 Zespół Beckwitha-Wiedemanna (BWS) – test MLPA 990.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 24
4260 Zespół Crouzona (FGFR2 – wybrany fragment/najczęstsze mutacje) 475.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4261 Dziedziczna neuropatia z nadwrażliwości na ucisk, HNPP – test MLPA 990.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 24
4262 Galaktozemia typu 2 (gen GALT - badanie najczęstszych mutacji Q188R i K285N) 430.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4263 Hemofilia A (badanie inwersji intronu 22 w genie F8) 640.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4264 Hipochondroplazja (HCH) (gen FGFR3 - badanie sześciu najczęstszych mutacji) 695.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4265 Choroba Leśniowskiego-Crohna (gen NOD2 - najczęstsze mutacje) 430.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4266 Zespół Muenkego (gen FGFR3 - fragment/najczęstsza mutacja) 310.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4267 Oporność na zakażenie wirusem HIV-1 (polimorfizm genu CCR5) 375.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4268 Zespół Pfeiffera (gen FGFR2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) 475.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4269 Zespół Pfeiffera (gen FGFR1 - fragment) 310.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4270 Zespół Prader-Willi (PWS) (test metylacji DNA – analiza locus SNRPN) 645.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 24
4271 Rdzeniowy zanik mięśni SMA (badanie homozygotycznej delecji eksonu 7 i 8) – test MLPA 650.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 24
4272 Zespół Silvera-Russela (RSS) – test MLPA 990.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 24
4273 Badanie mutacji markerowej – potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja z oferty) 310.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda termin ustalany indywidualnie
4274 Badanie mutacji markerowej – potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja spoza oferty) 450.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda termin ustalany indywidualnie
4275 Choroba Cowdena; syndrom Bannayan-Riley-Ruvalcaba (gen PTEN - analiza sekwencji kodującej) 1390.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4276 Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca-analiza delecji/duplikacji w genie LDLR met. MLPA 990.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 24
4278 Zespół Leriego-Weilla, dyschondrosteoza (analiza delecji/duplikacji w regionie promotorowym i genie SHOX) - test MLPA 990.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 24
4279 Analiza aberracji chromosomowych (liczby i struktury) oraz mikroaberracji; określenie płci płodu - metrodą mikromacierzy CGX 1690.00 Płyn owodniowy temp. 2-8C do 48h NIE ZAMRAŻAĆ 3 tyg
4280 Analiza aberracji liczbowych chromosomów: X, Y, 13, 18, 21; określenie płci płodu - badanie molekularne metodą QF-PCR 690.00 Płyn owodniowy temp. 2-8C do 48h NIE ZAMRAŻAĆ 9
4281 Zespół Angelmana (AS, test metylacji DNA – analiza locus SNRPN) 645.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 24
4282 Zespół CHARGE (asocjacje CHARGE) – test MLPA 990.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 24
4283 Mikrodelecje (zespoły najczęściej występujących mikrodelecji chromosomowych) – test MLPA 575.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 24
4284 Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca: gen ApoB100 (wybrany fragment/najczęstsze mutacje), gen LDLR (mutacja G571E) 585.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4285 Mikrodelecje - analiza delecji/duplikacji w regionach: 1q21.1, 3q29, 7q36.1, 12p11.23, 15q13, 15q24.1, 16p11, 17q12, 18q21.2, 20p12.2 625.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 5 tyg
4286 Panel kardiologiczny CardioN+ diagnozujący predyspozycje do udaru i zawału mięśnia sercowego metodą NGS 3000.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 3-6 miesięcy
4287 Homocystynuria (gen CBS – ekson 8) 465.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4288 Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGA3 - 4 najczęstsze mutacje) 475.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4289 Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGB3 - najczęstsza mutacja) 310.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4290 Zespół ADULT (gen TP63 - cały) 1690.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4291 Zespół ADULT (gen TP63 - eksony 5-8,13,14 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) 970.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4292 Zespół ADULT (gen TP63 - ekson 5-8) 650.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4293 Zespół ADULT (gen TP63 - ekson 13,14) 370.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4294 Zespół Al-Awadi/Raas-Rothschild (gen WNT7a - cały) 760.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4295 Albinizm oczny (gen GPR143 - eksony 3, 6 i 7) 680.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4296 Dziedziczna osteodystrofia Albrighta (gen GNAS - najczęstsze mutacje) 310.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4297 Zespół Alströma (gen ALMS1 - najczęstsze mutacje/wybrane fragmenty) 1090.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4298 Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - cały) 890.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4299 Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - eksony 1,3) 650.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4300 Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - ekson 2) 420.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4301 Aniridia - mikrodelecje regionu 11p13 – test MLPA 990.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 5 tyg
