niedziela, 14 lipca 2024 r.
szukaj
Pielęgniarstwo

 

USŁUGI FINANSOWANE PRZEZ NFZ 

 

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA

Usługa bezpłatna, finansowana przez NFZ

Kwalifikacja do opieki odbywa się na podstawie

- skierowania wystawionego przez lekarza POZ

- wywiadu i oceny stanu zdrowia chorego

- zgody chorego

Do opieki kwalifikują sie pacjenci przewlekle chorzy i niepełnosprawni którzy w skali Bartel uzyskają poniżej 40 punktów, i wymagają bezwzględnie realizacji przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń przez okres 2 tygodni

- kroplowe wlewy dożylne

- zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących ranach

- karmienia przez zgłębnik i przetokę

- pielęgnacja przetoki

- płukanie pęcherza moczowego

- założenie i usunięcie cewnika (stałe zlecenie lekarskie)

- pielęgnacii pacjenta z rurką tracheostomijnąZADANIA PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

- realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielągnowania

- pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku domowym

-edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin

- pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu

 

ZGŁASZANIE CHORYCH DO OPIEKI

- rodzina

- chory

- lekarz POZ

- pielęgniarka środowiskowa

- pracownicy pomocy społecznej

- inne osoby

Czas objęcia chorego pielęgniarską opieką jest warunkowany stanem zdrowia pacjenta, ale nie może przekraczać 6 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach przedłużenie opieki może nastąpić, po uzyskaniu zgody oddziału wojewódzkiego NFZ.

Świdczenia medyczne wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w medycznie uzasadnionych przypadkach w soboty i niedziele i dni ustawowo wolne od pracy


kreacja
Czy wiesz że:
Opieka paliatywna to specjalistyczne świadczenie medyczne dla osób dotkniętych głównie chorobą nowotworową. Zespół Domowej Opieki Paliatywnej to profesjonalnie przygotowani do pracy z pacjentem i ich rodzinami - lekarze, ...