niedziela, 14 lipca 2024 r.
szukaj
Zespół Domowej Opieki Paliatywnej

 

 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRUM MEDYCZNE BOGUSŁAWA LASOTA

42-400 ZAWIERCIE UL. POLSKA 46 D

TEL.  032 670 25 37 ,    692 021 270,  604 133 145

===============================================================================

Opieka Paliatywno/Hospicyjna

Opieka paliatywna to specjalistyczne świadczenia medyczne dla osób dotkniętych głównie chorobą nowotworową.

Realizowana jest w formie PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ oraz ZESPOŁU DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ. Obie jednostki organizacyjnie stanowią integralną całość.

ZGŁASZANIE PACJENTA DO OPIEKI

- przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, pielęgniarki środowiskowo/rodzinne, innych pracowników opieki medycznej, samych chorych, rodzinę chorego,  inne osoby

WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH I NIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE Z ZAKRESU OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ:

 

C00-D48    Nowotwory

G09            Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego

B20-B24    Choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV)

G10-G13   Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

I42-I43       Kardiomopatie

J96             Niewydolność oddechowa niekwalifikowana gdzie indziej

L89            Owrzodzenie odleżynowe IV – V stopnia

G35            Stwardnienie rozsiane

 

 

DO OBJĘCIA OPIEKĄ WYMAGANE JEST SKIEROWANIE DO PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ ORAZ TELEFONICZNE ZGŁOSZENIE CHOREGO

 

PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ

 

         Harmonogram pracy poradni

 

Dzień tygodnia

od

do

Poniedziałek

15 30

18 00

Środa

12 00 14 30

Czwartek

12 00 14 30

 

 

W ramach poradni:

-udzielane są porady i konsultacje lekarskie oraz psychologiczne

- realizowane są lekarskie wizyty domowe u chorych z zaawansowaną chorobą  nowotworową

Porada w Poradni Medycyny Paliatywnej to świadczenia lekarza specjalisty obejmujące:

  - badanie przedmiotowe

  - badanie podmiotowe

  - ordynację leków ( w tym leków przeciwbólowych)

  - zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych

  - zlecanie i wykonywanie zabiegów leczniczych

  - zlecanie zabiegów pielęgnacyjnych

  - kierowanie na konsultacje, do szpitala, do stacjonarnej opieki paliatywnej

  - wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta

  - wizytę domową

Opieka skierowana jest wobec chorych, którzy mogą przybyć do poradni, lub ze względu na ograniczone możliwości poruszania się ale stabilny stan ogólny wymagają wizyt domowych.

 

ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ

Zespół opieki paliatywnej to profesjonalnie przygotowani do pracy z pacjentem i ich rodzinami- lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, psychologowie oraz wolontariusze, świadczący usługi całodobowo.

 

 

Opieka ZESPOŁU DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ. obejmuje:

- zwalczanie bólu,  leczenie objawowe dolegliwości, pielęgnację pacjenta, łagodzenie cierpień psychicznych

pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, wsparcie rodziny w czasie choroby i osierocenia, edukację zdrowotną osób objętych opieką i ich rodzin

 

WARUNKI OBJĘCIA CHOREGO OPIEKĄ ZESPOŁU DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ

- udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego

- rozpoznanie przez lekarza hospicjum terminalnej fazy choroby

- potrzeby chorego

- zgoda chorego lub jego rodziny wyrażona na piśmie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kreacja
Czy wiesz że:
Opieka paliatywna to specjalistyczne świadczenie medyczne dla osób dotkniętych głównie chorobą nowotworową. Zespół Domowej Opieki Paliatywnej to profesjonalnie przygotowani do pracy z pacjentem i ich rodzinami - lekarze, ...