4302 Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 3 (gen SCA3 - mutacja dynamiczna) 495.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 24
4303 Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 7 (gen SCA7 - mutacja dynamiczna) 495.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 24
4304 Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 - cały) 950.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4305 Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 - eksony 2,3) 475.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4306 Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 - ekson 4) 475.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4307 Zespół Bardeta-Biedla - (gen BBS10 - cały) 960.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4308 Zespół Bardeta-Biedla (gen BBS10 - ekson 1) 310.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4309 Zespół Bardeta-Biedla (gen BBS10 - ekson 2) 710.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4310 Zespół BOR (gen EYA1 - cały) 1560.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4311 Brachydaktylia typu A2 (gen GDF5 - cały) 795.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4312 Brachydaktylia typu B - postać atypowa (gen NOG - cały) 605.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4313 Brachydaktylia typu B (gen ROR2 - eksony 8 i 9) 795.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4314 Brachydaktylia typu B (geny ROR2 - eksony 8 i 9, NOG - cały) 980.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4315 Brachydaktylia typu C (gen GDF5 - cały) 795.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4316 Brachydaktylia typu D (gen HOXD13 - cały) 760.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4317 Brachydaktylia typu E (gen HOXD13 - cały) 760.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4318 Brachydaktylia typu E2 (gen PTHLH - cały) 650.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4319 Choroba Canavana (gen ASPA – eksony 4 i 5) 430.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4320 Centralna, otoczkowa dystrofia naczyniówkowa (areolarna) - (gen RDS/perferyny - cały) 795.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4321 Cherubizm (gen SH3BP2 - fragment/najczęstsze mutacje) 385.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4322 Choroideremia (gen CHM - cały) 1590.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4323 Zespół Denysa-Drasha (gen WT1 - eksony 5-10) 990.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4324 Dłoń – stopa – narządy płciowe, zespół (hand-foot-genital s.) (gen HOXA13 – cały) 640.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4325 Drżenie samoistne dziedziczne typ 1 (gen DRD3 - mutacja p.S9G) 450.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4326 Dysgenezja gonad – badanie całego genu SRY  530.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4327 Dysgenezja gonad – wykrycie obecności SRY 265.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4328 Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 – cały) 980.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4329 Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 - eksony 1-2) 450.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4330 Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 - eksony 3-5) 650.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4331 Dysplazja ektodermalna hipohydrotyczna (gen EDAR – cały) 1300.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4332 Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 - cały) 890.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4333 Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 - ekson 1) 360.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4334 Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 - eksony 2-3) 700.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4335 Dysplazja kostna kręgosłupowo-żebrowa (ang. spondylocostal dysplasia) - (gen DLL3 - cały) 980.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4336 Dysplazja obojczykowo-czaszkowa (gen RUNX2 – cały) 980.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4337 Dysplazja tanatoforyczna (gen FGFR3 – fragment E7/najczęstsze mutacje) 310.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4338 Dysplazja tanatoforyczna (gen FGFR3 – fragment E8/dodatkowe mutacje) 310.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4339 Dysplazja wielonasadowa (gen COMP - eksony 10-16) 980.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4340 Dysplazja wielonasadowa (gen COMP - eksony 10-12) 430.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4341 Dysplazja wielonasadowa (gen COMP - eksony 13-16) 630.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4342 Dystonia typu 5 - wrażliwa na lewodopę (gen GCH1 - sekwencja kodująca) 990.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4343 Dystonia typu 6 (gen THAP1 - sekwencja kodująca) 680.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4344 Dystrofia czopkowo-pręcikowa (gen GUCY2D – jedna, najczęstsza mutacja) 310.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4345 Dystrofia dołkowo-plamkowa (gen RDS/peryferyna – cały) 795.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4346 Dystrofia motylokształtna plamki Deutmanna (gen RDS/peryferyna – cały) 795.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4347 Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 1 A/LGMD1A (gen TTID - wybrany fragment/najczęstsze mutacje) 385.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4348 Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 2 A/LGMD2A (gen CAPN3 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) 420.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4349 Dystrofia plamki typu „plastra miodu” Doyne’a – rodzinne druzy plamki (gen EFEMP1 – jedna, najczęstsza mutacja) 310.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4350 Dystrofie rogówki (gen TGFBI – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) 980.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4351 Dystrofie wzorzyste plamki typu „pattern” (dorosłych) – (gen RDS/peryferyna – cały) 795.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4352 Zespół EEC (gen TP63 – cały) 1590.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4353 Zespół EEC (gen TP63 - eksony 5-8,13,14 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) 970.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4354 Zespół EEC (gen TP63 - eksony 5-8) 650.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4355 Zespół EEC (gen TP63 - eksony 13, 14) 450.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4356 Zespół Feingolda (gen MYCN – cały) 795.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4357 Fenyloketonuria klasyczna (gen PAH – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) 795.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4358 Fenyloketonuria łagodna (gen PAH - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) 795.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4359 Zespół Floating-Habor (gen SRCAP- ekson 34) 680.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4360 Zespół Frasera (gen FREM2 – wybrany fragment) 310.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
4361 Zespół Fuhrmanna (Gen WNT7A – cały) 795.00 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda 16
Badania materiału poronnego
3856 Badanie materiału z poronienia - badanie aneuploidii chromosomowych(X,Y,13,18,21,16,15,22) met. QF-PCR 650.00 1-2 kosmki trofoblastu w pojemniku z solą fizjologiczną + 2-7 ml Krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)+ zlecenie badania materiału z poronienia + ZGODA 21
5003 Weryfikacja jakości materiału poronnego 120.00 Materiał poronny w jałowym pojemniku stabilny do 72h temp. 2-8C NIE ZAMRAŻAĆ 4
3816 Określenie płci płodu, met. PCR 430.00 Materiał poronny Bloczek parafinowy temp. 2-8C do 72h Matriał poronny 12 dni Bloczek parafinowy 24 dni
4899 Badanie materiału z poronienia metodą mikromacierzy (aCGH) 1690.00 Materiał poronny w jałowym pojemniku stabilny do 72h temp. 2-8C NIE ZAMRAŻAĆ 5 tyg
4898 Panel wirusowy w materiale poronnym: wirus cytomegalii HCMV, wirus opryszczki HSV I/II met. PCR 230.00 Materiał poronny w jałowym pojemniku stabilny do 72h temp. 2-8C NIE ZAMRAŻAĆ wyniki wydawane wraz z materiałem genetycznym
INNE ( badania objęte VAT)
1702 Badanie epidemiologiczne - badanie skażenia mikrobiologicznego powierzchni 30.00 inny materiał 3 do 7
1770 Sporal A (1 krążek) 20.00 krążek 10
1771 Sporal A (2 krążki) 40.00 krążek 10
1772 Sporal A (3 krążki) 60.00 krążek 10
1773 Sporal S (1 krążek) 20.00 krążek 10
1774 Sporal S (2 krążki) 40.00 krążek 10
1775 Sporal S (3 krążki) 60.00 krążek 10
1776 Sporal S (4 krążki) 80.00 krążek 10
1780 Badanie jałowości materiału (min. 20 płytek) 30.00 płytka odciskowa 10
1785 Badanie jałowości powietrza 30.00 płytka odciskowa 10
MIKROBIOLOGIA
Badania bakteriologiczne
1100 Mocz posiew (bad. bakteriologiczne) 28.00 jałowy pojemnik 3 do 7
1000 Wymaz z gardła 30.00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 7
1001 Wymaz z nosa 30.00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 7
1002 Wymaz z nosogardzieli 30.00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 7
1003 Wymaz z jamy ustnej 30.00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 7
1004 Wymaz z języka 30.00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 7
1005 Wymaz z dziąseł 30.00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 7
1006 Wymaz z zębodołu 30.00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1008 Wymaz z migdałków 30.00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1009 Wymaz z krtani 30.00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 7
1010 Wymaz z ucha prawego 30.00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 7
1011 Wymaz z ucha lewego 30.00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 7
1014 Wymaz z worka spojówkowego oka prawego 30.00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 7
1015 Wymaz z worka spojówkowego oka lewego 30.00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 7
1020 Wymaz ze zmian skórnych 30.00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 7
1021 Wymaz z pępka 30.00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 7
1022 Wymaz z rany 30.00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 10
1023 Wymaz z rany beztlenowo 45.00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 7
1024 Wymaz z czyraków 35.00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 7
1025 Wymaz z owrzodzenia 35.00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 7
1026 Wymaz z owrzodzenia beztlenowo 45.00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 7
1031 Posiew beztlenowy z ropnia 45.00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 7
1032 Posiew z odleżyny 42.00 wymaz na podłożu transportowym 3 do 7
1033 Wymaz ze skóry